REKLAMA

Ministerstwo zdrowia pracuje nad Narodowym Programem Zdrowia

  • Autor: PAP/GP
  • 31 grudnia 2015 09:08
Ministerstwo zdrowia pracuje nad Narodowym Programem Zdrowia Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu NPZ zakończyły się 16 grudnia 2015 r. (fot. flickr.com/CC BY 2.0)

Ministerstwo zdrowia zapewnia o intensywnych pracach nad programem zdrowotnym. Administracja resortu uspokaja, że NPZ zostanie przekazany pod obrady rządu w pierwszych tygodniach nowego roku.

- Nie zakończyły się jeszcze prace nad projektem Narodowego Programu Zdrowia i potrwają one do pierwszych tygodni 2016 r. - poinformował resort zdrowia. Zgodnie z zapowiedzią ministra Konstantego Radziwiłła do programu dopisane zostaną zadania dotyczące zdrowia prokreacyjnego.

Narodowy Program Zdrowia (NPZ) jest wydawany na podstawie już obowiązującej ustawy o zdrowiu publicznym. Pierwszy NPZ obejmie lata 2016-2020. Na jego realizację w 2016 r. z budżetu państwa zostanie przeznaczone ok. 140 mln zł.

Konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu NPZ zakończyły się 16 grudnia, jednak - jak poinformowało ministerstwo zdrowia - nadal spływają liczne uwagi i resort rozpatruje propozycje zmian lub uzupełnienia projektu.

Rzeczniczka resortu zdrowia Milena Kruszewska zapowiedziała, że projekt zostanie przekazany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów w pierwszych tygodniach nowego roku.

W projekcie przygotowanym jeszcze przez poprzednie kierownictwo resortu określono pięć celów operacyjnych NPZ, które dotyczą: zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego, zdrowia osób starszych, ograniczenia stosowania używek oraz narażenia na środowiskowe i biologiczne czynniki ryzyka.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w połowie grudnia zapowiedział, że dopisany zostanie jeszcze szósty cel: zdrowie prokreacyjne. Jego zdaniem sprawa niepłodności Polaków była postrzegana przez poprzedni rząd tylko w kontekście zapłodnienia pozaustrojowego, co - w jego opinii - było błędem.

- Chcielibyśmy to rozwinąć w sposób kompleksowy - zadeklarował.

Zadania określone w NPZ mają dwojaki charakter. Pierwsza grupa zadań to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, które wynikają z ich kompetencji ustawowych. Druga grupa zadań obejmuje nowe, dodatkowe interwencje, które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację NPZ.

Działania zaproponowane w ramach każdego z celów operacyjnych NPZ to przede wszystkim promocja zdrowia (czyli edukacja zdrowotna oraz polityka prozdrowotna) i profilaktyka (kierowana do ogółu społeczeństwa, do grup o zwiększonym ryzyku oraz zapobieganie powikłaniom).

Za koordynację Programu odpowiedzialny będzie minister zdrowia, wspierany przez Komitet Sterujący Narodowego Programu Zdrowia, który będzie koordynował działania i rozwiązywał problemy związane z realizacją NPZ. Realizacja zadań będzie monitorowana przez Radę do Spraw Zdrowia Publicznego, składającą się m.in. z przedstawicieli prezydenta, administracji publicznej oraz pracodawców i organizacji pozarządowych.

Autorzy projektu NPZ wskazują, że chociaż stan zdrowia Polek i Polaków w ostatnich dziesięcioleciach nieustannie się polepsza, to jednak umieralność i przeciętna długość życia wciąż są na poziomie gorszym niż średnia UE. Społeczeństwo jest obciążone chorobami cywilizacyjnymi, które w znacznej mierze są efektem prowadzonego stylu życia. Tymczasem z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że nawet 80 proc. chorób sercowo-naczyniowych i 40 proc. nowotworów można skutecznie zapobiec, redukując narażenie na czynniki ryzyka.

W 2011 r. całkowite koszty chorób sercowo-naczyniowych wyniosły 42 mld zł. Szacuje się, że w kolejnych latach koszty te będą rosły i w 2030 r. wyniosą 93 mld zł. Corocznie 1,5 mln Polek i Polaków jest hospitalizowanych z powodu otyłości, a leczenie jej i związanych z nią powikłań pochłania aż 21 proc. budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia (tj. 14,5 mld zł). Szacuje się również, że nawet co piąty zgon w Polsce jest efektem palenia tytoniu.

Szybko rosnące koszty opieki zdrowotnej autorzy projektu NPZ zestawiają z niekorzystnymi prognozami demograficznymi, które to czynniki w istotny sposób będą determinować przyszły rozwój gospodarczy. W 2013 r. w wieku produkcyjnym było ponad 24 mln Polaków, a w 2050 r. będzie to już tylko 19 mln.

- Zatem tak istotna jest dbałość o dobry stan zdrowia osób, które będą przyczyniać się do podtrzymania i rozwoju gospodarki - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Realizacja zadań przewidzianych w ustawie i NPZ ma przyczynić się m.in. do zmniejszenia odsetka palących o 2 proc. do 2020 r. i osób nadużywających alkoholu o 10 proc. do 2025 r. Do tego samego roku ma być również zatrzymany wzrost otyłości i cukrzycy, a odsetek osób nieuprawiających aktywności fizycznej ma się zmniejszyć o 10 proc.

Długofalowym efektem NPZ ma być wydłużenie w 2030 r. trwania życia mężczyzn do 78 lat i kobiet do 84 lat, a także zmniejszenie różnicy w przeciętnej długości życia między kobietami a mężczyznami z 8 lat do 6 lat.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Ala 2016-01-02 11:14:53
    Od kiedy weszcie bedzie wprowadzony sprawiedliwy system rozliczania lat pracy w systemie nocnym dla pielegniarek i zaliczania tych lat do pracy w szczegolnych warunkach.Bo pielegniarki jako jedyna grupa pracownicza nie ma zaliczen pracy na noce do warunkow szkodliwych,maja to przadki,tkaczki,policjanci,strazacy,a pielegnarki pracuja na oddzialach chirurgicznych,internach,pediatriach itp po 30 lat na noce i nawet nie maja mozliwosci pomarzyc o emeryturze w wieku 55 lat.Nie mamay sily w takim wieku pracowac na NOCE,i zabezpieczyc bezpieczenstwo chorym,umieramy w wieku 50 lat na nowotwory trzustki,zolodka z powodu nieregularnego zycia,jedzenia noca,spania w dzien ,bo cykl zycia mamy odwrcony do gory nogami,czy politykow,liczne organizacje pracownicze,medycyne pracy obchodzi nasz problem.Dlatego nie ma chetnych do tego zawodu,bo podstawowe kwestie nie sa nawet brane pod uwage,a co dopiero rozwiazywane.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA