REKLAMA

Morawiecki na spotkaniu ministrów UE

  • Autor: JS
  • 09 listopada 2016 17:28
Morawiecki na spotkaniu ministrów UE Wicepremier Mateusz Morawiecki. (fot. mat. IPN)

Wicepremier Mateusz Morawiecki po raz pierwszy po objęciu teki ministra finansów wziął udział w spotkaniu ministrów UE odpowiedzialnych za finanse w formacie Rady UE ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN).

Wizyta w Brukseli rozpoczęła się od nieformalnego spotkania ministrów finansów państw spoza strefy euro, podczas którego omówione zostały kwestie związane z  sytuacją gospodarczą na świecie.

Pobyt w Brukseli był też okazją do rozmów z przedstawicielami Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Lichtensteinu, państw tworzących Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA). Ich tematem są możliwości wzmocnienia współpracy między UE i EFTA. Wicepremier Morawiecki spotkał się także z przewodniczącym Eurogrupy, Jeroen Dijsselbloem.

W trakcie posiedzenia ECOFIN ministrowie zapoznali się z prezentacją Komisji Europejskiej dotyczącą nowego pakietu pozwalającego na stworzenie w UE sprawiedliwego, konkurencyjnego i stabilnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Obejmuje on projekty dyrektyw w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, rozwiązywania problemu rozbieżności pomiędzy systemami podatkowymi państw członkowskich i państw spoza UE oraz mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

– Popieramy działania służące walce z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa, które wykorzystują w tym celu różnice między systemami podatkowymi w poszczególnych państwach. To jeden z priorytetów polskiego rządu – powiedział wicepremier Morawiecki. Rozmaite schematy „optymalizacji podatkowej” dotyczą zarówno relacji pomiędzy krajami członkowskimi, jak również między krajami UE a państwami trzecimi. Jak dodał, celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowości w działaniu systemu podatkowego, a także zabezpieczenie interesów uczciwych przedsiębiorstw i podatników. Premier Morawiecki podkreślił również, jak ważne jest zagadnienie cen transferowych, wykorzystywane do unikania opodatkowania. - Polska jest krajem goszczącym wiele przedsiębiorstw międzynarodowych, które powinny płacić podatki w proporcji do przychodów i dochodów uzyskiwanych na terenie Rzeczpospolitej – stwierdził Morawiecki.

Czytaj też: Morawiecki: KE pozytywnie ocenia fundamenty polskiej gospodarki

Ponadto, Rada przyjęła projekt dyrektywy odnoszącej się do dostępu organów podatkowych do informacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ich odpowiednie przetworzenie będzie stanowić istotne uzupełnienie informacji już będących w posiadaniu organów podatkowych i przyczyni się do eliminowania unikania opodatkowania i uchylania się od niego.

Ministrowie zapoznali się także ze stanem prac w zakresie wzmocnienia w UE walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Polska popiera te działania, które pozwolą na skuteczniejsze przeciwdziałanie takim zjawiskom i zapewnią większą przejrzystość transakcji finansowych i wyeliminowanie luk w nadzorze środków finansowych, z których korzystają terroryści i grupy przestępcze. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że terroryzm może być i jest także finansowany z wykorzystaniem oszustw podatkowych w zakresie VAT. – Zaproponowaliśmy, by na poziomie unijnym przeanalizować możliwość wykorzystania systemów IT w bankach stworzonych na potrzeby walki z praniem pieniędzy do wykrywania oszustw podatkowych, w szczególności przestępstw i nadużyć w zakresie podatku VAT – zaznaczył Morawiecki.

Rada przyjęła też konkluzje w sprawie usprawnienia obecnych przepisów VAT, dotyczących transakcji transgranicznych, wyzwań dotyczących stabilności fiskalnej i stabilności systemów zdrowotnych związanych ze starzeniem się społeczeństw, a także konkluzje sporządzone m.in. w oparciu o przygotowywany co roku przez Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką raport ws. wdrażania statystyki europejskiej.

Zostały także przyjęte konkluzje prowadzące do ustanowienia europejskiej listy jurysdykcji niewspółpracujących, m.in. w oparciu o przyjęte kryteria i wytyczne do przeglądu takich jurysdykcji.
Ponadto, ministrowie zapoznali się ze stanem prac w zakresie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także stanem negocjacji umowy z Norwegią w sprawie współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw i odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie VAT.

W trakcie posiedzenia Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił wyniki oceny wykonania budżetu UE za 2015 r., zwracając uwagę na potrzebę rozważenia zmian w strukturze budżetu UE w przyszłości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA