REKLAMA

MS: jest projekt ustawy o komisji ds. kontrowersyjnych reprywatyzacji

  • Autor: pt/pap
  • 22 listopada 2016 11:32
MS: jest projekt ustawy o komisji ds. kontrowersyjnych reprywatyzacji Komisja może stwierdzić, że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono szkodę gminie lub Skarbowi Państwa (fot. pixabay.com)

9-osobowa komisja, kierowana przez wiceministra sprawiedliwości lub MSWiA, zbada kontrowersyjne przypadki decyzji reprywatyzacyjnych w stolicy - głosi przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy.

W projekcie ustawy "o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa" zapisano, że powołana ustawą komisja ma być "organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego".

W jej skład wejdzie przewodniczący (w randze wiceministra sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji), powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA oraz 8 członków (prawników o nieposzlakowanej opinii) powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Regulamin komisji określi MS. Ustawa miałaby wejść w życie 30 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Świadkowie i biegli

Przed Komisję mają się stawiać świadkowie i biegli (niestawiennictwo ma być karane grzywną do 3 tys. zł).

Ostateczna decyzja Komisji, wydana po jawnej rozprawie, zawierająca odmienne rozstrzygnięcie niż uchylona decyzja reprywatyzacyjna, miałaby stanowić podstawę wznowienia postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania lub dotyczącego zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Ma też być podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wpisu dokonanego na podstawie uchylonej decyzji lub na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w uwzględnieniu uchylonej decyzji.

Poszkodowana gmina lub Skarb Państwa

Komisja może stwierdzić, że wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej wyrządzono szkodę gminie lub Skarbowi Państwa przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

Będzie to stanowić podstawę odpowiedzialności urzędnika działającego jako organ administracji publicznej, na podstawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komisja doręcza takie decyzje właściwemu prokuratorowi okręgowemu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA