REKLAMA

Ostatni tydzień stycznia. Oto harmonogram prac Sejmu, Senatu i rządu

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 25 stycznia 2016 14:42
Ostatni tydzień stycznia. Oto harmonogram prac Sejmu, Senatu i rządu W Sejmie najbardziej pracowite będą środa i czwartek, 27 i 28 stycznia. (fot.: fotolia)

· W Sejmie najbardziej pracowite będą środa i czwartek (27 i 28 stycznia). Oprócz posiedzenia Sejmu, planowane są posiedzenia sejmowych komisji.
· W Senacie, we wtorek, 27 stycznia odbędzie się spotkanie noworoczne marszałka z korpusem dyplomatycznym.
·  9. posiedzenie Senatu planowane jest na 28 stycznia.
·  Posiedzenie rządu odbędzie się 26 stycznia.

Przygotowaliśmy kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie będą miały miejsce w ostatnim tygodniu stycznia. Sprawdźcie, czym zajmie się w tym tygodniu Sejm, Senat i rząd.

Sejm

26.01

godz. 10:00 – Posiedzenie parlamentarnego Zespołu na rzecz Praw Dzieci do posiadania obojga rodziców. Zespół zajmie się diagnozą problemów w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

godz. 11:00  – Konsultacje społeczne na temat nowoczesnej polityki rolnej i rolno-przemysłowej oraz wyzwań rozwojowych. Organizatorem konsultacji jest klub Nowoczesna.

godz. 11:00 – Posiedzenie Rady Ochrony Pracy. Głównym tematem posiedzenia ROP będą wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne realizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w 2014 r.

godz. 11:00 – Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja zajmie się sprawozdaniem o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

27.01

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

godz. 08:30 – Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

godz. 10:00 – Konferencja prasowa - Podsumowanie konferencji Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji "Konstytucja -Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele" w dniu 16 stycznia 2016 r.

godz. 11:15 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

godz. 11:30 – Komisja Etyki Poselskiej.

godz. 11:30 – Komisja Ustawodawcza.

godz. 12:00 – Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania.

godz. 12:00 – Komisja do Spraw Unii Europejskiej

godz. 12:00 – Komisja Zdrowia

godz. 12:00     Komisja do Spraw Petycji

godz. 12:30 – Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

godz. 13:00 – Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

godz. 13:30 – Komisja do Spraw Unii Europejskiej

godz. 13:30 – Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania

godz. 13:30 – Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 13:40 – Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki

godz. 14:00 – Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilkatyki

godz. 14:00 – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

godz. 14:00 – Podkomisja stała do spraw młodzieży

godz. 14:00 – Komisja Gospodarki i Rozwoju

godz. 15:00 – Dolnośląski Zespół Parlamentarny

godz. 15:00 – Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

godz. 15:00 – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

godz. 15:00 – Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego

godz. 16:00 – Komisja Obrony Narodowej

godz. 16:00 – Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Spraw Zagranicznych

godz. 16:00 – Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

godz.16:45 – Komisja Łączności z Polakami za Granicą

28.01

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

godz. 10:00 – Podkomisja stała do spraw turystyki

godz. 10:00 – Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego

godz. 10:00 – Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

godz. 10:00 – Komisja Spraw Zagranicznych

godz. 10:00 – Komisja Finansów Publicznych

godz. 10:30 – Lubuski Zespół Parlamentarny

godz. 11:00 – Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej

godz. 11:00 – Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

godz. 11:00 – Komisja Gospodarki i Rozwoju

godz. 11:00 – Komisja do Spraw Służb Specjalnych

godz. 11:00 – Konferencja prasowa - Parlament otwarty dla pacjentów. Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów - nową przestrzenią dialogu, cele i założenia

godz. 11:30 – Komisja do Spraw Unii Europejskiej

godz. 12:00 – Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

godz. 12:00 – Komisja Łączności z Polakami za Granicą

godz. 13:00 – Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

godz. 13:30 – Komisja do Spraw Unii Europejskiej

godz. 14:00 – Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

godz. 14:00 – Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

godz. 14:00 – Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

godz. 15:00 – Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

godz. 16:00 – Komisja Polityki Senioralnej

godz. 16:30 – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

godz. 17:00 – Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

godz. 18:00 – Komisja Spraw Zagranicznych

godz. 18:00 – Komisja Infrastruktury

godz. 18:00 – Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

29.01

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

godz. 13:00 – Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Senat

26.01

Spotkanie noworoczne marszałka Senatu z korpusem dyplomatycznym. W spotkaniu udział weźmie nuncjusz apostolski, dziekan korpusu dyplomatycznego arcybiskup Celestino Migliore

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawczej

27.01

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

28.01

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

9. posiedzenie Senatu

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Wspierania Inicjatyw

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Rząd

26.01

Posiedzenie rządu, godz. 12:00

1. Projekt ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (wnioskodawca: minister rozwoju).

2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wnioskodawca: minister rolnictwa i rozwoju wsi).

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  (wnioskodawca: minister spraw wewnętrznych i administracji).

4. Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wielokrotności  kwoty  bazowej,  stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (wnioskodawca: minister spraw wewnętrznych i administracji).

5. Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wielokrotności  kwoty  bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (wnioskodawca: minister spraw wewnętrznych i administracji).

6. Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  wielokrotności  kwoty  bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (wnioskodawca: minister spraw wewnętrznych i administracji).

7. Projekt  stanowiska  Rządu  wobec  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  zmianie  ustawy o systemie oświaty (wnioskodawca: minister edukacji narodowej).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA