REKLAMA

Ostatnie posiedzenie Senatu w 2015 roku

  • Autor: GP
  • 29 grudnia 2015 12:48
Ostatnie posiedzenie Senatu w 2015 roku Senatorowie będą głosować nad ustawą o służbie cywilnej, zmianami w dministracji rządowej i podatkiem bankowym (fot. P.Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

VII posiedzenie senatu odbędzie się w środę i czwartek, 30 i 31 grudnia 2015 r. Głównymi tematami obrad będą nowelizacja ustawy o służbie cywilnej oraz ustawa o działach administracji rządowej. Senat rozpatrzy także kwestie podatku bankowego.

W pierwszej kolejności senat zajmie się ustawą o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o działach administracji rządowej. Senatorowie będą procedować poselskie projekty, które zostały przegłosowane w sejmie przed świętami.

Zmiany w zarządzaniu

Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej znosi Radę Służby Cywilnej, a powołuje Radę Służby Publicznej działającą przy Prezesie Rady Ministrów. Nowe ciało ma liczyć od siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez premiera. Kadencja tych osób ma trwać cztery lata. Będą oni pełnić funkcję społecznie. Premier będzie powoływać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczący Rady Służby Publicznej ma wchodzić w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ponadto ustawa nowelizuje przepisy dotyczące Szefa Służby Cywilnej i jego zastępcy. Stanowiska te będą mogły pełnić osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej. Zniesiony zostaje wymóg, aby nowy szef służby cywilnej w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem partii.

Podatki w "izbie refleksji"

Senatorowie omówią ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, której projekt przygotowali parlamentarzyści. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, z którego wpływy mają stanowić dochody budżetu państwa.

Stawka podatku bankowego w przypadku banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, oddziałów instytucji kredytowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ma wynosić 0,0325 proc. (lub 0,0366 proc. - bo PiS zapowiada już przymierza się do zwiększenie podatku bankowego) podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku.

W przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń, krajowych zakładów reasekuracji, oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji będzie to stawka 0,05 proc. miesięcznie, więc 0,6 proc. w skali roku.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy: "Przedmiotem opodatkowania jest suma wartości aktywów podatnika wynikająca z zestawienia obrotów i sald - a zatem jest to podatek majątkowy. Przy czym podstawę opodatkowania obniża się o wartość funduszy własnych utrzymywanych przez podatników prowadzących działalność kredytowo-pożyczkową ze względu na konieczność ochrony ich interesów jako depozytariuszy".

Podatek ma obowiązywać od 1 lutego 2016 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA