REKLAMA

Partia KORWiN przedstawiła propozycję rozwiązania kryzysu wokół TK

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 20 kwietnia 2016 23:26
Partia KORWiN przedstawiła propozycję rozwiązania kryzysu wokół TK Partia KORWiN przedstawiła propozycję rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego (Przemysław Wipler, fot.youtube.com)

Wiceprezes partii KORWiN Przemysław Wipler złożył u marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismo z propozycją rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Partia KORWiN przedstawiła propozycję rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje, zaproponowany kompromis przewiduje wzajemne ustępstwa, których dokonałyby strony konfliktu (rząd, partie opozycyjne oraz Trybunał Konstytucyjny), a także propozycję zmiany konstytucji, która skutecznie zapobiegnie podobnym, "uderzającym w autorytet państwa", wydarzeniom w przyszłości. Propozycja partii KORWiN wciela również w życie zalecenia wyrażone w opinii Komisji Weneckiej.

"Po pierwsze, rząd i większość sejmowa powinny uznać, że żaden organ nie miał prawa zakwestionować prawidłowości wydanych przez TK wyroków. Z drugiej zaś strony, żaden organ nie mógł przymusić Prezesa Rady Ministrów do opublikowania wyroku. W celu rozwiązania tej patowej sytuacji partia KORWiN proponuje, by orzeczenia TK publikowane były w dzienniku urzędowym prowadzonym nie przez premiera, a przez prezesa TK, co zwiększy autonomię Trybunału zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej" - czytamy w oświadczeniu partii.

Partia KORWiN proponuje też, by sędziowie wybierani byli większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów, co ma zapewnić ich apolityczność. By uniemożliwić praktykę wybierania przez Sejm sędziów TK „z góry”, partia proponuje dodać do konstytucji przepis, zgodnie z którym nowego sędziego wybiera się dopiero po zakończeniu sprawowania urzędu przez poprzednika. "Ponieważ źródłem trwającego konfliktu jest spór o to, czy do wyboru na stanowisko sędziego TK wystarcza wybór przez Sejm, czy też konieczne jest zaprzysiężenie przez Prezydenta, partia KORWiN sugeruje, by konstytucyjnie doprecyzować, że chwila wyboru kandydata przez Sejm jest chwilą, w której staje się on sędzią Trybunału" - czytamy.

Partia KORWiN w swojej propozycji sugeruje, by o regułach postępowania przed TK decydowali sami sędziowie w drodze uchwalanego przez siebie statutu, nie zaś posłowie i senatorowie w drodze ustawy. "Umieszczenie wszystkich tych przepisów w konstytucji raz na zawsze położyłoby kres próbom kolejnych parlamentów podporządkowywania sobie Trybunału Konstytucyjnego. W zamian za to w konstytucji wprost pojawiłby się zapis, że TK nie ma prawa do dokonywania wiążącej interpretacji prawa. Wprawdzie i dziś przepisy nie przyznają mu takiej kompetencji, jednak metodą faktów dokonanych Trybunał w praktyce orzeczniczej „zawłaszczył” sobie tę kompetencję, co jest zjawiskiem nieakceptowalnym w praworządnym państwie, w którym organy działają w granicach i na podstawie prawa" - przekonuje.

Ostatnią częścią proponowanego kompromisu jest uznanie za niebyły wyboru sędziów „listopadowych” przez Sejm poprzedniej kadencji oraz uznanie za pełnoprawnych sędziów prawników wybranych przez obecną większość 2 grudnia 2015 r.

Ponadto, partia KORWiN zwraca się w piśmie do marszałka Sejmu o uwzględnienie w agendzie następnego spotkania z liderami partii politycznych dyskusji o dalszych działaniach rządu RP dotyczących rozwiązania kryzysu imigranckiego i skutków dla obywateli RP ewentualnego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię („Brexit”).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

  • jj 2016-04-21 13:35:57
    Jedyny rozsądny głos w tej całej dyskusji.
  • jj 2016-04-21 13:34:46
    Najrozsądniejszy głos w tej sprawie, jaki się pojawił na przestrzeni ostatnich miesięcy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA