REKLAMA

Po świętach kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy

  • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
  • 25 marca 2016 15:09
Po świętach kolejne posiedzenie Rady Ochrony Pracy Obrady z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców są zaplanowane na wtorek, 29 marca (fot. sejm.gov.pl)

• Stan realizacji programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” w ubiegłym roku będzie jednym z tematów kolejnego posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy.
• Obrady z udziałem m.in. parlamentarzystów, przedstawicieli premiera, związków zawodowych i pracodawców są zaplanowane na wtorek, 29 marca o godz. 14.00. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

III etap programu wieloletniego, obejmujący lata 2014-2016, został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z 16 lipca 2013 r. Nadzór nad jego wdrażaniem sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Koordynacją zajmuje się Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Celem programu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych służących rozwojowi zasobów ludzkich. Chodzi także o opracowanie nowych technologii, metod i systemów zarządzania, które przyczyniłyby się m.in. do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych.

Na wtorkowym (29 marca) posiedzeniu Rada ma też podsumować rozpoczętą na lutowym posiedzeniu dyskusję dotyczącą oceny skali zjawiska zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie. Planowane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie - zostanie ono przesłane do właściwych instytucji. Tematem obrad będą też programy wspierania poprawy warunków pracy realizowane przez ZUS w ramach funduszu prewencji wypadkowej, w tym dofinansowania działań na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Czytaj też: Marszałek Sejmu wręczył akty powołania nowym członkom Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników. Radę powołuje i odwołuje marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA