REKLAMA

PO ujawnia dług wdzięczności PiS wobec o. Rydzyka. To już ponad 26 mln zł

 • Autor: Parlamentarny.pl (JS)
 • 21 kwietnia 2016 10:28
PO ujawnia dług wdzięczności PiS wobec o. Rydzyka. To już ponad 26 mln zł Platforma Obywatelska uruchomiła portal dlugwdziecznosci.pl, na którym umieściła licznik, który pokazuje, jak dużo czasu zostało do końca rządów PiS i jakie kwoty partia przekazała o. Tadeuszowi Rydzykowi. (fot. dlugwdziecznosci.pl)

• Platforma Obywatelska uruchomiła portal, na którym wylicza, ile pieniędzy przekazała partia Jarosława Kaczyńskiego ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. 
• Jak twierdzi PO, to dług wdzięczności wobec Rydzyka za pomoc podczas kampanii wyborczej.

Strona działa pod adresem dlugwdziecznosci.pl. Platforma umieściła na niej licznik, który pokazuje, jak dużo czasu zostało do końca rządów PiS, wylicza także, ile z publicznych pieniędzy Prawo i Sprawiedliwość przekazało ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za pomoc podczas kampanii wyborczej. Na dzień 21 kwietnia zdaniem Platformy to już kwota 26,3 mln zł.

Najwięcej, bo 26 mln zł, popłynęło do Fundacji z Ministerstwa Środowiska "za ugodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Fundacją Lux Veritatis". Ugoda została zawarta w lutym.

W rachunku odnotowano też marcową dotację w kwocie 200 tys. zł dla Fundacji Lux Veritatis w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016" oraz kwietniową dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 140 tys. zł na finansowanie kampanii społecznej TV Trwam: "Czytaj! - to najlepsza inwestycja, na jaką zawsze Cię stać".

- Chcemy monitorować transfer środków publicznych, bo to zdumiewające, jakie pieniądze płyną do fundacji o. Rydzyka i to ze złamaniem wszelkich procedur. Chcemy o tym informować opinię publiczną, żeby sama mogła tę sprawę ocenić - powiedział Polsat News rzecznik PO Jan Grabiec o nowym portalu.

Do nowej inicjatywy odniósł się także poseł PO Sławomir Neumann na swoim profilu w mediach społecznościowych.

"Ze sprawozdania finansowego PiS za 2015 r wynika, że co miesiąc PiS płaci fundacji Ojca T. Rydzyka 36,9 tys miesięcznie. To, że płacą za poparcie z kasy partyjnej nie jest problemem, ale że do imperium T. Rydzyka płyną pieniądze z budżetu państwa to już poważna sprawa. PiS budżetowymi pieniędzmi spłaca dług za poparcie w kampanii wyborczej. Będziemy to monitorować. Spisywać i pamiętać. Będziemy przypominać bo to wygląda na "polityczną korupcję" - pisze.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (3 komentarzy)

 • KALLMANN 2016-04-29 13:56:42
  Dyrektor Rydzyk Tadeusz jest specyficznym przypadkiem w historii kościoła katolickiego. Jest duchownym katolickim który totalnie kompromituje kościół katolicki. Jego podstawowym celem jest wyłudzenie od prymitywnego społeczeństwa polskiego nie tylko w kraju ale także zagranica jak najwięcej dóbr materialnych i temu celowi są podporządkowane wszystkie jego działania. Dzięki tym działaniom uzyskał olbrzymia fortunę która pozwoliła mu na utworzenie na niespotykaną skale instytucje określane jako IMPERIUM MEDIALNE. Środki masowego przekazu których jest królem i władcą pozwoliły podjąć działania propagandowe na rzecz PIS-u i jej prezesa Jarosława Kaczyńskiego doprowadzając tą partie do zwycięstwa wyborczego. Dlatego są z obligowani spłacenia Rydzykowi tej przysługi. I PIS bez skrępowania i wstydu przed społeczeństwem spłaca ten dług.
 • Marek.S 2016-04-21 17:35:16
  Wręcz nieprawdopodobne, z tego co powszechnie wiadome PO-PSL przegrali z kretesem podwójnie wybory w 2015roku po ujawnieniu skandalicznej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych w obrębach gmin z"R" rolnych na "B" budowane gdzie, właściciele gruntów nawet niebyli stronami postępowania, traktowaliście społeczeństwo polskie jako bydło robocze bez żadnych praw. Ujawniłem powyższe jako uczciwy obywatel prawicowy (Marek Skomorowski), nie otrzymałem za wygraną PiS w wyborach powszechnych nawet 1grosza, nie sprasowującym żadnej funkcji publicznej, więc proszę nie fałszować historii, temat poniżej. Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, poniżej cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie(pismo z mapami nawet wcześniejszymi przekrętami na gruntach dla obrębu Gminy Chełm znajdują się w CBA Lublin)sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych . Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku. 1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.). 2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa. 3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie. 4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych. 5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639). 6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji. Wnioski: Z uwagi iż, prowadziłem postępowanie przed Wojewódzkim Inspektoratem Geodezji i Kartografii w Lublinie wiem, niema operatów z powyższych prac dla danego obrębu w Starostwie Powiatowym w Chełmie, na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany i inni współwłaściciele, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich przekrętach , niszczenia dokumentacji urzędowej również w księgach wieczystych, obniżając tym samym w danym obrębie miasta wartość działek leganie nabytych i budynków nie gwarantując należnych rekompensat finansowych w związku z w/w, dowodem powyższego jest wyżej wymienione pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013. nie wpisujcie się w narracje PiS niszczącą demokracje i Konstytucje Rzeczpospolitej Polskiej: podstawa art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa). Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku. Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR niema w powyższy zastosowania z uwagi iż, prawo nie działa wstecz! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określa strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, w wyniku prac geodezyjnych na gruncie bez podpisu właścicieli pod operatami, czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych ustawę powinno się zaskarżyć do Trybunałem Konstytucyjnym. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania gigantycznych przestępstw gospodarczych słynnej afery gruntowej, co zostało ujawnione nad podziw dopuszczone do obrotu prawnego przez obecnego starostę chełmskiego Piotra Deniszczuka ciężkiego kalibru byłego komunistę obecnie dumę Polskiego Stronnictwa Ludowego , logicznym jest grunty powinny być przywrócone do stanu pierwotnego oznaczenia ”R” rolnych w obrębach gmin. Standard & Poor's obniżyło rating Polski do poziomu BBBplus z uwagi iż, budżet Państwa Polskiego na rok 2016 budzi uzasadnione wątpliwości co do przychodów z podatków od obrotu gruntami, zauważono słusznie świadomą nieudolność Urzędów Skarbowych Polskich ( np. Urzędu Skarbowego w Chełmie ) działających w układzie samorządowym mafijnym na szkodę Skarbu Państwa Polskiego, potwierdzony jest bark wpływów środków finansowych należnego VAT od obrotu gruntami ”B” do ceny rynkowej w obrębach gmin. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości od wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2013roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 powyższe działania marketingowe wykroczyły poza zwykłe formy sprzedaży. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego" nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek. Skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT ".
 • Marek.S 2016-04-21 11:27:35
  Wręcz nieprawdopodobne, z tego co powszechnie wiadome PO-PSL przegadali podwójnie wybory w 2015roku po ujawnieniu skandalicznej afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych w obrębach gmin z"R"rolnych na"B"budowane gdzie, właściciele gruntów nawet niebyli stronami postepowania, traktowaliście społeczeństwo polskie jako bydło robocze bez żadnych praw. Ujawniłem powyższe Marek Skomorowski, nie otrzymałem za wygraną PiS w wyborach powszechnych nawet 1grosza, co śmieszniejsze jestem prawicowcem nie sprasowującym żadnej funkcji publicznej, więc proszę nie fałszować historii.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA