REKLAMA

Poczta Polska: można zgłaszać się po pakiety wyborcze

  • Autor: parlamentarny.pl (JS)
  • 06 października 2015 12:25
Poczta Polska: można zgłaszać się po pakiety wyborcze Fot. Shutterstock.com

Jak informuje Poczta Polska, do 12 października osoby mające czynne prawo wyborcze mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Poczta Polska jako operator wyznaczony zapewni pomoc w oddaniu takiego głosu.

Poczta Polska przypomina, że chętni do głosowania korespondencyjnego, powinni zgłosić ustnie, pisemnie, telefaksem lub elektronicznie swój zamiar głosowania do właściwego urzędu gminy. „Zgłoszenie musi zawierać i imię wnioskującego, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, informację, że chodzi o wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w urzędzie gminy oraz oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie” - informuje Poczta.

Do odbioru w urzędzie gminy

Odebrać pakiet osobiście, aż do ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów, będzie można w urzędzie gminy. Natomiast w przypadku wybrania opcji jego dostarczenia, wyborca otrzyma go nie później niż 7 dni przed dniem wyborów z urzędu gminy albo z placówki pocztowej. Pakiet wyborczy doręcza i wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. W jego skład wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Aby głos był ważny, karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej napisem „Koperta na karty do głosowania”. Kopertę tę należy zakleić, w przeciwnym wypadku głos nie będzie brany pod uwagę. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać.

Do kiedy głosowanie korespondencyjne?

Jak przypomina Poczta Polska, osoby, biorące udział w głosowaniu, zaklejoną przesyłkę zawierającą wypełnione „karty do głosowania”, składają do 21 października w dowolnej placówce pocztowej w kraju lub do 22 października w placówce pocztowej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców. Od wyborcy niepełnosprawnego, który zgłosił potrzebę odbioru koperty zwrotnej przedstawiciel Poczty Polskiej odbiera ją zamkniętą i na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego tożsamość, odnotowuje odbiór koperty. Odbiór koperty zwrotnej następuje za pokwitowaniem.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich obywateli jest bezpłatne. Głosy oddane za pośrednictwem Poczty Polskiej trafią do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA