REKLAMA

Podpis prezydenta: Andrzej Duda podpisał ustawy o rejestracji zwierząt i materiałach wybuchowych

  • Autor: PAP/GP
  • 19 kwietnia 2016 21:57
Podpis prezydenta: Andrzej Duda podpisał ustawy o rejestracji zwierząt i materiałach wybuchowych Prezydent podpisuje ustawy skierowane do niego przez Sejm. Po podpisie i publikacji stają się prawem RP. (fot.:twitter.com/prezydentpl)

• Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która ma uszczelnić system rejestracji zwierząt koniowatych oraz zwiększyć kontrolę nad zwierzętami przeznaczonymi do uboju.
• Druga sygnowana ustawa ma uporządkować obrót materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego.

Jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta we wtorkowym komunikacie, celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów unijnych dotyczących metod identyfikacji zwierząt koniowatych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie paszportu konia. Komisja Europejska przyjęła w nim bardziej szczegółowe niż dotychczas rozwiązania dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Nowelizacja zawiera przepisy, które regulują tryb i organy właściwe do nadawania, cofania i zawieszania upoważnień do wydawania dokumentów identyfikacyjnych dla zwierząt z rodziny koniowatych. Reguluje też obowiązki posiadaczy takich zwierząt w zakresie ich identyfikacji i rejestracji, zawiera przepisy karne związane z naruszeniem przepisów, określa kompetencje organów kontrolujących system identyfikacji i rejestracji koniowatych.

Ponadto ustawa określiła zasady współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z podmiotem prowadzącym centralną bazę danych.

- W celu uproszczenia procedury wydawania dokumentów identyfikacyjnych posiadaczom koniowatych zapewniono możliwość składania wniosków o wydanie dokumentów identyfikacyjnych drogą elektroniczną. Podstawą do wydania paszportu dla koniowatych nieposiadających statusu hodowlanych będzie wyłącznie wniosek właściciela, zawierający co najmniej numery identyfikacyjne rodziców zwierzęcia oraz oświadczenie potwierdzające, że jest właścicielem koniowatego - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Przeczytaj także: PO inauguruje kolejne Kluby Obywatelskie

Dodano, że nowela umożliwia także wydawanie dokumentów innych niż paszport lub jego duplikat - tymczasowego oraz zastępczego dokumentu identyfikacyjnego.

- Wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań uszczelni system identyfikacji i rejestracji koniowatych, zwiększając kontrolę nad zwierzętami kierowanymi do uboju w celu spożycia przez ludzi i wyeliminuje z łańcucha żywnościowego wszystkie zwierzęta, co do których zachodzą wątpliwości dotyczące ich identyfikacji i ewentualnego zastosowanego leczenia - wyjaśniono.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

W przypadku drugiej z podpisanych ustaw chodzi o nowelę ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Realizuje ona wytyczne dyrektyw 2013/29/UE, 2014/28/UE oraz 2014/58/UE. W wypadku dwóch z nich termin wdrożenia minął w pierwszej połowie zeszłego roku, trzeciej mija w kwietniu tego roku.

Przepisy dotyczą m.in. materiałów wybuchowych używanych w górnictwie, ale także np. petard i fajerwerków.

Przeczytaj także: Szef MSZ jedzie do Ankary

Nowelizacja doprecyzowuje obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych, a także upoważnionych przedstawicieli producenta, związane z zapewnieniem zgodności tych wyrobów z zasadniczymi wymogami bezpieczeństwa.

Na jednostki notyfikowane nałożono obowiązek oznaczania wyrobów pirotechnicznych numerami rejestracyjnymi i prowadzenia rejestru nadanych numerów rejestracyjnych. Zdaniem autorów, ułatwi to identyfikację i śledzenie wyrobów pirotechnicznych w całym łańcuchu dostaw. W praktyce wszystkie wyroby pirotechniczne wprowadzane do obrotu muszą spełniać stosowne wymagania, mają być prawidłowo oznaczone i muszą mieć odpowiednią dokumentację.

Nowela zobowiązuje też podmioty gospodarcze do informowania użytkowników materiałów wybuchowych o warunkach ich bezpiecznego użytkowania. Wprowadza także zasady wydawania i cofania pozwoleń na wytwarzanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego metodą in situ (chodzi o wytwarzanie tych materiałów w miejscu ich użycia i przeznaczenie przez wytwórcę na potrzeby własne bezpośrednio po wytworzeniu).

Przeczytaj także: Komisja senatu obradowała nad rejestrem pedofilów

Ustawa zawiera także zasady kontroli wewnątrzwspólnotowego przemieszczania materiałów wybuchowych i amunicji. Przyjęto, że nadzór nad rynkiem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, używanych w górnictwie, będzie sprawował (jak dotychczas) Wyższy Urząd Górniczy. Z kolei materiały wybuchowe wykorzystywane poza górnictwem będą kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Natomiast rynek wyrobów pirotechnicznych będzie kontrolowany - w zależności od klasy wyrobów - przez Inspekcję Handlową lub Państwową Inspekcję Pracy.

Przedstawiono także sankcje dla podmiotów gospodarczych działających na rynku materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych za nieprzestrzeganie przepisów ustawowych. Najwyższą karę - do 100 000 zł - przewidziano dla producenta lub importera, który wprowadza do obrotu materiały wybuchowe lub wyroby pirotechniczne niezgodne z wymogami bezpieczeństwa, i dla dystrybutora, który udostępnia je na rynku. Środki finansowe pochodzące z kar zasilą budżet państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA