REKLAMA

Polska wprowadzi winiety jak na Węgrzech? Minister Adamczyk chwali węgierski system

  • Autor: MN
  • 29 sierpnia 2016 18:51
Polska wprowadzi winiety jak na Węgrzech? Minister Adamczyk chwali węgierski system Węgierski system poboru opłat działa od 3 lat (fot. wikicommons)

• Ministrowie Andrzej Adamczyk i Jerzy Szmit z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa spotkali się z węgierskimi kolegami.
• Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z węgierskim systemem poboru opłat drogowych.
• Elektroniczny system na Węgrzech nalicza opłaty proporcjonalnie do przejechanej odległości.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas jednodniowej wizyty w Budapeszcie chwalił partnerstwo z Węgrami. Jak to określił - zarówno w formule „dwustronnej”, jak i na forum Grupy Wyszehradzkiej.

- Jesteśmy otwarci na współpracę, a przedmiotem szczególnej uwagi polskiego rządu jest dalszy rozwój szlaku Via Carpatia. Polska jest zainteresowana dalszym rozwojem tego korytarza oraz poszerzeniem listy państw popierających projekt – powiedział Adamczyk.

Andrzej Adamczyk oraz Jerzy Szmit - podsekretarz stanu w MIB - spotkali się w środę 29 sierpnia w Budapeszcie z ministrem rozwoju narodowego Węgier Miklósem Sesztákiem oraz László Mosóczim, wiceministrem rozwoju narodowego. Zasadniczym celem wizyty było zapoznanie się z węgierskim systemem poboru opłat drogowych oraz wymiana poglądów na ten temat.

Węgierski system sprawdza się od 3 lat

Elektroniczny system pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości został wprowadzony na Węgrzech 1 lipca 2013 r. Działa na wyznaczonych odcinkach autostrad, dróg szybkiego ruchu i drogach głównych o łącznej długości ok. 6500 km.

Obowiązek uiszczania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wysokość opłaty zależy od typu drogi, kategorii pojazdu według liczby osi, jak i jego klasyfikacji ekologicznej. System opiera się na technologii satelitarnej GNSS (ang. Global Navigation Satellite System, Globalny System Nawigacji Satelitarnej).

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej niż 3,5 tony obowiązują okresowe e-winiety (tygodniowe, 10-dniowe, miesięczne i roczne).

- Doświadczenia węgierskie są szczególnie cenne dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa m.in. z uwagi na relatywnie niski koszt wdrożenia systemu – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

Kolejny krok do realizacji Via Carpatia

Ministrowie wymienili także poglądy na temat delegowania pracowników. Minister Adamczyk wyraził nadzieję, iż wprowadzone na Węgrzech przepisy w tym zakresie nie będą obejmowały transportu międzynarodowego.

Omówiono również kwestie związane z poparciem dla realizacji inicjatywy Via Carpatia. Minister Andrzej Adamczyk podziękował stronie węgierskiej za poparcie dla inicjatywy Via Carpatia i wyraził nadzieję na uwzględnienie pełnego przebiegu trasy w sieci bazowej TEN-T, w czasie najbliższej rewizji sieci.

Pozostałe dyskutowane przez ministrów tematy to badania techniczne wielkiej płyty w mieszkalnictwie oraz bursztynowy korytarz towarowy nr 11. Minister Adamczyk wyraził poparcie dla starań Węgier w sprawie uruchomienia tego korytarza oraz zadeklarował wszelką pomoc ze strony polskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA