REKLAMA

Polska zainteresowana badaniami nad emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie

  • Autor: bad
  • 21 marca 2016 19:23
Polska zainteresowana badaniami nad emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz Mike Petersen. Fot. MRiRW

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkał ze specjalnym wysłannikiem Nowej Zelandii ds. rolnictwa i handlu towarami rolnymi Mike’m Petersen’em.

Omówione zostały bieżące kwestie w dwustronnych kontaktach handlowych, innowacyjne rozwiązania dotyczące zarządzania rolnictwem, a także perspektywy rozwoju współpracy w rolnictwie, w szczególności w dziedzinie mleczarstwa i hodowli owiec.

Wiceminister Zarudzki podkreślił, że Polska jest zainteresowana rozwojem wymiany handlowej z Nową Zelandią, poprzez poszerzenie polskiego asortymentu eksportowego. Obie strony odnotowały utrzymującą się rosnąca dynamikę obrotów oraz wyraziły nadzieję na jej wzrost w kolejnych latach.

Czytam też: Ryszard Petru reformuje polską wieś

Podczas spotkania omówiono również kwestię innowacyjnych badań nad emisją gazów cieplarnianych w rolnictwie. W tym kontekście podkreślono zaangażowanie Polski we współpracę, która ma na celu wymianę wiedzy w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji rolno-spożywczej.

Mike Petersen przedstawił najnowsze osiągnięcia swojego kraju w tej dziedzinie. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podkreślił, że uczestnictwo w tej inicjatywie daje doskonałe możliwości wymiany doświadczeń, a także transferu wiedzy od nauki do praktyki, zapewnił także, że strona polska jest zainteresowana dalszym rozwojem współpracy naukowo – badawczej.

Przedstawił również polskie osiągnięcia w zakresie innowacyjnych rozwiązań naukowych wdrażanych do praktyki rolniczej. Poinformował stronę nowozelandzką o uruchomieniu sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), w której uczestniczą nadzorowane instytuty badawcze.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA