REKLAMA

Polskie obozy koncentracyjne - projekt ustawy zakaże takich haseł, będzie też kara więzienia

  • Autor: PAP/MN
  • 07 października 2016 13:47
Polskie obozy koncentracyjne - projekt ustawy zakaże takich haseł, będzie też kara więzienia Uchwalenie ustawy ma zwalczać kłamstwa godzące w dobry wizerunek i w dobre imię Polski. (fot. Wartownia i brama główna obozu Auschwitz/wikipedia.org)

• Sejm przekazał do pracy w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy chroniącej dobre imię Polski.
• Używanie kłamliwych określeń w rodzaju "polskie obozy koncentracyjne", "polskie obozy zagłady" czy "polskie obozy śmierci" ma być przestępstwem, za które grozi kara do trzech lat więzienia.
• Oszczercy narażą się też na pozwy wytaczane na drodze cywilnej przez IPN i organizacje pozarządowe.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w myśl nowych przepisów wprowadzanych m.in. do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, odpowiedzialność karna grozić będzie osobom, które publicznie i wbrew faktom przypisują Narodowi Polskiemu udział, organizowanie, odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę niemiecką. Sprawcy pomówień podlegaliby karze grzywny lub pozbawienia wolności do trzech lat, a ci, którzy dokonali takiego czynu nieumyślnie - karze grzywny lub ograniczenia wolności. Wyroki mają być podawane do wiadomości publicznej.

Drugim, równie ważnym filarem proponowanych zmian jest wprowadzenie ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego na drodze cywilnej. W dotychczasowym stanie prawnym, w przypadku oszczerstw godzących w Polskę i Polaków, można było indywidualnie dochodzić roszczeń odszkodowawczych, ochrony dóbr osobistych czy konsekwencji wynikających z prawa prasowego. Wszystkie te działania były jednak nieadekwatne do skali problemu. Po wejściu w życie ustawy powództwa w takich sprawach mogłyby być skutecznie wytaczane przez Instytut Pamięci Narodowej lub organizacje pozarządowe, w zakresie ich zadań statutowych.

Przyjęte zmiany mają przeciwdziałać nieuzasadnionemu i błędnemu obarczaniu Polski i Polaków odpowiedzialnością za zbrodnie dokonane w trakcie II wojny światowej przez III Rzeszę niemiecką. Nie chodzi przy tym o wszelakie zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, lecz zbrodnie nazistowskie historycznie i prawnie zdefiniowane, które określone zostały w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego.

Resort podkreśla: Uchwalenie ustawy ma zwalczać kłamstwa godzące w dobry wizerunek i w dobre imię Polski, powielane przede wszystkim przez zagraniczne media. (fot. wikipedia.org)

Resort podaje, że odnośnie osób naruszających dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego za granicą, zastosowanie będą mogły mieć instrumenty pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, których Polska jest stroną. Przykładowo na obszarze Unii Europejskiej zastosowanie będą mogły znaleźć instrumenty obrotu międzynarodowego, np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; zastosowanie będzie mogła znaleźć również decyzja ramowa 2005/214/WSiSW z 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA