REKLAMA

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jednogłośnie

  • Autor: Zbigniew Wąsik
  • 27 stycznia 2016 15:52
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jednogłośnie Polska dostosowuje przepisy do wymogów dyrektywy 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady

• Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych przyjęła jednogłośnie sprawozdanie podkomisji dotyczące rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
• Projektowana ustawa dostosowuje polskie prawo do prawa Unii Europejskiej a w szczególności do dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Ustawa określa na jakich zasadach i w jakim trybie mogą być udostępniane informacje pochodzące z sektora publicznego w celu ponownego ich wykorzystywania. Określa też warunki na jakich można te informacje ponownie wykorzystać.

Za informację sektora publicznego uważa się każdą informację (treść) pochodzącą od podmiotów sektora publicznego, niezależnie od sposobu jej utrwalenia. Natomiast jej ponowne wykorzystanie to skorzystanie z owej treści w sposób inny niż pierwotny cel dla którego owa informacja została wytworzona.

Z przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ponowne wykorzystanie może mieć zarówno cel komercyjny jak i niekomercyjny.

Podkreślenia wymaga, że ponowne wykorzystywanie powinno odbywać się z pełnym poszanowaniem praw autorskich, dlatego też ustawa precyzuje kwestię ewentualnych opłat za ponowne wykorzystanie informacji (treści). Informacje sektora publicznego podlegające ochronie prawa prawem autorskim osób trzecich są wyłączone z ponownego wykorzystywania.

Ustawy tej nie stosuje się wobec jednostek publicznej radiofonii i telewizji, państwowych i samorządowych instytucji kultury z wyjątkiem muzeów oraz archiwów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA