REKLAMA

Poprawki w nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej

  • Autor: AT
  • 20 listopada 2015 10:38
Poprawki w nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej Poprawki senackie doprecyzowują zakres zadań ministra energii (Posiedzenie senatu 20 listopada, fot.senat.gov.pl/Katarzyna Czerwińska)

Senat wprowadził 17 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

Zmiany w podziale kompetencji między ministerstwami

W nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, wniesionej przez posłów, struktura tych działów została rozszerzona o trzy kolejne: energię, gospodarkę złożami kopalin oraz żeglugę śródlądową. Do zadań ministra zajmującego się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem włączone zostały sprawy geodezji i kartografii, będące dotychczas w zakresie obowiązków ministra odpowiedzialnego za administrację.

Zmiany w działach administracji rządowej i zracjonalizowanie wykonywanych przez nie zadań oznaczają zmiany w podziale kompetencji między poszczególnymi ministerstwami i powołanie nowych resortów.

Nowe wymagania wobec kandydatów na wojewodów

Nowelizacja obejmuje też ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - zmieniają się wymagania wobec kandydatów na wojewodów. Znowelizowana zostaje również ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - rozszerzona zostaje możliwość łączenia pracy na kierowniczych stanowiskach państwowych z pracą na uczelni.

Poprawki senackie doprecyzowują zakres zadań ministra energii m.in. jedna z nich skreśla przepis przekazujący uprawnienia ministra skarbu państwa na rzecz ministra energii, a kolejna przewiduje przekazanie ministrowi energii nadzoru nad Towarzystwem Finansowym Silesia. Senatorowie przyjęli także poprawki określające, że postępowania administracyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji toczą się nadal przed organami, które na mocy noweli przejęły odpowiednie kompetencje.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA