REKLAMA

Posiedzenie rządu: O czym obradują ministrowie?

  • Autor: PAP/AT
  • 20 lutego 2018 10:53
Posiedzenie rządu: O czym obradują ministrowie? Rozpczęło się posiedzenie rządu (fot.twitter.com/PremierRP)

We wtorek (20 lutego) na posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem,ustawy o e-receptach, a także projektem ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji.

  • Na posiedzeniu rządu posłowie zajmą się projektem, zgodnie z którym do wypisania recepty na leki będzie wystarczyło, by lekarz zbadał pacjenta przez internet.
  • Omówią też projekt zakładający nową formułę specjalnych stref ekonomicznych.
  • Pojawi się również projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczący Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Projekt ustawy o e-receptach zakłada także zmiany w sposobie podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej.

W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że "telemedycyna nie zacznie się dynamiczniej rozwijać, jeżeli nie będzie istniała możliwość wystawienia recepty bez osobistego kontaktu osoby wystawiającej receptę z pacjentem".

Zgodnie z projektem ma powstać narzędzie systemu teleinformatycznego bezpłatnie udostępnionego przez ZUS, które ma umożliwić potwierdzenie pochodzenia oraz integralności danych potrzebnych do podpisywania elektronicznych zwolnień lekarskich. Narzędzie ma być dodatkowym, obok obecnie przewidzianego podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP - dopuszczalnym sposobem podpisywania EDM.

Wśród propozycji znalazły się również zmiany związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ministrowie omówią także projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji zakładający m.in. nową formułę specjalnych stref ekonomicznych. Projekt zakłada całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu zwolnień podatkowych i zgodnie z nim decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego będzie wydawana standardowo na 10 - 15 lat.

Według projektu pomoc publiczna w formie zwolnienia podatkowego z tytułu realizacji nowej inwestycji będzie udzielana na terenie całej Polski, a nie na wyznaczonym terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ponadto Rada Ministrów zająć ma się projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Projekt m.in. przywraca możliwość jednolitego opodatkowania elektrowni wiatrowych. W myśl projektu podatek od nieruchomości będzie się naliczać jedynie od części budowlanej, tak jak to przewidują przepisy ogólnobudowlane. Ponadto nowe przepisy mają zlikwidować potencjalne kolizje polskich przepisów dot. energetyki wiatrowej z prawem europejskim.

Rząd omówić ma też projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczący Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). System IOWISZ to narzędzie wykorzystywane przez wojewodów i Ministerstwo Zdrowia przy wydawaniu opinii o celowości planowanej inwestycji w ochronie zdrowia.

Zamiarem projektodawcy jest rozszerzenie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, wobec których istnieje możliwość wykorzystania systemu. Dotychczas - jak podano w uzasadnieniu projektu - możliwość złożenia wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji przysługiwała jedynie podmiotom wykonującym działalność leczniczą "z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej". Zgodnie z zaproponowanymi zmianami z systemu IOWISZ można byłoby skorzystać także w przypadku przedsięwzięć dotyczących "dodatkowych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej".

W porządku obrad posiedzenia znalazł się też projekt nowelizacji ustawy o publicznych transporcie zbiorowym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA