REKLAMA

Posiedzenie rządu: Wykonanie budżetu, program Niepodległa i ochrona roszczeń pracowników

  • Autor: PAP/JS
  • 23 maja 2017 21:01
Posiedzenie rządu: Wykonanie budżetu, program Niepodległa i ochrona roszczeń pracowników Rząd zapozna się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.; rozpatrzy też projekty uchwał dotyczące tego sprawozdania oraz zamknięcia rachunków budżetu państwa za ubiegły rok. (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

Rząd na środowym (24 maja) posiedzeniu zajmie się. sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Omówi też projekt uchwały ustanawiającej program "Niepodległa" związany z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rząd zapozna się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.; rozpatrzy też projekty uchwał dotyczące tego sprawozdania oraz zamknięcia rachunków budżetu państwa za ubiegły rok.

W ustawie budżetowej na 2016 r. założono, że wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Deficyt w 2016 r. miał nie przekroczyć 54,7 mld zł. Zaplanowano, że dochody mają wynieść 313 mld 788 mln 526 tys. zł, a wydatki 368 mld 528 mln 526 tys. zł.

Rząd zapozna się w środę też z informacją o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz stanie wykorzystania środków z funduszy europejskich.

Ministrowie zajmą się także projektem uchwały ws. ustanowienia programu "Niepodległa" na lata 2017-2021. Dotyczy on uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która przypada w 2018 roku. Program przygotowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach finansowane będą tzw. projekty miękkie - wydarzenia, eventy i obchody. Budżet programu wynosi ok. 200 mln zł.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy resortu rodziny o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jak napisano w uzasadnieniu, proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim przyspieszenie udzielanej pomocy finansowej pracownikom, którzy w przypadku niewypłacalności pracodawcy z dnia na dzień zostali pozbawieni pracy i wszelkich świadczeń.

W projekcie doprecyzowano przypadki, w których możliwa będzie wypłata zaliczek na poczet przyszłych świadczeń pracowniczych. Projekt przewiduje m.in. możliwość wypłaty ekwiwalentu za urlop przysługujący za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy.

Kolejna propozycja zmiany polegająca na wydłużeniu okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy z 9 do 12 miesięcy spowoduje również rozszerzenie ochrony roszczeń pracowniczych, ponieważ dzięki tej zmianie ochroną objęte zostaną osoby, w przypadku których uprawnienie do świadczenia nie mieściło się w przyjętych dotychczas okresach referencyjnych

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA