REKLAMA

Posiedzenie rządu: Żołnierze - byli członkowie WRON, KBW - zostaną pozbawieni stopni wojskowych?

  • Autor: PAP/AT
  • 01 marca 2018 08:37
Posiedzenie rządu: Żołnierze - byli członkowie WRON, KBW - zostaną pozbawieni stopni wojskowych? Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu złożyli wieniec pod tablicą upamiętniającą rotmistrza Witolda Pileckiego (fot.twitter.com/PremierRP)

Rząd na czwartkowym (1 marca) posiedzeniu zajmie się projektem tzw. ustawy degradacyjnej, który został przyjęty w środę (28 lutego) przez Komitet Stały Rady Ministrów.

  • Projekt tzw. ustawy degradacyjnej zakłada możliwość pozbawiania stopni wojskowych żołnierzy w stanie spoczynku, którzy byli członkami m.in. WRON, KBW.
  • Jasno trzeba powiedzieć, jakie postawy w historii naszego kraju należy określić jako bohaterskie i również jasno i jednoznacznie trzeba potępić zdrajców - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.
  • Postępowanie ws. odebrania stopnia byłoby wszczynane z urzędu lub na wniosek premiera, ministra obrony, IPN, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych oraz organizacji kombatanckich i niepodległościowych.
  • Pozbawienie stopnia miałoby następować w formie postanowienia.

Chodzi również o osoby, które pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki wraz z przedstawicielami rządu złożyli wieniec w KPRM pod odsłoniętą w środę tablicą upamiętniającą rotmistrza Witolda Pileckiego.

Projekt tzw. ustawy degradacyjnej, będący projektem nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony, został przyjęty w środę przez Komitet Stały Rady Ministrów.

W projekcie - jak poinformował szef KPRM Michał Dworczyk - w stosunku do pierwotnej wersji rozszerzony został katalog osób, które mogą zostać zdegradowane. "Wcześniej był on ograniczony do ludzi, którzy byli w takich formacjach jak Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) czy Informacja Wojskowa. Tutaj została wprowadzona możliwość tego, żeby degradować osoby, które np. były dowódcami plutonów egzekucyjnych w 1946 r, nie będąc w tych formacjach" - podkreślił minister.

Jak dodał, zgodnie z kolejną poprawką premier również będzie mógł zwrócić się z wnioskiem do ministra obrony narodowej o degradację takich osób. Ponadto, zgodnie z projektem, degradacji generałów będzie dokonywał szef MON za zgodą prezydenta, a nie prezydent.

"Przyjęcie tej ustawy i stworzenie możliwości pozbawiania stopni oficerskich osób, które wspierały zniewolenie Polski przez sowietów jest nie tylko aktem elementarnej sprawiedliwości, ale również bardzo ważnym wydarzeniem w kontekście wychowania młodych oficerów Wojska Polskiego - oficerów, którzy muszą mieć właściwy punkt odniesienia" - mówił szef KPRM.

"Jasno trzeba powiedzieć, jakie postawy w historii naszego kraju należy określić jako bohaterskie i również jasno i jednoznacznie trzeba potępić zdrajców" - dodał Dworczyk.

Opublikowany przez RCL projekt zakłada, że osoba, która z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierz rezerwy, którzy byli członkami WRON, pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w ustawie lustracyjnej mogą być pozbawieni stopnia oficerskiego lub podoficerskiego.

Postępowanie ws. odebrania stopnia byłoby wszczynane z urzędu lub na wniosek premiera, ministra obrony, IPN, Wojskowego Biura Historycznego, archiwów państwowych oraz organizacji kombatanckich i niepodległościowych. Pozbawienie stopnia miałoby następować w formie postanowienia.

Celem projektu jest - jak zadeklarowano w uzasadnieniu - "stworzenie możliwości prawnych pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego m.in. Wojciecha Jaruzelskiego oraz Czesława Kiszczaka", a także innych osób, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. "Wspomniane osoby pełniły służbę wojskową na rzecz totalitarnego państwa i swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu" - głosi uzasadnienie.

Autorzy projektu zwracali też uwagę, że w obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości pozbawienia stopnia wojskowego pośmiertnie.

Negatywne opinie o projekcie wyraziły Związek Żołnierzy WP, Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa. Zarzucały one projektowi naruszenie konstytucji i brak szacunku dla stopnia wojskowego; zwracały też uwagę, że kwestie pozbawienia stopnia są już wystarczająco uregulowane.

Kodeks karny jako środki karne stosowane wobec żołnierzy (prócz kar, na które można skazać także cywilów) wymienia wydalenie z zawodowej służby wojskowej oraz degradację (obejmuje ona utratę posiadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego/marynarza). Sąd może ją orzec w razie skazania za przestępstwo umyślne, jeżeli rodzaj czynu, sposób i okoliczności jego popełnienia pozwalają przyjąć, że sprawca utracił właściwości wymagane do posiadania stopnia wojskowego, a zwłaszcza w wypadku działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA