REKLAMA

Posiedzenie sejmu zaczeło się o godzinie 11:00

  • Autor: GP
  • 02 grudnia 2015 07:55
Posiedzenie sejmu zaczeło się o godzinie 11:00 Sejm zebrał się na trzecie posiedzenie VIII kadencji (fot. Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl)

Izba zebrała się na trzecie posiedzenie sejmu VIII kadencji. Wśród planu przedstawionego przez prezydium są dwa pierwsze czytania projektów obywatelskich oraz czytanie poselskiego projektu ustawy o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego. Możliwe są też kolejne kroki w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

Po wtorkowych obradach komisji sprawiedliwości i praw człowieka, która zaaprobowała kandydatów PiS na stanowisko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w środę zebrał się sejm na posiedzenie plenarne. Obrady zaczęto o godz. 11:00. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną wybrani nowi sędziowie TK.

Decyzje o kolejności rozpatrywania punktów porządku dziennego obrad ustala Marszałek Sejmu  - w konsultacji z Konwentem Seniorów - bezpośrednio przed posiedzeniem.

Refundacja leków i zawód lekarza

W zatwierdzonym planie podanym przez Kancelarię Sejmu, jest pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy dot. refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Inicjatywę zgłoszono 16 grudnia 2013 roku.

Emerytury funkcjonariuszy służb

Druga inicjatywa, którą zajmą się posłowie, czeka nieco krócej, ponieważ dokument wpłynął do sejmu 28 sierpnia 2015 roku. Dotyczy on obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy dot. zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego

Z kolei poselski projekt ustawy dotyczy Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego. Jest to jednostka badawczo-rozwojowa, założona w 1944 r. w Warszawie przez profesora Zygmunta Wojciechowskiego, od 1945 r. mieści się w Poznaniu. Organem założycielskim jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytut zajmuje się w sposób interdyscyplinarny szeroko pojętymi stosunkami międzynarodowymi, głównie stosunkami polsko-niemieckimi, ale także polskimi ziemiami zachodnimi, historią, ekonomią i polityką Niemiec oraz procesami integracji europejskiej i kwestiami bezpieczeństwa w strefie euroatlantyckiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA