REKLAMA

Posłowie zgłosili poprawki do projektu specustawy na ŚDM

  • Autor: PAP/JS
  • 17 marca 2016 19:12
Posłowie zgłosili poprawki do projektu specustawy na ŚDM Ze względu na zgłoszone poprawki projekt ponownie skierowano do komisji (fot. Rafał Zambrzycki)

• Zwrot kosztów za prace melioracyjne przez właścicieli gruntów, którzy udostępnili je na Światowe Dni Młodzieży i spotkanie z papieżem - to jedna z kwestii budzących najwięcej emocji podczas sejmowej dyskusji o projekcie specustawy na ŚDM.
• Posłowie zaproponowali poprawki.
• Ze względu na zgłoszone poprawki projekt ponownie skierowano do komisji.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016. Prace nad nim Sejm rozpoczął dzień wcześniej.

Specustawa ma ułatwić organizację ŚDM i papieskiej wizyty, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe. Jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Jak poinformował posłów Edward Siarka (PiS), Komisja administracji i spraw wewnętrznych, do której skierowano projekt, wprowadziła do niego szereg poprawek. Najpoważniejsza, według Siarki, to zmiana art. 4. Artykuł ten stanowił, że organizator ŚDM (czyli archidiecezja krakowska) opracowuje plan zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM i przedkłada go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja.

Zobacz też: Macierewicz zdecydował, wspólne kierownictwo zabezpieczy szczyt NATO i ŚDM

Podczas pierwszego czytania i prac w komisji niektórzy posłowie wskazywali, że strona kościelna nie powinna odpowiadać za zabezpieczenie całego wydarzenia, ale należy tę odpowiedzialność podzielić pomiędzy organizatorów i wojewodę. Przyjęto zatem poprawkę, w myśl której plan zabezpieczenia opracowuje właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z organizatorem ŚDM i przedkłada go służbom oraz BOR (którego nie było w poprzednim brzmieniu tego przepisu). Jak argumentowano, koordynatorem całości działań jest wojewoda, a nie strona kościelna.

Zmieniono również m.in. art. 23, który mówił o tym, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustala wykaz dróg rekomendowanych dla uczestników ŚDM. Pierwotnie stanowił on, że plan ten będzie przedstawiany Pełnomocnikowi Rządu ds. Przygotowania ŚDM; komisja zdecydowała, że będzie on podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej GDDKiA.

Jak mówił Siarka, w art. 24 dodano zapisy dotyczące transportu lotniczego papieża Franciszka do Rzymu. Stanowią one, że koszty tego transportu są pokrywane ze środków budżetu państwa z części będących w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25, który mówi o możliwości niestosowania zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, doprecyzowano w ten sposób, żeby - jak tłumaczył Siarka - nie sparaliżował zakupów związanych z ŚDM, np. kupna karetek. W projekcie zapisano, że do zamówień na dostawy, usługi, lub roboty budowlane realizowanych w związku z organizacją ŚDM nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, życia lub zdrowia ludzi lub wartość zamówienia publicznego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach Prawa zamówień publicznych.

Zobacz też: Sejm zaczął obrady od debaty nad dymisją szefa MSWiA, potem szczyt NATO i ŚDM

Kolejną poprawką, na którą zwrócił uwagę Siarka, były zmiany w art. 30, dotyczącym wsparcia organizacji ŚDM przez MON. Doprecyzowano, że szef MON może udzielić takiego wsparcia po zasięgnięciu opinii właściwego wojewody.

Siarka poinformował, że burzliwą dyskusję podczas komisji wywołał art. 36, dotyczący kosztów związanych z melioracją gruntów, na których odbywać się będą wydarzenia związane z organizacją ŚDM.

Przepis ten stanowi, że urządzenia melioracji wodnych są wykonywane za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ.

Poseł tłumaczył, że na prace związane z melioracją, wydano ok. 2 mln zł. Jednak grunty, na których organizowane są ŚDM i spotkania z Franciszkiem, są częściowo prywatne. Osoby, które je udostępniły - jak wskazywał - nie prosiły o to, by prowadzić na nich tego rodzaju prace. Chociaż wartość gruntów przez zmeliorowanie się podnosi, to nie powinno być tak - mówił Siarka - że osoby, które udostępniły swoje grunty na ŚDM, będą musiały ponosić w związku z tym koszty.

Poseł poinformował, że podczas posiedzenia komisji nie podjęto rozstrzygnięcia w tej sprawie.

Kwestii tej dotyczyła również część poprawek zgłaszanych podczas drugiego czytania projektu. Poprawki w tej sprawie zgłosił m.in. Marek Sowa (PO). "Wydaje nam się, że jest bezzasadne utrzymanie zapisu, który daje możliwość ściągania z właścicieli, którzy na półtora roku użyczyli bezpłatnie swoich gruntów na Campus Misericordiae, potencjalnych kwot do ściągania do budżetu państwa" - mówił.

W sumie jego klub zaproponował osiem poprawek; m.in. chciał, by zapisać, że organizatorem wydarzeń, których dotyczy projekt, jest nie tylko archidiecezja krakowska ale również Konferencja Episkopatu Polski, bo to ona organizuje uroczystości z udziałem papieża na Jasnej Górze, a nie archidiecezja krakowska.

Poseł zaproponował też, by zwiększyć o 25 proc. (w stosunku do obecnego zapisu w projekcie) wynagrodzenia za nadgodziny funkcjonariuszy służb zaangażowanych w obsługę ŚDM.

Sowa wyraził zadowolenie, że część jego poprawek zgłaszanych w pierwszym czytaniu została uwzględniona, np. podział odpowiedzialności za zabezpieczenie ŚDM pomiędzy wojewodę a organizatorów.

Siarka w imieniu swojego klubu zaproponował cztery poprawki, dotyczyły m.in. doprecyzowania kwestii finansowych związanych z organizacją transportu papieża do Rzymu oraz zamówień publicznych - zmiany mają m.in. zapewnić zgodność specustawy z przepisami unijnymi.

Bartosz Józwiak (Kukiz'15) mówił, że jego klub jest usatysfakcjonowany z przyjętych dotąd poprawek, oczekuje jednak kolejnych, np. dotyczących kosztów melioracji. Powiedział, że jego klub pospisuje się w tej sprawie pod propozycją PO.

Również Mirosław Suchoń (N) zwracał uwagę na tę kwestię. "Jeśli państwo bierze od kogoś jakieś grunty, czyni na nim jakieś poprawki, to trudno obciążać go opłatami" - mówił.

Zbigniew Sosnowski (PSL) deklarował całkowite poparcie dla projektu i gotowość do przyjęcia poprawek, które "uczynią go jeszcze bardziej doskonałym". Przekonywał, że wszystkim nam powinno zależeć na zapewnieniu bezpieczeństwa wydarzeniu tej rangi.

Ze względu na zgłoszone poprawki projekt ponownie skierowano do komisji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA