REKLAMA

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ŚDM

  • Autor: PAP/JS
  • 23 marca 2016 19:35
Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ŚDM Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży (fot. Kancelaria Prezydenta)

Prezydent podpisał ustawę z dnia 18 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży.

Według ustawy plan zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM opracowuje właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z organizatorem ŚDM i przedkłada go służbom oraz BOR.W ustawie zapisano też, że koszty transportu lotniczego papieża Franciszka do Rzymu są pokrywane ze środków budżetu państwa z części będących w dyspozycji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustala wykaz dróg rekomendowanych dla uczestników ŚDM. Plan ten będzie podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej GDDKiA.

Czytaj też: Sejm uchwalił specustawę na Światowe Dni Młodzieży

Specustawa daje też policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; m.in. będzie mogła gromadzić dane osób zarejestrowanych jako uczestnicy ŚDM lub wolontariusze - także bez ich wiedzy i zgody. Funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne ŚDM zapewnić ma wojewoda małopolski. Przygotuje on stosowny plan, jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.

Zobacz: Specustawa na Światowe Dni Młodzieży przeszła przez Senat

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ustawa przewiduje m.in. możliwość realizacji przewozów międzywojewódzkich przez koleje samorządowe oraz ułatwienia w zmienianiu rozkładów jazdy pociągów - zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian nie częściej niż dwa razy w miesiącu, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

Specustawa umożliwia niestosowanie - w określonych przypadkach - zapisów ustawy Prawo o zamówieniach publicznych do zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane realizowanych w związku z organizacją ŚDM.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA