REKLAMA

Prof. Krzysztof Diks nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  • Autor: PAP/GP
  • 30 grudnia 2015 11:28
Prof. Krzysztof Diks nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej Prof. Krzysztof Diks w czasie wykładu na Uniwersytecie Warszawskim (fot. youtube.com)

W środę minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin poinformował, że prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego zostanie nowym szefem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA).

Istniejąca od 2002 r. PKA to niezależna instytucja, której celem jest zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Podstawą prawną działalności PKA jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i wydane na jej podstawie akty wykonawcze. Jest finansowana z budżetu państwa.

Komisję tworzy od 80 do 90 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego spośród kandydatów, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Zgłaszają ich senaty uczelni, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Zawodowych Szkół Polskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. Przewodniczącego PKA i jej sekretarza również powołuje minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Kadencja Komisji rozpoczyna się 1 stycznia danego roku i trwa cztery lata. Dotychczas PKA przewodził dr hab. Marek Rocki. Przed nim stanowisko przewodniczącego piastowali Zbigniew Marciniak i Andrzej Jamiołkowski.

Poddanie się ocenie PKA jest obligatoryjne, a jej negatywna ocena może skutkować podjęciem przez ministra decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia. PKA przedstawia również opinie ws. utworzenia uczelni czy przyznania uprawnień do prowadzenia studiów (lub w sprawie przywrócenia zawieszonego uprawnienia) na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Wydaje też opinie w sprawie utworzenia przez uczelnię zagraniczną uczelni lub filii w Polsce.

Od początku działalności (w latach 2002-2014) PKA przyznała 5363 ocen, w tym 147 wyróżniających, 4427 pozytywnych, 601 warunkowych i 188 negatywnych. Zaopiniowała też 6196 wniosków, w tym 3174 pozytywnie.

Nowy przewodniczący PKA, prof. Krzysztof Diks swoje dotychczasowe życie zawodowe związał z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale ukończył studia informatyczne, obronił doktorat, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2007 roku uzyskał tytuł profesora. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Matematyki UW.

Wspólnie z prof. Janem Madeyem opiekuje się drużynami Uniwersytetu Warszawskiego w programowaniu zespołowym. Był opiekunem i nauczycielem mistrzów świata w programowaniu zespołowym w latach 2003 i 2007. W roku 2012 współorganizował światowe Finały Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA