REKLAMA

Projekt specustawy na ŚDM prawdopodobnie na rządzie w przyszły wtorek

  • Autor: PAP/JS
  • 29 lutego 2016 11:22
Projekt specustawy na ŚDM prawdopodobnie na rządzie w przyszły wtorek Rząd ma zająć się specustawą 8 marca (fot. twitter/KPRM)

• Projekt specustawy regulującej kwestie organizacji Światowych Dni Młodzieży w Polsce trafi pod obrady rządu prawdopodobnie w przyszły wtorek, 8 marca.
• Te informacje przekazał pełnomocnik rządu ds. ŚDM Paweł Majewski.
• Pełnomocnik rządu wyraził nadzieję, że mimo krótkiego czasu jaki obecny rząd ma na przygotowania do ŚDM impreza przebiegnie sprawnie.

"Specustawą dajemy narzędzia do sprawnej organizacji Światowych Dni Młodzieży" - powiedział dziennikarzom pełnomocnik rządu ds. ŚDM Paweł Majewski.

Jak dodał, do imprez kościelnych nie mają zastosowania przepisy o bezpieczeństwie imprez masowych dlatego do specustawy przeniesiono zapisy z tej właśnie ustawy np. uprawnienia funkcjonariuszy do sprawdzania wolontariuszy ŚDM. Majewski przypomniał, że analogiczne uprawnienia policja miała w czasie piłkarskich mistrzostw Europy, które odbyły się w Polsce w 2012 roku.

Odnosząc się do wizyty papieża Franciszka Majewski zaznaczył, że jest to wizyta wyjątkowa z tego względu, że tym razem stroną zapraszającą nie jest państwo jak podczas wcześniejszych papieskich pielgrzymek, tylko strona kościelna. Również z tego względu - jak tłumaczył - konieczne było stworzenie specjalnych regulacji.

Pełnomocnik rządu wyraził nadzieję, że mimo krótkiego czasu jaki obecny rząd ma na przygotowania do ŚDM impreza przebiegnie sprawnie, wszystkie służby będą współpracować i że będzie to udane wydarzenie.

Projekt ustawy przygotowanej w KPRM ma ułatwić przygotowania do organizacji ŚDM i właściwe zabezpieczenie go. Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z tym, że w ŚDM może wziąć udział nawet 2,5 mln pielgrzymów, konieczne jest stworzenie szczególnych rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa, w tym medycznego, porządku publicznego oraz wsparcie podmiotów realizujących zadania związane z organizacją ŚDM, np. samorządów.

Czytaj: Jest projekt specustawy w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży

W projekcie zaproponowano, by organizator ŚDM miał obowiązek opracowania planu postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, który przedłoży Komendantowi Głównemu Policji oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej do 15 maja br. Projekt zakłada także przyznanie policji szczególnych uprawnień w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczególne uprawnienia miałyby być przyznane również m.in. Straży Ochrony Kolei.

Sporo miejsca poświęcono transportowi; przewiduje się m.in. zorganizowanie dodatkowych przejazdów kolei i zmiany w rozkładzie jazdy. Zaproponowano, aby Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wykaz rekomendowanych tras przejazdu niezbędnych dla sprawnego przemieszczania się uczestników ŚDM oraz monitorował natężenie ruchu i występowanie ewentualnych utrudnień na drogach publicznych. Zawarto także specjalne regulacje dotyczące transportu lotniczego, m.in. wyłączenie 3-dniowego terminu na składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przewóz lotniczy.

W projekcie powierza się wojewodzie małopolskiemu szczególne zadania w obszarze zabezpieczenia medycznego ŚDM, w tym stworzenie planu, koordynację działań uczestników realizujących zabezpieczenie medyczne, zwiększenie gotowości podmiotów leczniczych do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zorganizowanie struktur zabezpieczenia medycznego w miejscu uroczystości.

Część zadań w zakresie zabezpieczenia medycznego ŚDM wykonywał będzie minister zdrowia (np. zakup specjalistycznych środków transportu oraz sprzętu medycznego, niezbędnych do zabezpieczenia medycznego ŚDM).

W celu ułatwienia organizacji ŚDM projekt przewiduje także wyłączenie w niektórych przypadkach stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. W zamian zaproponowano określenie zasad, na jakich mają opierać się zamówienia, w szczególności dotyczących przejrzystości i niedyskryminacyjnego mechanizmu wyłaniania wykonawców.

Projekt zakłada także usprawnienie łączności. Niezbędne będzie zapewnienie przez operatorów telekomunikacyjnych obsługi dodatkowego ruchu głosowego i transmisji danych oraz w szczególności dostępności zasobów sieci dla połączeń alarmowych (112).

Zapisano też, że uczestnicy ŚDM ubiegający się o wydanie wizy krajowej oraz wizy Schengen zwolnieni będą z opłaty konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Projekt ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży-Kraków 2016" został już przyjęty w zeszłym tygodniu przez Komitet Stały Rady Ministrów. Autorzy projektu chcą, aby ustawa weszła w życie dzień po ogłoszeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA