REKLAMA

Projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP przyjęty

  • Autor: PAP/AT
  • 24 listopada 2016 21:07
Projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej RP przyjęty Projekt zakłada utworzenie Prokuratorii Generalnej, która będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa (fot.pixabay.com)

• Rząd przyjął założenia projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
• Ma ona zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.
• Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Projekt zakłada utworzenie Prokuratorii Generalnej, która będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej.

Jak przekonuje rząd, takie rozwiązanie ograniczy koszty, z drugiej strony oraz podniesie jakość ochrony prawnej.

Według założeń projektu Prokuratoria będzie opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski. Projektowane przepisy mają też wprowadzić obowiązek opiniowania czynności prawnych przed ich dokonaniem przez podmioty reprezentujące Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu planowanej czynności prawnej przekracza 100 mln zł.

Prokuratoria miałaby też opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów.

Projekt ustawy zakłada też stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Miałby też zostać stworzony tryb rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów kompetencyjnych, dotyczących reprezentacji procesowej Skarbu Państwa.

Projekt zakłada ponadto stworzenie sądu polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie osób prawnych, innych niż Skarb Państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA