REKLAMA

Reforma prokuratury PiS nabiera tempa w sejmie. Odbyło się drugie czytanie

  • Autor: PAP/GP
  • 27 stycznia 2016 19:27
Reforma prokuratury PiS nabiera tempa w sejmie. Odbyło się drugie czytanie Zakładana jest likwidacja odrębnej prokuratury wojskowej. Projekt znosi też obowiązującą obecnie kadencyjność funkcji kierowniczych w prokuraturze. (fot. fot. Paweł Kula/sejm.gov.pl)

• Sejm rozpoczął w środę wieczorem (27 stycznia) drugie czytanie projektów reformy prokuratury autorstwa PiS.
• Projekt przewidujących połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
• W poprzedzających czytanie pracach w sejmowej komisji opozycja zgłosiła ok. 30 wniosków mniejszości.

Projekty Prawa o prokuraturze oraz przepisów wprowadzających na początku stycznia trafiły do prac w komisji sprawiedliwości i praw człowieka. W zeszłym tygodniu omawiała je podkomisja, a w ostatni piątek przez blisko siedem godzin debatowała nad nimi sejmowa komisja sprawiedliwości.

Po zmianach Prokurator Generalny ma uzyskać prawo bezpośredniego kierowania prokuraturą, wydawać zarządzenia, wytyczne i polecenia. W miejsce Prokuratury Generalnej ma być powołana Prokuratura Krajowa; w miejsce prokuratur apelacyjnych - prokuratury regionalne. Jeden z przepisów przejściowych stanowi, że z dniem wejścia ustawy w życie wygasają kadencje prokuratorów powołanych do pełnienia funkcji w jednostkach prokuratury powszechnej.

W Prokuraturze Krajowej będą mogły być prowadzone śledztwa w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym - niezależnie od ich właściwości miejscowej i rzeczowej, o czym będzie decydował Prokurator Generalny.

Przeczytaj o kłótni w sejmie, poszło o prokuraturę.

Na poziomie PK funkcjonować też ma Wydział Spraw Wewnętrznych, którego zadaniem będzie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów i asesorów.

Zakładana jest likwidacja odrębnej prokuratury wojskowej. Projekt znosi też obowiązującą obecnie kadencyjność funkcji kierowniczych w prokuraturze. Obecną Krajową Radę Prokuratury ma zastąpić - złożona wyłącznie z prokuratorów - Krajowa Rady Prokuratorów przy PG. Prokuratorskie postępowania dyscyplinarne mają stać się jawne. Jawne mają być też - co do imienia i nazwiska - prokuratorskie oświadczenia majątkowe.

Zapisano jednocześnie, iż nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego działanie lub zaniechanie prokuratora podjęte wyłącznie w interesie społecznym. Jak - w odpowiedzi na krytykę opozycji - wskazywał Święczkowski, przepis nie oznacza braku odpowiedzialności prokuratorów, gdyż w żadnym wypadku nie zwalnia on prokuratora od odpowiedzialności karnej.

W komisyjnej dyskusji nad projektami koncepcję zmian krytykowała opozycja.

- Naszym zdaniem prokuratura powinna być apolityczna, czyli niezależna od polityki, ale też niezależna od władzy wykonawczej - mówiła Barbara Dolniak (Nowoczesna). Robert Kropiwnicki (PO) mówił, że o ile decyzja o połączeniu urzędu ministra z szefem prokuratury mieści się w ramach swobodnej decyzji większości sejmowej, to psucie państwa jest sprawą wszystkich Polaków i przeciw temu protestujemy.

Przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS) odpowiedział, że prokuratura nie została wpisana do konstytucji, w odróżnieniu od kilku innych instytucji. Jak ocenił, oznacza to, że ustawodawca przewidywał miejsce prokuratury zbliżone do MS. Natomiast Bartłomiej Wróblewski (PiS) przypomniał, że połączenie MS z PG było od dawna postulatem jego ugrupowania.

- Wiemy, jak zakończyły się wybory, jeśli chodzi o główne założenia, te decyzje podjęli wyborcy - mówił.

- Ministerstwo jest wielkim orędownikiem nowej ustawy, albowiem pozwoli to doprowadzić do sytuacji, w której prokuratura będzie mogła elastycznie i sprawnie, w celu służenia społeczeństwu, reagować na zagrożenia, które mogą dotknąć Polskę i jej obywateli w przyszłości i w teraźniejszości - odpowiadał na krytykę opozycji wiceminister sprawiedliwości Bogdan Święczkowski. Dodał, że projekty dążą do tego, aby bezpieczeństwo Polaków było w odpowiedni sposób chronione.

Obecny na posiedzeniu obecny szef PG Andrzej Seremet zaznaczył, że kwestia utrzymania - bądź nie - rozdziału MS od PG jest decyzją polityczną.

- Natomiast prokuratura, według jej zadań, nie jest organem, który ma zapewniać bezpieczeństwo i ład publiczny, od tego jest policja i inne organy - wskazał.

Posłowie Nowoczesnej i PO zgłosili poprawki, zgodnie z którymi m.in. miałby zostać utrzymany rozdział urzędów ministra i szefa prokuratury. Poprawki te - podobnie jak inne zgłoszone do kwestii relacji między prokuratorem prowadzącym śledztwo, a prokuratorami przełożonymi oraz postulujące wykreślenie najbardziej krytykowanych zapisów projektów - nie uzyskały poparcia komisji. Poparcia nie uzyskał też pomysł przesunięcia z 4 marca na 4 lipca terminu wejścia w życie ustawy. W związku z tym przedstawiciele opozycji zgłosili te poprawki jako blisko 30 wniosków mniejszości.

Komisja przyjęła zaś poprawki redakcyjne oraz kilka zaproponowanych przez posłów PiS. Dopisano m.in., że odpowiedzialność za ewentualne roszczenia powstałe w związku z przekazaniem przez prokuratorów mediom lub innym osobom informacji z toczącego się śledztwa będzie ponosił Skarb Państwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Sk 2016-01-28 12:34:16
    Przegrani walczą o swoje ,, być albo nie być " na wolności, bo ile można oszukiwać i drwić z porządnych ludzi. Dość błazenady, niech każdy zostanie uczciwe osądzony, i to nie tylko politycznie😱REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA