REKLAMA

Resort nauki przedstawił Białą Księgę Innowacji

  • Autor: PAP
  • 22 września 2016 13:50
Resort nauki przedstawił Białą Księgę Innowacji (Fot. Pixabay)

• Białą Księgę Innowacji z propozycjami rozwiązań, które mają pomóc w pokonaniu problemów z innowacyjnością, przedstawił resort nauki.
• Wśród propozycji jest m.in.: wprowadzenie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa, portal łączący biznes i naukę, konkursy innowacyjności w szkołach.

Biała Księga Innowacji opracowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności, koordynującej politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. Propozycje zmian, które mają się przyczynić do rozwiązania problemów z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, przedstawiono z perspektywy: przedsiębiorców, naukowców, inwestorów i administracji.

Podczas prac nad Białą Księgą Innowacyjności w ciągu miesiąca na ministerialną skrzynkę e-mailową napłynęło 340 propozycji zmian. Najwięcej - 44 proc. - pochodziło ze środowiska biznesu, a 30 proc. z nauki. W księdze przedstawiono 58 propozycji rozwiązań konkretnych problemów. Zmiany mogą objąć 15 ustaw.

- Biała Księga jest punktem wyjścia dla pakietu ustaw o innowacyjności - mówił podczas konferencji prasowej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Niektóre z propozycji zgłoszonych w ramach prac nad Białą Księgą Innowacji uwzględniono w pierwszej ustawie o innowacyjności, nad którą trwają już prace legislacyjne w Sejmie. Na podstawie pozostałych propozycji do końca 2016 roku zostanie opracowany projekt drugiej ustawy o innowacyjności. Jak mówił Dardziński, może okazać się jednak, że część przedstawionych w Białej Księdze rozwiązań, nie znajdzie się w dużej ustawie o innowacyjności, tylko w oddzielnych nowelizacjach ustaw, czy też nowych aktach prawnych.

Wśród propozycji dla przedsiębiorców w Białej Księdze znalazły się m.in.: zwiększenie ulgi na badania i rozwój; bezterminowe zwolnienie z podatku dochodowego aportu własności intelektualnej; wsparcie rozwoju innowacyjnych start-upów; wprowadzenie statusu innowacyjnego przedsiębiorstwa; specjalizacja sądów w zakresie ochrony własności intelektualnej, naruszenia patentów i wzorów użytkowych.

Propozycje zmian dotyczących środowiska naukowego to m.in.: stworzenie struktur organizacyjnych jednostek naukowych lepiej dostosowanych do realizacji ich misji oraz reforma instytutów badawczych; zmiana systemu oceny pracowników naukowych pod kątem osiągnięć w zakresie innowacyjności; zmniejszenie obciążeń dydaktycznych pracowników uczelni zajmujących się komercjalizacją i wdrożeniami; wprowadzenie urlopu na komercjalizację wyników prac B+R. Już na 2016 rok planowane jest m.in. wprowadzenie doktoratu przemysłowego - wdrożeniowego i zmiana systemu oceny parametrycznej jednostek naukowych przez zwiększenie znaczenia wdrożeń, oddziaływania społecznego i umiędzynarodowienia.

Propozycje dotyczące inwestorów to m.in. pomysł wprowadzenia ulg podatkowych dla inwestorów finansujących start-upy. Zmiany dotyczące administracji to m.in.: organizacja konkursów innowacyjności w szkołach; podniesienie jakości kształcenia nauczycieli, ich umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-learningu.

Wśród przedstawionych propozycji znalazło się również stworzenie portalu innowacji łączącego przedsiębiorców, naukowców i inwestorów. "Komunikacja to był jeden z głównych tematów pojawiających się podczas konsultacji ze wszystkimi partnerami. Mamy problem z wymianą informacji między naukowcami i przedsiębiorcami. Portal to rozwiązanie, które nie ma nic wspólnego z legislacją" - mówił wiceminister Dardziński.

Już tej jesieni ma zacząć działać również pilotaż "telefonu do naukowca", który uruchomi resort nauki we współpracy m.in. z 40 uczelnianymi centrami rozwoju technologii. Projekt ma być wzorowany na działającym na Politechnice Wrocławskiej - Punkcie Kontaktowym dla Przedsiębiorców. "Przedsiębiorca będzie dzwonił lub wysyłał maila, opisując problem, jaki ma np. z infrastrukturą, dzięki której może przeprowadzić badania. My przesyłamy ten formularz m.in. do wszystkich centrów transferu technologii. One mają 24 godziny, by sprawdzić swoje zasoby i odesłać nam informację. Potem w ciągu 24 godzin weryfikujemy, która z tych odpowiedzi ma największy potencjał i przekazujemy kontakt przedsiębiorcy" - opisywał Dardziński. W przyszłości można byłoby stworzyć analogiczne rozwiązanie dla naukowców, którzy poszukują współpracy z przedsiębiorcami.

Biała Księga wpisuje się w "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" oraz w "Strategię na rzecz doskonałości naukowej", których celem jest pobudzenie gospodarki i wyrwanie Polski z pułapki średniego dochodu. Realizacja wybranych postulatów z księgi ma się przyczynić do zwiększenia nakładów na badania i rozwój (B+R) do poziomu 1,7 prc. PKB w 2020 roku oraz stworzenia w ciągu najbliższych 7 lat 1500 start-upów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA