REKLAMA

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie VIII kadencji sejmu

  • Autor: GP
  • 12 listopada 2015 13:04
Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie VIII kadencji sejmu Prezydent Andrzej Duda będzie obecny na pierwszym posiedzeniu sejmu VIII kadencji. (fot. Andrzej Hrechorowicz, Kancelaria Prezydenta RP)

Tuż po godz. 13 na Wiejskiej rozpoczęło się pierwsze, uroczyste posiedzenie Sejmu VII kadencji. O godz. 17 zbierze się senat. W programie są otwarcie posiedzenia przez Andrzeja Dudę, dymisja rządu Ewy Kopacz i ślubowania nowo wybranych posłów.

Obradom będzie przewodniczył marszałek senior – Konrad Morawiecki, z klubu Kukiz’15. Jest on posłem wybranym na marszałka seniora przez prezydenta. Pod jego przewodnictwem posłowie złożą ślubowania. Następnie podejmą debatę i głosowanie nad wyborem prezydium, zaczynając od marszałka sejmu i wicemarszałków.

Dymisja rządu Ewy Kopacz

Po zaprzysiężeniu składu izby premier Ewa Kopacz zobowiązana będzie, z mocy Konstytucji, złożyć dymisję. Zaplanowano, że zrobi to o 16:30. Prezydent Andrzej Duda przyjmie ją i ministrów o 15.30, po czym powierzy Ewie Kopacz i jej ministrom sprawowanie urzędów do chwili zaprzysiężenia nowego gabinetu. Beata Szydło ma na to dwa tygodnie.

Wybór członków Trybunału Stanu

Ponadto, w czasie pierwszego posiedzenia niższej izby parlamentu posłowie wybiorą członków Trybunału Stanu, ustalą również składy osobowe stałych komisji sejmowych. Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów. Odpowiadać oni będą za wykonywanie zadań pomocniczych, zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych.

Zgodnie z konstytucją Sejm i Senat wybierane są na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu kolejnej kadencji.

Podczas pierwszego posiedzenia posłowie zajmują miejsce na sali obrad według rozdziału miejsc ustalonego przez marszałka seniora. Zgodnie z propozycją Kancelarii Sejmu na prawo od marszałka Sejmu zasiąść ma klub Prawa i Sprawiedliwości (235 posłów), a następnie: Platforma Obywatelska (138), Kukiz'15 (42), Nowoczesna Ryszarda Petru (28) i Polskie Stronnictwo Ludowe (16).

Ślubowanie posłów

Po wystąpieniu prezydenta marszałek senior przeprowadzi złożenie ślubowania poselskiego przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów sekretarzy.

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej" - brzmi tekst ślubowania.

Rotę odczytuje marszałek senior, a następnie każdy z kolejno wywołanych posłów, powstawszy, wypowiada słowo "ślubuję". Może dodać zdanie "Tak mi dopomóż Bóg".

Posłowie nieobecni na posiedzeniu Sejmu oraz posłowie, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie poselskie na pierwszym posiedzeniu, na którym są obecni. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

Po ślubowaniu poselskim głos zabierze premier Kopacz i złoży dymisję swojego rządu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA