REKLAMA

Rozpoczęło się posiedzenie rządu

  • Autor: PAP/JS
  • 22 marca 2016 13:59
Rozpoczęło się posiedzenie rządu Przed godz. 14. rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów. (fot. twitter/Kancelaria Premiera)

• Przed godz. 14. rozpoczęło się posiedzenie Rady Ministrów.
• Rząd zajmie się projektem noweli Kodeksu pracy ws. ochrony w pracy kobiet w ciąży i karmiących matek, a także propozycjami zmian w oznaczeniach produktów mającymi na celu ochronę zarejestrowanych produktów regionalnych.

Rozpoczęcie obrad opóźniło się w związku z posiedzeniem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zostało zwołane po zamachach na lotnisku i w metrze w Brukseli. Na początku posiedzenia rząd uczcił minutą ciszy pamięć ofiar zamachów.

Projekt zmian w Kodeksie pracy, którym zajmą się ministrowie, służy harmonizacji polskiego prawa z przepisami UE o równości szans i traktowania kobiet i mężczyzn w pracy.

Obecnie - zgodnie z Kodeksem pracy - nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Projektowana nowelizacja zakłada, że kobiety w ciąży i matki karmiące dziecko piersią nie będą mogły wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie.

W projekcie proponuje się również doprecyzowanie upoważnienia dla rządu do określenia w rozporządzeniu wykazu obejmującego prace mogące mieć niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. Wiążą się one - według propozycji MRPiPS - z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów. Brane pod uwagę mają być też sposób i warunki wykonywania tych prac, z uwzględnieniem rodzajów czynników środowiska pracy i poziomu ich występowania.

Czytaj też: Prezydent podpisał specustawę w związku ze szczytem NATO

Ponadto rząd omówi projekt zmian w ustawie o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, które mają się przyczynić do skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych.

Przygotowany przez resort rolnictwa projekt ma na celu wzmocnienie systemu kontroli i nadzoru nad prawidłowym stosowaniem nazw produktów zarejestrowanych w UE jako: chronione nazwy pochodzenia, chronione oznaczenia geograficzne i gwarantowane tradycyjne specjalności.

Wzmocniony ma być także system nadzoru nad jednostkami certyfikującymi upoważnionymi do kontrolowania i cofania certyfikatów zgodności. Będzie również możliwość kontroli u producentów, którzy sprzedają produkty wyprodukowane niezgodnie z zarejestrowaną specyfikacją pod zarejestrowanymi nazwami lub nazwami odwołującymi się do nich.

Z kolei projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, który określa warunki zatrudnienia w Polsce pracowników delegowanych tutaj z innych państw UE. Zakłada, że delegujący pracownika do Polski zapewnia mu m.in. warunki zatrudnienia, które są nie mniej korzystne niż określone w naszym Kodeksie pracy normy i wymiaru czasu pracy, okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Nie niższe od minimalnego musi być też wynagrodzenie za pracę. Zachowane muszą być również zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Delegujący musi też zapewnić przewidziane w polskim prawie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, równego traktowania i braku dyskryminacji w zatrudnieniu.

Rada Ministrów zajmie się również projektem zmian w rozporządzeniu regulującym zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Ponadto ministrowie w drodze uchwały prawdopodobnie powołają komisarza generalnego sekcji polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w stolicy Kazachstanu.

W porządku obrad Rady Ministrów znalazł się również projekt zmian w uchwale w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy "Obywatel". Jej celem jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. W ramach tej inicjatywy w połowie zeszłego roku uruchomiono serwis informacyjny obywatel.gov.pl dostarczający m.in. opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy obywatelom.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA