REKLAMA

Rozpoczęło się posiedzenie rządu

  • Autor: PAP/JS
  • 10 maja 2016 12:41
Rozpoczęło się posiedzenie rządu Ministrowie zajmą się projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych (fot. KPRM/twitter)

• We wtorek (10 maja) po godz. 12 rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym ministrowie zajmą się projektem ustawy o działaniach antyterrorystycznych.
• Omówione zostaną też propozycje zmian w specustawie ws. szczytu NATO, a także w prawie autorskim i prawie o aktach stanu cywilnego.

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych określa m.in. zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy instytucji państwowych w tym zakresie. Przepisy zostały przygotowane przez MSWiA oraz ministra, koordynatora służb specjalnych. Projektodawcy chcą, by ustawa obowiązywała od 1 czerwca.

Komitet Stały Rady Ministrów zajmował się projektem dwa razy i w dużej części przeredagował go pod względem legislacyjnym i językowym, a także wprowadził zmiany merytoryczne względem pierwotnego przedłożenia.

Zgodnie z projektem za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym ma odpowiadać w całości szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On będzie też koordynował działania służb w tym zakresie, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

Czytaj też: Będą zmiany w kodeksie wyborczym. Kto odejdzie z partii, straci mandat posła

Zapisy przewidują dwa rodzaje działań: anty- i kontrterrorystyczne. Działania antyterrorystyczne to zapobieganie zdarzeniom, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie, gdy wystąpią, usuwanie ich skutków. Działania kontrterrorystyczne będą skierowane przeciw sprawcom takich czynów, osób przygotowujących lub wspierających je. Będą prowadzone dla wyeliminowania powodowanego przez takie osoby zagrożenia dla życia lub zdrowia innych ludzi oraz dla mienia.

Zgodnie z projektem w ramach działań kontrterrorystycznych będzie można użyć broni, by zabić osobę dokonującą zamachu. Będzie to można zrobić, "jeżeli jest to niezbędne do przeciwdziałania bezpośredniemu, bezprawnemu, gwałtownemu zamachowi na życie lub zdrowie człowieka", a zwykłe użycie broni lub inne środki są niewystarczające. Prawo do takiego specjalnego użycia broni będą mieli funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, ABW lub żołnierze w składzie grupy kontrterrorystycznej. Decyzję będzie podejmował kierujący działaniami i przekazywał dowódcy grupy, który wyda rozkaz funkcjonariuszom lub żołnierzom z grupy.

Rząd omówi także propozycje zmian w specustawie związanej z organizacją szczytu NATO w Warszawie. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że 8 i 9 lipca w Warszawie będzie obowiązywał zakaz organizacji zgromadzeń spontanicznych.

Kolejna projektowana zmiana rozszerza uprawnienia Biura Ochrony Rządu. Jego funkcjonariusze będą mogli rejestrować zdarzenia, które mogą mieć związek z zagrożeniem osób ochranianych przez BOR. Zarejestrowane obrazy lub dźwięk, niezawierające dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, mają być niszczone maksymalnie w ciągu 30 dni.

W projekcie nowelizacji zaproponowano stworzenie możliwości przedłużenia czasu służby funkcjonariuszy policji, PSP, SG i BOR, a także żołnierzy, którzy będą zaangażowani w ochronę szczytu NATO. W zamian za wydłużony czas pracy zaproponowano wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego. Za każdą rozpoczętą godzinę służby jego stawka będzie wynosić 1/172 przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy poszczególnych formacji. Ekwiwalent ma być wypłacony z budżetu państwa do 30 listopada br.

Zobacz: Posłowie zajmą się zmianami w systemie wykrywania plagiatów

Ministrowie zajmą się również projektem zmian w prawie autorskim. Nowela dotyczy zasad zawierania umów na reemisję kablową i wprowadza wyjątek od obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania.

Celem noweli, przygotowanej przez resort kultury, jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy, która wprowadziła w UE wymóg, aby reemisja utworów była dokonywana wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Wprowadziła zatem tzw. obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania, wyłączając co do zasady możliwość bezpośredniego kontraktowania między podmiotem dokonującym reemisji a dysponentem praw autorskich.

Europejskie przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady w odniesieniu do praw, "z których organizacja radiowa i telewizyjna korzysta w odniesieniu do jej własnych transmisji, niezależnie od tego, czy dane prawa należą do tej organizacji, czy też zostały na nią przeniesione przez innego właściciela praw autorskich i/lub praw pokrewnych". Tymczasem - jak piszą autorzy w uzasadnieniu - polska ustawa nie przewiduje takiego wyjątku, konieczna jest więc stosowna jej nowelizacja.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Jego celem jest przyspieszenie wydawania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz usprawnienie pracy urzędów stanu cywilnego.

Ministrowie omówią również projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Nowelizacja ma umożliwić wprowadzenie zaplanowanej na rok 2016 podwyżki wynagrodzeń pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) oraz dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz dostosować katalog stanowisk i kategorii zaszeregowania do realiów występujących w tym zakresie w Centrali i oddziałach regionalnych KRUS.

Wprowadzenie proponowanych zmian do zasad wynagradzania pracowników KRUS nie będzie powodowało skutków finansowych dla budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na 2016 rok w Funduszu Administracyjnym, uwzględniają podwyżki wynagrodzeń pracowników KRUS. Po wdrożeniu nowych zasad wynagradzania średni wzrost maksymalnego poziomu wynagrodzeń wyniesie: dla stanowisk kierowniczych - 1 309,00 zł, dla stanowisk urzędniczych - 1 009,38 zł, a dla stanowisk pomocniczych i obsługi - 526,50 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA