REKLAMA

Rozpoczęło się posiedzenie rządu

  • Autor: PAP/JS
  • 07 czerwca 2016 14:27
Rozpoczęło się posiedzenie rządu Ministrowie omówią m.in. projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który zakłada wprowadzenie tzw. podstawowego rachunku płatniczego (fot.:twitter.com/PremierRP)

Wprowadzenie prostego w obsłudze tzw. podstawowego rachunku płatniczego, utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zasady podziału korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych - tymi kwestiami ma zająć się rząd na rozpoczętym po południu posiedzeniu.

Ministrowie omówią m.in. projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który zakłada wprowadzenie tzw. podstawowego rachunku płatniczego - celem tego rozwiązania jest doprowadzenie do rozwoju obrotu bezgotówkowego i zmniejszenia wykluczenia finansowego m.in. osób starszych.

Projekt nowelizacji jest wypełnieniem dyrektywy unijnej z 2014 roku. Wprowadza przepisy, które zapewniają konsumentom dostęp do podstawowego rachunku płatniczego oraz do podstawowych usług płatniczych powiązanych z tym rachunkiem.

Usługi związane z takim rachunkiem będą przeznaczone dla osób niekorzystających dotychczas z rachunku w banku lub w SKOK. Proponuje się wprowadzenie miesięcznego limitu 10 bezpłatnych transakcji realizowanych za pomocą polecenia przelewu, wliczając w to zlecenia stałe; powyżej tego limitu - zgodnie z projektem - dostawca usług płatniczych będzie mógł pobierać od konsumenta opłatę za realizację transakcji polecenia przelewu.

W myśl projektu, "wszyscy dostawcy usług płatniczych świadczący usługi prowadzenia rachunku płatniczego będą oferować jasną, szybką i bezpieczną procedurę przenoszenia rachunków płatniczych oraz usług powiązanych z tymi rachunkami".

Czytaj też: Prezydent apeluje, by nie podgrzewać politycznych sporów

Projekt reguluje także funkcjonowanie stron internetowych, które w "jasny, zwięzły oraz kompletny sposób" mają przedstawiać informacje o rachunkach płatniczych, oferowanych przez różnych dostawców. Ci ostatni będą też mieli obowiązek przekazywania, na prośbę konsumenta, informacji o opłatach pobieranych za usługę prowadzenia rachunku.

Rząd na wtorkowym posiedzeniu ma zająć się także projektem zmian w ustawie o usługach turystycznych, ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i o Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Proponowane rozwiązania mają służyć lepszemu zabezpieczyć klientów przed niewypłacalnością touroperatorów.

Autor projektu - resort sportu i turystyki - podkreśla, że w związku ze wzrostem zagrożenia terrorystycznego, zmniejszyło się zainteresowanie wyjazdami do Turcji, Egiptu i Tunezji, a to pociąga za sobą większe zagrożenie dla płynności finansowej, a więc i większe ryzyko niewypłacalności biur podróży, które oferowały wyjazdy w te bardzo popularne dotąd kierunki.

W związku z tym projekt wprowadza do sytemu ubezpieczeń biur podróży dodatkowy mechanizm - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG),

Obecnie biura - w ramach tzw. I filara zabezpieczeń klientów - muszą zapewnić koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu w przypadku, gdy wbrew obowiązkowi nie zapewnią tego powrotu; zapewnić zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę, kiedy z przyczyn dotyczących biura podróży oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana oraz zwrócić część wpłat za tą część imprezy turystycznej, jaka nie zostanie zrealizowana. Dlatego muszą mieć umowy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej czy umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, które mają to gwarantować.

Zgodnie z projektem TFG będzie rezerwą finansową, uzupełnieniem dla tego funkcjonującego już I filara. TFG będzie utrzymywany ze składek biur podróży. Ich wysokość zostanie określona w rozporządzeniu i wynikać będzie m.in. z rodzaju wykonywanej działalności przez touroperatorów, czy poziomu ryzyka związanego z destynacją - składki jakie biura podróży wpłacą na TFG będą wynosić do 30 zł od każdego klienta.

Dysponentami I i II filara zabezpieczeń klientów przed niewypłacalnością biur podróży będą marszałkowie województw.

Ponadto rząd zajmie się projektem ustawy o dostępie do zasobów genetycznych. Wdraża on do polskiego prawa międzynarodowe regulacje, których celem jest równy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych.

Czytaj: PiS broni reformy skarbówki i służby celnej: Zwolnień nie będzie

Polska jest stroną międzynarodowej Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. Cele tej konwencji uszczegółowiono w 2010 r., poprzez przyjęcie Protokołu z Nagoi. Polska podpisała go we wrześniu 2011 r. Protokół z Nagoi stworzył system, który ma zapewnić, że kraje dostarczające zasoby genetyczne (roślin, zwierząt, mikroorganizmów), będą mogły czerpać korzyści - finansowe i niefinansowe - z nowego sposobu wykorzystania tych zasobów.

Ma on także zapobiegać praktykom bogacenia się kosztem krajów o wysokiej bioróżnorodności biologicznej. Dostawcami zasobów genetycznych są bowiem przede wszystkim kraje rozwijające się, natomiast biorcami - głównie duże międzynarodowe koncerny farmaceutyczne i kosmetyczne.

Wdrożenie Protokołu przez UE reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2014 r. oraz rozporządzenie KE z 2015 r. Za łamanie przepisów unijnego rozrządzenia przewidziane są kary, za wykorzystywania zasobów genetycznych bez zezwolenia, nawet do 100 tys. zł.

Projekt ustawy, którym zajmie się rząd, określa zadania i właściwość organów administracji publicznej, zasady i tryb kontroli uzyskania, posiadania i wykorzystania zasobów genetycznych oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów tego rozporządzenia.

W porządku wtorkowego posiedzenia rządu jest też projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatury Polski i Miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA