REKLAMA

Rozpoczęło się posiedzenie Senatu

  • Autor: PAP/JS
  • 28 kwietnia 2016 11:38
Rozpoczęło się posiedzenie Senatu Porządek posiedzenia został rozszerzony o projekty dwóch uchwał (fot. senat/Facebook)

• Po godz. 11.00 rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu, który zajmie się m.in. ustawą o zakazie propagowania komunizmu, ustawą tworząca rejestr pedofilów oraz nowelą Karty Polaka.
• Izba wysłucha informacji ministra rolnictwa nt. realizacji programu działań resortu na lata 2015-2019.

Porządek posiedzenia został rozszerzony o projekty dwóch uchwał. Pierwsza dotyczy zmiany regulaminu Senatu w związku z powrotem do izby wyższej środków budżetowych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Druga związana jest z rocznicą III powstania śląskiego.

Senat rozpoczął posiedzenie od minuty ciszy, by uczcić pamięć senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego, który zmarł 19 kwietnia br.

Po wysłuchaniu informacji ministra rolnictwa, co jest pierwszym punktem obrad, senatorowie rozpatrzą ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Przygotowana w resorcie sprawiedliwości ustawa zakłada powstanie rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, do którego trafiałyby dane osób prawomocnie skazanych za przestępstwa przeciw wolności seksualnej. Składałby się on z dwóch części: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego, do którego dostęp będzie powszechny i bez ograniczeń.

Czytaj też: Wąsik: Zmiany w projekcie ustawy antyterrorystycznej niewielkie

Prawo dostępu do rejestru ograniczonego - gdzie będą szczegółowe dane o skazanych, w tym fotografia, miejsce zameldowania i faktyczny adres pobytu - będą miały m.in.: sądy, prokuratorzy, policja, ABW, Służba Celna, CBA, organy administracji rządowej i samorządowej. Druga - powszechnie dostępna część - dotyczyłaby danych tych skazanych, którzy popełnili swój czyn wobec nieletnich, ze szczególnym okrucieństwem lub działali w recydywie. W tym przypadku nie byłyby podawane tak szczegółowe dane, jak np. adres, a jedynie nazwa miejscowości, w której skazany przebywa.

Sprawcy figurowaliby w rejestrze - prowadzonym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - do zatarcia skazania, ułaskawienia czy amnestii. W "szczególnie uzasadnionych przypadkach" sąd mógłby orzec, że dane skazanego nie trafią do rejestru.

Senat omówi też nowelizację ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; projekt przygotował rząd. Jej celem jest umożliwienie przyjęcia sił takich jak szpica NATO w czasie pokoju, w celu wzmocnienia polskich sił zbrojnych.

Izba zajmie się również ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z nią samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go.

Zobacz: Rzecznik rządu: Cieszymy się z kolejnej wizyty Komisji Weneckiej

W ustawie określono, że "za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989".

Senat będzie debatować także nad nowelą ustawy o Karcie Polaka; jej podstawowym celem jest ułatwienie posiadaczom Karty osiedlania się na terytorium Polski m.in. poprzez dofinansowanie do wynajęcia mieszkania czy zwolnienie posiadaczy Karty Polaka z opłat konsularnych.

Zgodnie ze zmianami posiadacze Karty Polaka, którzy przyjeżdżają do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w tym pierwszym okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wynajęcia mieszkania, dofinansowanie intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. "Zasiłek adaptacyjny" będzie wynosił ok. 6 tys. zł. Program miałby ruszyć od 2017 roku.

Posiadacze Karty Polaka zostaną także zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy oraz z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. O wnioski będą mogli ubiegać się nie tylko w polskich konsulatach, lecz również w urzędach wojewódzkich.

Izba wyższa zajmie się ponadto nowelizacją ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Jej celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach krajów Unii Europejskiej przy pomocy europejskiej usługi opłaty elektronicznej, czyli European Electronic Toll Service (EETS).

Senatorowie omówią ustawę o utworzeniu 1 września br. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jej podstawowym kierunkiem działalności będzie kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Na posiedzeniu Senat zajmie się także projektem uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA