REKLAMA

Rząd m.in. o priorytetach polityki zagranicznej w 2016 r.

  • Autor: PAP/em
  • 04 stycznia 2016 18:37
Rząd m.in. o priorytetach polityki zagranicznej w 2016 r. Ministrowie mają zająć się również projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych (fot. facebook)

Rząd zajmie się we wtorek (5 stycznia) m.in. projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz propozycją zmian w ustawach o drogach i autostradach . Podczas obrad przedstawione zostaną również założenia polityki zagranicznej na 2016 r.

Założenia polskiej polityki zagranicznej na 2016 r. przedstawi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Szef MSZ powiedział PAP, że wtorkowe wystąpienie będzie miało charakter "wewnętrzny" i "techniczny".

"Założenia polskiej polityki zagranicznej, które przedstawiam we wtorek, to techniczny, urzędniczy dokument, który przedstawia opis sytuacji międzynarodowej oraz taki katalog działań, które rząd może podjąć" - zaznaczył Waszczykowski. Dodał, że "większa część tego dokumentu dotyczy problemów bezpieczeństwa Polski, ponieważ tego wymaga sytuacja międzynarodowa".

Minister spraw zagranicznych powiedział też, że priorytety polskiej dyplomacji przedstawi publicznie w specjalnym wystąpieniu przed Sejmem, które wygłosić ma na przełomie stycznia i lutego, chyba że - jak zastrzegł - "nastąpią jakieś niekorzystne okoliczności międzynarodowe, które spowodują potrzebę korekty takiego expose i odsunięcia go w czasie".

Ponadto rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, którego celem jest odejście od kontradyktoryjnej reformy procedury karnej i powrót do klasycznej zasady, że sąd nie jest tylko arbitrem, lecz - jak do 1 lipca 2015 r. - może aktywnie prowadzić proces. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt jak dotąd nie został ogłoszony.

W lipcu zeszłego roku w życie weszła nowa procedura karna, zmieniająca filozofię prowadzenia procesu. Była przygotowywana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego pod kierunkiem prof. Andrzeja Zolla i Piotra Hofmańskiego. Jak przedstawiciele resortu sprawiedliwości pracował nad nią ówczesny wiceminister Michał Królikowski. Nowa procedura uczyniła sędziego bezstronnym arbitrem rozsądzającym spór między oskarżycielem a obroną - nosi to nazwę kontradyktoryjności, w miejsce wcześniejszego modelu tzw. inkwizycyjności, gdy na sądzie ciąży inicjatywa dowodowa w postaci przesłuchiwania świadków i zbierania dowodów.

"Stoję na stanowisku, że prawda materialna lepsza jest do osiągnięcia w klasycznym modelu postępowania karnego. Sąd nie może być biernym arbitrem, który siedzi z założonymi rękami. Prawda materialna jest bowiem podstawową zasadą procesu karnego, do dążenia do niej powołani są zarówno prokurator, jak i sąd" – mówił w listopadzie ub.r. o tym projekcie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Ministrowie mają zająć się we wtorek również projektem nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym, który wdraża do polskiego prawa unijne przepisy w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych.

Nowe przepisy mają uprościć procedury dokonywania opłat elektronicznych za przejazd po drogach w Unii Europejskiej.

Chodzi o rozwiązania regulujące funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (ang. EETS - European Electronic Toll Service). Jest to usługa umożliwiająca kierowcom płacenie w sposób elektroniczny na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Rozwiązanie to ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich UE. Kierowca będzie mógł sam zdecydować, czy zamierza skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS a jeśli tak, to, z którym z nich zawrze umowę.

Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma: jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii Europejskim w danym okresie; jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE. Urządzenie to używane w pojazdach poruszających się po drogach zarządzanych przez GDDKiA, będzie współdziałać z systemem viaToll.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na drogach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad – system via Toll.

Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA, jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Ministrowie wysłuchają we wtorek także informacji na temat projektów ustaw planowanych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wraz z wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA