REKLAMA

Rząd m.in. o wojewódzkich konserwatorach ochrony zabytków i o spółdzielniach rolniczych

  • Autor: PAP/JS
  • 27 lutego 2017 18:46
Rząd m.in. o wojewódzkich konserwatorach ochrony zabytków i o spółdzielniach rolniczych Rząd zajmie się we wtorek (28 lutego) m.in. projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

• Rząd zajmie się we wtorek (28 lutego) m.in. projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków, w którym zaproponowano, by wojewódzcy konserwatorzy podlegali ministrowi kultury.
• Rada Ministrów ma też omówić propozycje dotyczące spółdzielni rolniczych i prawa konkurencji.

Projektowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowelizacja ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, zmienia dotychczasowy model zwierzchnictwa nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków.

Obecnie podlegają oni wojewodom. Zgodnie z projektem nowelizacji, wojewódzcy konserwatorzy zabytków mają być organami administracji niezespolonej podległymi ministrowi kultury.

Według autorów projektu, "scentralizowany model kierownictwa w stosunku do terenowych organów ochrony zabytków zapewni jednolite wykonywanie polityki administracyjnej(...), zbieżność rozstrzygnięć tych organów oraz ochronę ich samodzielności i niezależności".

Ministrowie omówią też przygotowany przez resort rolnictwa projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych. Zawarte w nim rozwiązania mają prowadzić do stworzenia lepszych warunków ekonomicznych do prowadzenia takiej działalności.

Jak mówił niedawno minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel "projekt reguluje sprawę konsolidacji drobnych producentów". "To jest niezbędne, jeśli mają występować wobec handlu jako siła czy też prowadzić działalność gospodarczą na rzecz swoich członków. Spółdzielnia rolników będzie mogła założyć np. sieć sklepów" - zapowiedział szef resortu rolnictwa.

Zachętą dla tworzenia spółdzielni rolników mają być ulgi podatkowe, ma być też możliwość uzyskania dotacji. Minister rolnictwa podkreślił, że projektowana ustawa nie ogranicza prawa spółdzielczego.

Zgodnie z projektowanymi przepisami członkami spółdzielni rolniczej mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne, prowadzące chów lub hodowlę ryb oraz osoby fizyczne lub prawne niebędące rolnikami prowadzące działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych produktów; aby założyć spółdzielnię musi ona liczyć co najmniej 10 członków będących rolnikami.

Projekt ustawy o znalazł się na liście projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się również projekt ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Celem projektu przygotowanego przez resort sprawiedliwości jest wypełnienie dyrektyw unijnych, regulujących zasady dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenie zasad konkurencji.

Projekt wprowadza np. zasadę, że podmiot bezpośrednio poszkodowany będzie mógł dochodzić roszczeń w przypadku naruszenia zasady konkurencji, zdefiniowanej w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (np. w przypadku działania kartelu). Wprowadza też zawartą w dyrektywach unijnych zasadę przerzucenia ciężaru dowodu na sprawcę naruszenia (zasada domniemania winy). 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA