REKLAMA

Sąd Najwyższy o nowym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS

  • Autor: GP
  • 17 grudnia 2015 12:06
Sąd Najwyższy o nowym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS Sąd Najwyższy, siedziba w Warszawie (fot.D.Berkowitz, flickr.com, licencja: CC BY 2.0)

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf odpowiedziała 16 grudnia marszałkowi sejmu Markowi Kuchcińskiemu. Pismo dotyczy i zawiera uwagi SN do projektu PiS zmieniającego ustawę o TK. Projekt posłowie PiS zgłosili 15 grudnia, we wtorek.

Czterostronicowe pismo jest zapisem uwag, jakie Sąd Najwyższy zgłasza do projektu nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jest to tekst krytyczny i merytoryczny.

W tekście pisma prof. Gersdorf przytacza zasady prawne trójpodziału władzy, uzasadnia pozycję Trybunału Konstytucyjnego w polskim porządku prawnym i podkreśla jego sądowy charakter.

- Oczywiste i niezaprzeczalne są związki pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym, a władzą ustawodawczą - argumentuje prezes Sądu Najwyższego. - Niezbędne jest zachowanie równowagi między poszczególnymi władzami, gwarantujące, że organy stanowiące prawo nie naruszą - w swojej daleko idącej swobodzie - zasady i wartości Konstytucyjnych, chroniących wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, a to z tego powodu, że ustrojowa pozycja Trybunału jest jedną z niewielu gwarancji zapobiegających w państwie dyktatowi większości.

Prof. Gersdorf następnie przechodzi do poważnej krytyki zapisów, jakie PiS chce wprowadzić do ustawy o TK. Uznając, nawet, że proponowane zmiany mogę pogłębić niekonstytucyjne zapisy wskazane w ostatnich orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.

Prezes SN negatywnie odnosi się do propozycji PiS regulowania w regulaminie sejmu kwestii obsady i wyboru sędziów TK i orzekania przez TK w składzie trzynastoosobowym. To ostatnie rozwiązanie w oczach prezes SN może doprowadzić do paraliżu pracy sądu konstytucyjnego.

- Nie znajduję również uzasadnienia skreślenia art. 16 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, stanowiącego, iż sędzia Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podległy tylko Konstytucji - w mocnych słowach podnosi sprzeciw prezes SN.

Całość dokumentu kończy się słowami skierowanymi do projektodawców:

- Zupełnym niezrozumieniem idei sądownictwa konstytucyjnego jest wynikająca z treści uzasadnienia teza, jakoby zmiany proponowane w ustawie służyły "dopasowaniu rozwiązań prawnych do zamierzeń programowych większości parlamentarnej". Jest to założenie wypaczające sens funkcji ustrojowych Trybunału Konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa.

Tekst opinii można przeczytać w całości na stronach Sejmu RP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Bin Polka 2015-12-21 02:45:07
    Pani Gersdorf. Jestem sprzątaczka w sądzie i mam pytanie: dlaczego pani posiada immunitet a ja nie? Co to za demokracja? To jest państwo Prawa? Czuję się dysryminowana. Jakim prawem mi to robicie? Domagam się albo zniesienia imunitetow albo nadania ich każdemu. Nie ma ludzi uprzywilejowanych w Państwie prawa. To nie trzecia rzesza.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA