REKLAMA

Sanktuarium na Jasnej Górze gościło posłów

  • Autor: PAP/GP
  • 02 lutego 2016 15:46
Sanktuarium na Jasnej Górze gościło posłów Witając parlamentarzystów, przeor Jasnej Góry o. Krystian Gwioździk mówił, że posłowie modlą się tam co roku w intencji ojczyzny. (fot. wikimedia.org/CC)

• Drugiego lutego posłowie odwiedzili Jasną Górę. Uczcili tą pielgrzymką święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej.
• Do zgromadzonych w sanktuarium przemawiał abp Wacław Depo. Mówił o roli tradycji chrześcijański w historii Europy.
• W homilii wspomniano nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI.
• Przypomniano zbliżające się obchody Chrztu Polski.

- Do kierowania się wiarą i moralnością chrześcijańską wezwał we wtorek (2 lutego) parlamentarzystów abp Wacław Depo. W homilii do uczestników pielgrzymki tego środowiska na Jasną Górę przestrzegł m.in. przed relatywizmem prowadzącym do kwestionowania prawa naturalnego.

Parlamentarzyści w tym roku pielgrzymowali na Jasną Górę po raz 27. Ich spotkanie w tym miejscu zwyczajowo odbywa się 2 lutego - w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Uczestniczą w nim posłowie i senatorowie różnych opcji, często z rodzinami.

W homilii metropolita częstochowski abp Depo przywołał m.in. wypowiedź Jana Pawła II z października 1988 r., w której papież w Strasburgu podkreślał, że jeśli doszłoby do zepchnięcia na margines religijnego i chrześcijańskiego podłoża tego kontynentu, wówczas zanegowane zostałoby nie tylko całe dziedzictwo przeszłości europejskiej, lecz także poważnie narażona byłaby przyszłość godna człowieka europejskiego - każdego człowieka europejskiego: wierzącego lub niewierzącego.

Zobacz obecnych posłów.

Przytaczając fragment adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Europa abp Depo wybrał z niej fragment wskazujący, że utracie pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją oni bez duchowego zaplecza.

- Łączy się to ze zjawiskiem stanowienia praw dla tworzących Europę ludów w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo - podkreślił hierarcha.

- Dostrzegamy więc ten relatywizm kulturowy, którego oczywistym przejawem jest teoretyczne ujęcie i obrona etycznego pluralizmu. Sankcjonuje on obalenie i rozkład rozumu oraz zasad naturalnego prawa moralnego wskazującego na Boga - mówił arcybiskup. Odwoływał się do noty doktrynalnej Kongregacji Nauki Wiary nt. udziału katolików w polityce, przygotowanej w 2002 r. przez kard. Josepha Ratzingera.

- W wyniku tej tendencji głosi się niestety, że taki pluralizm etyczny jest warunkiem demokracji. Jednocześnie w imię fałszywie pojmowanej tolerancji żąda się od znacznej części obywateli - również katolików - aby zrezygnowali z wnoszenia do życia społeczno-politycznego swoich krajów tego, co jest zgodne z koncepcją ludzkiej osoby i z oceną wspólnego dobra () a co jest zakorzenione w samej naturze ludzkiego bytowania - akcentował abp Depo odwołując się do tekstu kard. Ratzingera.

Odnosząc się do myśli późniejszego papieża Benedykta XVI metropolita częstochowski zaznaczył, że prawidłowo ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu popierać w głosowaniu takiego programu politycznego, czy też pojedynczej ustawy, w których podstawowe treści wiary i moralności chrześcijańskiej byłyby obalone przez sformułowania alternatywne czy przeciwne tymże treściom.

Pielgrzymi pod Sanktuarium na Jasnej Górze, źródło: wikimedia.org/CC

- Analogicznie winna być gwarantowana ochrona i rozwój życia rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie między mężczyzną a niewiastą. Kolejnym bardzo ważnym zagadnieniem jest sprawa zapewnienia rodzicom wolności w wychowywaniu własnych dzieci i ochrony nieletnich przed współczesnymi formami niewolnictwa. Są to bowiem prawa niepodważalne, uznane przez międzynarodowe deklaracje praw człowieka - cytował tekst kard. Ratzingera arcybiskup.

Wcześniej, witając parlamentarzystów, podprzeor Jasnej Góry o. Krystian Gwioździk mówił, że posłowie modlą się tam co roku w intencji ojczyzny, aby Polska była krajem, w którym szanuje się tożsamość narodową. Zdaniem o. Gwioździka, aby Polska była silna musi być zjednoczona wokół tych wartości, które od 1050-lecia chrztu Polski kształtują ducha naszego narodu, a które pozwoliły nam przetrwać najtrudniejsze chwile.

- Jako parlamentarzyści musicie pamiętać o tym, że zostaliście wybrani z woli Bożej przez naród i postawieni na świeczniku w domu, którym jest nasza ojczyzna. To jest dar i jednocześnie zobowiązanie być praworządnymi i prawowiernymi, by w życiu posługiwać się prawem Bożym - podkreślił podprzeor.

W modlitwie do Matki Bożej o. Gwioździk prosił, by wypraszała parlamentarzystom łaski, aby poprzez mądre i roztropne decyzje budować wspólnotę pomiędzy różnymi środowiskami i grupami społecznymi.

- Polska potrzebuje parlamentarzystów, którzy ofiarnie, rzetelnie i z oddaniem zaopiekują się o to, aby polskie rodziny były silne, zaopiekują się najsłabszymi, chorymi i odrzuconymi; abyście poprzez wrażliwość serca zawsze wsłuchiwali się w głos społeczeństwa i nie pozostawali na niego obojętni - zaapelował zakonnik.

W imieniu przybyłych na Jasną Górę parlamentarzystów podziękowania metropolicie częstochowskiemu złożył poseł Stanisław Szwed (PiS). Nawiązując do rocznicy 1050-lecia chrztu Polski wyraził życzenie, by była ona też wymiarem tego, aby Europa stała się ponownie chrześcijańska; by tym naszym wzorem była nasza ojczyzna.

Odnosząc się do homilii abp. Depo poseł Szwed zaznaczył, że to słowa przypomnienia dla nas, parlamentarzystów, o tym, że w naszym działaniu parlamentarnym musimy kierować się wiarą w Boga i własnym sumieniem, są naszym drogowskazem na kolejne lata naszej posługi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA