REKLAMA

Sejm: Przegłosowano nowe regulacje o PAŻP

  • Autor: PAP/GP
  • 02 grudnia 2016 12:17
Sejm: Przegłosowano nowe regulacje o PAŻP Według wnioskodawców, poselska nowela ma na celu zapewnienie ciągłości kierowania Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. (fot.:pexels.com/domena publiczna)

• Sejm uchwalił w piątek (2 grudnia) nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
• Nowe prawo zmieni zasady powoływania prezesa Agencji.

Za przyjęciem noweli zagłosowało 267 posłów, przeciw było 169, a dwóch się wstrzymało.

Podczas prac nad nowelą autorstwa posłów PiS, w trakcie posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, posłowie wprowadzili kilka poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących, na których zasadność wskazało biuro legislacyjne.

Doprecyzowano m.in. przepis dotyczący powoływania zastępców prezesa PAŻP. Po zmianie brzmieć on będzie: "jeden z zastępców prezesa powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie służby żeglugi powietrznej i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej".

Pierwotny przepis stanowił, że jeden z zastępców prezesa "powinien posiadać wiedzę, umiejętności i co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej"

Według wnioskodawców, poselska nowela ma na celu zapewnienie ciągłości kierowania Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Zmiany dotyczą ustawy o PAŻP z grudnia 2006 roku. W dokumencie zapisano, że w przypadku odwołania prezesa Agencji, premier, na wniosek ministra transportu, powierza zastępcy prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków szefa PAŻP na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne pół roku, nie więcej jednak niż dwukrotnie.

"W obecnym stanie faktycznym, wyczerpano tryb powierzania kierowania działalnością Agencją. Dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. Jednocześnie ogłoszono konkurs na stanowisko prezesa. Z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, konkursy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, ulegają zakończeniu" - napisali autorzy w uzasadnieniu noweli.

W październiku br. minister infrastruktury i budownictwa ogłosił konkurs na prezesa PAŻP. Chętni mieli czas na składanie swoich ofert do 7 listopada br. Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, polskiego obywatelstwa, korzystania z pełni praw publicznych i biegłej znajomości chociaż języka angielskiego. Ponadto, kandydat musiał mieć co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata przepracować na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym.

Obecnie p.o. prezesa PAŻP jest Magdalena Jaworska. Pracę w agencji rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, kiedy to została powołana na zastępcę prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych. W lutym 2015 r. została powołana na p.o. prezesa PAŻP po tym, jak odwołano ówczesnego prezesa agencji Krzysztofa Kapisa. W marcu tego roku prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, przedłużyła powierzenie obowiązków Magdalenie Jaworskiej na sześć miesięcy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Autorzy projektu uzasadniali ten termin tym, że "potrzeba tak krótkiego vacatio legis wynika z faktu, iż ostateczny termin, na który powierzono pełnienie obowiązków prezesa PAŻP upływa z dniem 31.12.2016 r.".

Teraz nowela trafi do Senatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA