REKLAMA

Sejm: Przegłosowano poprawki Senatu do Karty Polaka

  • Autor: PAP/GP
  • 13 maja 2016 13:45
Sejm: Przegłosowano poprawki Senatu do Karty Polaka Polska flaga, symbol narodowy. (fot.:wikipedia.org/CC BY-SA 3.0)

Sejm zaakceptował w piątek większość zgłoszonych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. Poprawki dotyczą m.in. zasad utraty ważności Karty Polaka, a także zwrotu oraz ewidencjonowania nieważnych kart. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka ma m.in. ułatwić posiadaczom Karty osiedlanie się w Polsce i ubieganie się o polskie obywatelstwo.

Senat zgłosił 30 poprawek do nowelizacji, w większości technicznych. Podczas piątkowych głosowań Sejm przyjął - zgodnie z rekomendacjami połączonych sejmowych komisji łączności z Polakami za granicą i spraw zagranicznych - 28 z nich.

W jednej z poprawek doprecyzowano m.in., że Karta utraci ważność w momencie nabycia przez jej posiadacza polskiego obywatelstwa lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Inna zaakceptowana przez posłów senacka propozycja stanowi, że nieważne Karty trzeba będzie zwrócić w ciągu 14 dni do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Ponadto Sejm przyjął poprawkę Senatu obligującą wojewodów do ewidencjonowania kart, które utraciły ważność. Ujednolicono również vacatio legis przepisów nowelizacji - będą one obowiązywać od 2017 r.

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka - którą zaproponowali posłowie PiS - ma ułatwić posiadaczom Karty m.in. osiedlanie się w Polsce oraz ubieganie się o polskie obywatelstwo. Według szacunków MSWiA, dzięki nowelizacji do kraju może przyjechać kilkadziesiąt tys. Polaków ze Wschodu.

Czytaj: Czy szykują się zmiany w kierownictwie PiS?

Zgodnie z przyjętymi zmianami posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji - m.in. będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Program ma ruszyć od 2017 r.

Posiadacze Karty Polaka zostaną też zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie polskiej wizy i z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa. Z kolei wnioski o Kartę Polaka będzie można składać nie tylko w polskich konsulatach, lecz i w urzędach wojewódzkich, co - jak podkreślał podczas prac w Sejmie szef komisji łączności z Polakami za granicą Michał Dworczyk (PiS) - będzie dużym ułatwieniem w krajach niedemokratycznych takich jak Białoruś, gdzie osoby ubiegające się o Kartę mogą spotykać się z szykanami.

Nowela zakłada, że pomoc finansowa będzie przeznaczona też dla członków rodzin posiadaczy karty, co zwiększy liczbę ubiegających się o nią osób.

Karta Polaka potwierdza przynależność do narodu polskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA