REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium 31 października - 6 listopada 2016 r. i XXIX posiedzenie Sejmu

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 31 października 2016 11:15
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium 31 października - 6 listopada 2016 r. i XXIX posiedzenie Sejmu Po czasie zadumy 1 listopada, w Sejmie będą dwa dni obrad (fot.:Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0)

• We wtorek (1 listopada) przypada w Kościele Katolickim Święto Wszystkich Świętych. Dzień wolny od pracy.
• Drugą połowę tygodnia zdominuje XXIX posiedzenie Sejmu i posiedzenie Senatu. Na nim posłowie będą procedować projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
• Wraca też podatek od sprzedaży detalicznej i sprzedaż produktów rolnych przez rolników.
• Prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Estonii.

Sejm

02.11

Komisje
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

03.11

Pierwszy dzień XXIX Posiedzenia Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Sejm obraduje na posiedzeniu plenarnym, gdzie posłowie podejmują decyzje jako cała izba. Prace w komisjach kończą się sprawozdaniami, które Marszałek poddaje pod głosowania na wspomnianych już posiedzeniach, źródło: Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. Brydża Sportowego
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Zdrowia
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii;
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. sprywatyzowanych szpitali
- Komisja Infrastruktury (sala im. Wojciecha Korfantego
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

04.11

Drugi dzień XXIX Posiedzenia Sejmu

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Zdrowia
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sejm i Senat RP to często miejsca organizacji wystaw dla zwiedzających Warszawę, źródło: fot.:Kancelaria Sejmu/flickr.com/CC BY 2.0

Senat

02.11

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

03.11

Posiedzenie Senatu RP

Posiedzenia komisji senackich i zespołów senackich
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Środowiska
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Śląskiego

Wystawa
Otwarcie Wystawy „Polacy na Kőbányi”

Rząd

03.11

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

04.11

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Supraślu

06.11

Sekretarz Stanu Jarosław Sellin będzie uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród laureatom i dyplomów finalistom Konkursu im. Majera Bałabana.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

03.11

Jarosław Gowin i Piotr Dardziński wezmą udział w Posiedzeniu Rady do spraw Innowacyjności

04.11

- Jarosław Gowin będzie brał udział w obchodach Dnia Informacyjnego "Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+ w szkolnictwie wyższym"
- Aleksander Bobko weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata

Jarosław Gowin, źródło: wikipedia.org/CC BY 2.0

Ministerstwo Rozwoju

02.11

Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w spotkaniu, podczas którego odbędzie się prezentacja nowego raportu Fundacji Republikańskiej pt. "Polska wobec inwestorów zagranicznych. Propozycja nowej polityki". Po prezentacji wiceminister będzie uczestniczył w dyskusji panelowej zaproszonych gości

03.11

- Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz wiceminister Jadwiga Emilewicz wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Innowacyjności
- Podsekretarz stanu Radosław Domagalski weźmie udział w VI posiedzeniu Polsko-Albańskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej

04.11

- Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w pierwszym spotkaniu grupy „Pozyskiwanie pracowników przez wielkopolskich przedsiębiorców” w ramach projektu regionalnego Ministerstwa Rozwoju z Instytutem Logistyki i Magazynowania, miejscem spotkania będzie Poznań
- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego magazyn sieci Tesco w Segro Logistic Parku Poznań w Komornikach

05.11

Podsekretarz stanu Paweł Chorąży weźmie udział w Kongresie Obywatelskim podczas panelu: ”Jak budować wspólnoty lokalne – w oparciu o tożsamość, interesy, czy wspólne projekty?”. Kongres odbywał się będzie w Warszawie

06.11

Ministerstwo Obrony Narodowej

02.11

Podsekretarz stanu Wojciech Fałkowski będzie uczestniczył w konferencji prasowej dot. odkryć archeologicznych na Cytadeli Warszawskiej. Konferencja odbędzie się w Muzeum Katyńskim w Warszawie

Prezydent

03.11

- W Pałacu Prezydenckim prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w sesji naukowej „Stulecie awangardy w Polsce”, zorganizowanej z okazji inauguracji obchodów Roku Awangardy 2017
- W Belwederze odbędzie się ceremonia złożenia listów uwierzytelniających prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie przez: Ambasadora Republiki Portugalskiej, Ambasadora Republiki Tunezyjskiej, Ambasadora Republiki Cypryjskiej, Nuncjusza Apostolskiego
- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyjmie w Belwederze Prezydent Republiki Estońskiej Kersti Kaljulaid

Andrzej Duda na obchodach okrągłej rocznicy powstania na Węgrzech w 1956 roku, źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP/prezydent.pl

04.11

W Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”

05.11

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę oficjalną w Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, wizyta potrwa do 7 listopada

Rzecznik Praw Obywatelskich

03.11

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji w województwie kujawsko-pomorskim. 3 listopada RPO będzie przyjmować we Włocławku i Toruniu

04.11

4 listopada biuro RPO będzie przyjmować w Bydgoszczy

05.11

5 listopada biuro RPO będzie przyjmować w Grudziądzu

Inne

31.10

Światowy Dzień Oszczędzania

Rocznica: W 2005 roku zaprzysiężono rząd Kazimierza Marcinkiewicza

01.11

Katolickie święto Wszystkich Świętych, w Polsce dzień wolny od pracy

Pierwszego listopada Polacy obchodzą święto Wszystkich Świętych. To wyjątkowy dzień zadumy i refleksji, źródło: pixabay.com/domena publiczna

Rocznica: W 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europolu (organizacji współpracy policji w Europie)

02.11

Dzień Zaduszny

03.11

Rocznica: W 1984 roku w Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki

04.11

Rocznica: W 1981 roku doszło do nieoficjalnego spotkania kard. Józefa Glempa, gen. Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Wałęsy

05.11

Rocznica: Mija pierwsza rocznica śmierci generała Czesława Kiszczaka
Rocznica: W 1995 roku odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Do II tury przeszli Aleksander Kwaśniewski i urzędujący prezydent Lech Wałęsa

06.11

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych, proklamowany przez ONZ w 2001 roku

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA