REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 kwietnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 11 kwietnia 2016 09:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 11-17 kwietnia 2016 r. 16. posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12 i 13 kwietnia 2016 r. Fot. sejm.gov.pl

W bieżącym tygodniu zaplanowano obrady Sejmu i Senatu, w Sejmie rozpocznie się procedura wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a Parlament Europejski przyjmie rezolucję w sprawie Polski.

Sejm

11.04

Konsultacje społeczne - Naprawa mediów publicznych. Jakich mediów publicznych chcą obywatele?

Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

12.04

Rozpocznie się procedura wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniuje wniosek ws. wyboru Zbigniewa Jędrzejewskiego

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Parlamentarny Zespół ds. Afryki

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Poselski Zespół ds. Przemysłu Kosmicznego i Eksploracji Kosmosu

Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"

Parlamentarna Grupa Kobiet

Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja Zdrowia

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu Pracy

Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Kultury i Środków Przekazu

Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292)

Komisja Polityki Senioralnej

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego

Podkomisja stała ds. mniejszości polskiej na Litwie

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja do Spraw Petycji

Komisja Infrastruktury

13.04

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Gospodarki i Rozwoju

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Etyki Poselskiej

Podkomisja stała do spraw młodzieży; Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja do Spraw Petycji

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisja Zdrowia

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek

Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Infrastruktury

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

Komisja Obrony Narodowej

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Finansów Publicznych

14.04

Parlamentarny Zespół Górnictwa

Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego

Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny

Senat

12.04

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Kultury i środków Przekazu

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji

Posiedzenie KSTAP, KSEŁPG oraz KSZUE

Posiedzenie Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

13.04

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

15.04

Uroczyste Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

18.04

„Obchody Milenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę” – konferencja

Rząd

12.04

Posiedzenie rządu:

1.  Projekt ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej

2.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

3.  Projekt  ustawy  o  zmianie  niektórych  ustaw  w  związku  z  wdrożeniem  dyrektywy 2014/54/UE  z  dnia  16  kwietnia  2014  r.  w  sprawie  środków  ułatwiających  korzystanie z  praw przyznanych  pracownikom  w  kontekście  swobodnego  przepływu  pracowników

4.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

12.04

PSL zaproponuje pomysł na rozwiązanie sporu wokół TK

13.04

Parlament Europejski przyjmie rezolucję ws. Polski. Prawdopodobnie apel o respektowanie opinii Komisji Weneckiej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia

14.04

W Poznaniu demonstracja organizowana przez Nowoczesną

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA