REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 12 grudnia 2016 09:04
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 grudnia 2016 r. Posiedzenie Sejmu będzie trwało cztery dni, choć pracę zaczną posłowie już w poniedziałek (12 grudnia). Będzie się działo. (fot.:Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0)

• Aż cztery dni (13 do 16 grudnia) będzie trwało XXXII posiedzenie Sejmu RP. Pracować też będzie Senat RP.
• To ostatnie w 2016 roku posiedzenie, będzie miało wiele tematów w swojej agendzie: obradować będzie komisja Amber Gold, na obrady plenarne mogą trafić projekty reformy edukacji i dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie wybiorą też kolejnego sędziego Trybunału -zastąpi on prezesa sądu Andrzeja Rzeplińskiego.
• Trybunał Konstytucyjny we wtorek (13 grudnia) będzie rozpatrywał konstytucyjność zmian w prawie o mediach. Tę ustawę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.
• W polityce europejskiej też sporo się dzieje. W czwartek (15 grudnia) zbierze się Rada Europejska.

Sejm

12.12

Spotka się Rada Ochrony Pracy, będzie rozmawiać o przyszłorocznych działaniach Państwowej Inspekcji Pracy

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Kultury i Środków Przekazu

PSL spotyka się w Sejmie z okazji 50 rocznicy śmierci premiera RP na uchodźstwie, działacza ruchu ludowego Stanisława Mikołajczyka. Więcej o spotkaniu tutaj

13.12

XXXII Posiedzenie Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Cały skład Sejmu w jednym miejscu, zobaczcie bazę parlamentarzystów RP, posłowie i senatorowie

Obrady plenarne

- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
- Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tzw. dekomunizacja nazw ulic
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)

Posłowie rozpoczną XXXII posiedzenie Sejmu we wtorek (13 grudnia), źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Projekt prezydencki na Sto lat Niepodległości Polski

- Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym

- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

W porządku obrad mogą znaleźć się następujące punkty

- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy Prawo oświatowe, czyli reforma edukacji Anny Zalewskiej i MEN,
- Projekt ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
- Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego
- Projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
- Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego
- Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego
i inne

Komisje i zespoły parlamentarne

- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Parlamentarny Zespół Języka Esperanto
- Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. Onkologii
- Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju"
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Odbędzie się konferencja klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej pt. "Sieć szpitali - skutki i zagrożenia"

14.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Będą trwały obrady plenarne

Sala obrad Sejmu widziana z lotu ptaka, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Komisje i zespoły parlamentarne

- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Obrony Narodowej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego w Łodzi
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa
- Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej
- Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"
- Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego; Parlamentarny Zespół Miłośników Historii

15.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Komisja do Spraw Petycji
- Parlamentarny Zespół ds. cukrzycy
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

16.12

XXXII Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Będą trwały obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Senat

12.12

Odbędzie się konferencja "Rola administracji publicznej w systemie bezpieczeństwa państwa"

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

13.12

Prace komisji senackich
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisja Obrony Narodowej
- Posiedzenie Komisji Zdrowia
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

14.12

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju

Rząd

12.12

Premier Beata Szydło uda się z wizytą dyplomatyczną do Czech, spotka się z premierem tego kraju Bohuslavem Sobotką

13.12

Posiedzenie Rady Ministrów

Rzecznikiem Rządu RP jest Rafał Bochenek, najczęściej to on przekazuje, w towarzystwie ministrów, najważniejsze ustalenia, które zapadły w czasie posiedzeń Rady Ministów, źródło: twitter.com

14.12

Spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Unii Europejskiej

15.12

Odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, Polskę będzie reprezentowała premier Beata Szydło

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12.12

Wicepremier Piotr Gliński będzie gościem wernisażu ekspozycji ,,Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku''

14.12

Wiceminister Magdalena Gawin weźmie udział w uroczystości przekazania spuścizny fotograficznej Wojciecha Tuszki do zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Ministerstwo Rozwoju

12.12

Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji "Mieszkanie+ w samorządach", Warszawa
- Adam Hamryszczak podpisze umowę na funkcjonowanie w Rzeszowie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

13.12

Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. UNIDO, Warszawa

14.12

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w uroczystości podpisania Porozumienia o współpracy w zakresie działań związanych z polityką rozwoju pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a Instytutem Rozwoju Terytorialnego, Warszawa
Mateusz Morawiecki oraz Adam Hamryszczak wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów  dot. dofinansowania ze środków Programu Polska Wschodnia między CUPT i PKP PLK SA na renowację linii kolejowych na odcinku Lublin – Stalowa Wola oraz PARP i Olsztynem na rozwój transportu zbiorowego, Warszawa
- Tadeusz Kościński weźmie udział w Komitecie Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Warszawa

15.12

- Jerzy Kwieciński weźmie udział w Warsaw Economic Hub, Warszawa
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020", Warszawa
- Tadeusz Kościńśki spotka się z Ambasadorem Tunezji, Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury

12.12

- Andrzej Bittel weźmie udział w spotkania inaugurującym cykl „Poranek NaKolei.pl”, podczas którego zaprezentowana będzie koncepcja „Wspólnego biletu”, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w konferencji „Mieszkanie Plus w samorządach. Od intencji do inwestycji”, Warszawa
- Minister Andrzej Adamczyk i prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel wezmą udział w briefingu na temat połączenia kolejowego Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki, Kraków
- Minister Andrzej Adamczyk i prezes PKP Mirosław Pawłowski, burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wezmą udział w uroczystości otwarcia dworca kolejowego Wieliczka Park, Wieliczka
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w VI Kongresie Spółdzielczości, Warszawa

14.12

Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w V posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszy UE, Warszawa

16.12

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w konferencji poświęconej prezentacji projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej

12.12

Trwają między 8 i 16 grudnia ćwiczenia dowódczo-sztabowe wspomagane komputerowo pk. „Common Challenge - 16”

15.12

MON rozpoczyna cykl interdyscyplinarnych spotkań naukowych, więcej tutaj

Ministerstwo Energii

13.12

Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

16.12

W Ministerstwie Energii odbędzie się konferencja Klastrów Energii. To inicjatywa w ramach  Programu Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Prezydent

12.12

- O godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystym spotkaniu zwieńczającym konferencję naukową pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, poświęconą problematyce fal grawitacyjnych

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu Rady Europy, źródło: Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl

- O godz. 14.30 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym otwarciu ekspozycji „Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku”

- O godz. 16.30 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wspólnie z przedstawicielami Banków Żywności przygotują paczki dla potrzebujących w ramach 20. Świątecznej Zbiórki Żywności

13.12

o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych kobietom prześladowanym, aresztowanym i internowanym w stanie wojennym. Uroczystość będzie połączona z Lekcją RP pt. „Nasza solidarność”

Trybunał Konstytucyjny

13.12

Sąd konstytucyjny będzie badał konstytucyjność zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Postępowanie zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jest to sprawa ustawy która skróciła kadencje władz mediów publicznych (rad nadzorczych i zarządów) na przełomie 2015 i 2016 roku

Narodowy Bank Polski

13.12

NBP przedstawi raport o inflacji bazowej za listopad 2016 roku

14.12

NBP przedstawi bilans płatniczy za październik 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

12.12

- Odbędzie się konferencja podsumowująca projekt "Hate No More" pod Honorowym Patronatem RPO
- Odbędzie się II edycja Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie pod honorowym patronatem RPO
- RPO Adam Bodnar zaprasza na uroczystość wręczenia Nagrody im. Pawła Włodkowica w Warszawie

Adam Bodnar zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o mediach, którą podjął obecny Sejm. Trybunał w tym tygodniu będzie badał tę sprawę, źródło: youtube.com

16.12

Pracownicy RPO będą czekać na interesantów w punkcie przyjęć w Lublinie

Inne

12.12

Rocznica: Stan wojenny, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku Rada Państwa PRL podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce

13.12

Parlament Europejski ma debatować o Polsce i praworządności w naszym kraju, SLD chce przeniesienia tej debaty na inny dzień

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego

Generał Wojciech Jaruzelski (1923 - 2014) pojawił się 13 grudnia 1981 roku na ekranach telewizorów i w radiu Polaków. Oznajmił im, że władze socjalistyczne wprowadziły stan wojenny w kraju., źródło: wikipedia.org/domena publiczna

Rocznica: Stan wojenny, 13 grudnia 1981 roku powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną
Rocznica: W 2002 roku rząd Leszka Millera zakończył w Kopenhadze polskie negocjacje z Unią Europejską o przystąpieniu do Wspólnoty

14.12

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 rok w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „Solidarność” rozpoczął strajki. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską
Rocznica: W 1990 roku Sejm RP przyjął dymisję rządu Tadeusza Mazowieckiego
Rocznica: W 1994 roku utworzono Bankowy Fundusz Gwarancyjny

15.12

Dzień Ludwika Zamenhofa, twórcy języka Esperanto

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 roku ZOMO rozpoczęło pacyfikację KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Padły pierwsze strzały do górników

16.12

Rocznica: Stan wojenny, , w 1981 roku w Katowicach oddziały ZOMO i wojska dokonały pacyfikacji KWK „Wujek”, w wyniku której zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych
Rocznica: W 1991 roku zawarto układ stowarzyszeniowy między Polską a Wspólnotami Europejskimi, późniejszą UE

Pamiątkowy napis na murach kopalni

17.12

Dzień bez Przekleństw

Rocznica: Stan wojenny, w 1981 roku ZOMO rozbiło manifestacje w Krakowie i Gdańsku, gdzie zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne
Rocznica: W 2000 roku podpisano umowę o utworzeniu koalicji wyborczej SLD-UP

18.12

Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

Rocznica: W 1988 roku powstał Komitet Obywatelski „Solidarność” przy Lechu Wałęsie
Rocznica: W 1991 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z RPA
Rocznica: W 200o roku Bronisław Geremek został przewodniczącym Unii Wolności (UW)

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA