REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 września 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 12 września 2016 10:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 12 - 18 września 2016 r. W niedzielę (18 września) Andrzej Duda poleci na uroczyste, 71. spotkanie ONZ w Nowym Jorku. (fot.:Andrzej Hrechorowicz/Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl)

• Obradować będzie Sejm (13 i 14 września). Dwa dni posłom zajmie XXV posiedzenie VIII kadencji.
• Obradować będzie także rząd i Komitet Stały Rady Ministrów. We wtorek (13 września) Trybunał Konstytucyjny odwiedzą przedstawiciele Komisji Weneckiej Rady Europy.
• Koniec tygodnia to początek wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Ruszy 71. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (ONZ). Wizyta za oceanem Andrzeja Dudy potrwa do 24 września.

Sejm

Plan posiedzeń Sejmu może ulec zmianie w wyniku decyzji Prezydium Izby

12.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

13.09

XXV Posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Obrady plenarne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych
Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku

W Sejmie będzie referowana działalność Najwyższej Izby Kontroli, źródło: Kancelaria Sejmu/twitter.com

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
Komisja Etyki Poselskiej
Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
Parlamentarny Zespół ds. marihuany medycznej
Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji
Komisja Spraw Zagranicznych
Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych
Komisja Zdrowia
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Polityki Senioralnej
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia; Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Podkomisja stała do spraw polityki społecznej
Komisja Obrony Narodowej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja do Spraw Petycji
Komisja Finansów Publicznych

14.09

XXV Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Obrady plenarne

Komisje i zespoły parlamentarne
Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parlamentarny Zespół ds. sprywatyzowanych szpitali

15.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek
Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Komisje i zespoły parlamentarne obradują w kompleksie sejmowym przy ul. Wiejskiej w Warszawie, wyjątkowo odbywają spotkania w innych miastach Polski, źródło: Kancelaria Sejmu/sejm.gov.pl

16.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Senat

15.09

Konferencja Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii

16.09

Konferencja Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów „Współpraca Polski z krajami Ameryki Środkowej i Karaibów”

Rząd

13.09

Posiedzenie Rady Ministrów

15.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.09

Europejski Kongres Robotyczny, Udział w kongresie z ramienia MNiSW bierze podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński

15.09

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje wicepremier Jarosław Gowin, tutaj z urzędnikami resortu, źródło: mnisw.gov.pl

16.09

Zakończenie terminu naboru kandydatów do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju

12.09

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym pod Rzeszowem, w ramach I Europejskiego Kongresu Robotycznego, odbędzie się briefing prasowy z udziałem Jadwigi Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

12.09

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w spotkaniu "Program przebudowy dróg, potrzeb i kierunków komunikacji krajowej" w Słupsku

13.09

Wiceminister Jerzy Szmit spotka się z ambasadorem Republiki Kazachstanu w Polsce Ałtajem Abibbułajewem, spotkanie odbędzie się w Warszawie w ministerstwie

14.09

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w XII edycji konferencji "Rynek usług pocztowych w Polsce i Europie" w Warszawie
Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w III Konferencji Technicznej "Nowoczesne technologie w prowadzeniu PODGiK", konferencja potrwa trzy dni do 16 września
Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w kolejnym posiedzeniu Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, spotkanie odbywa się w Kazachstanie, potrwa do 17 września

16.09

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego i Śląskiego, spotkanie odbędzie się w Tomaszowicach

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

13.09

W siedzibie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn odbędzie się spotkanie armatorów śródlądowych współorganizowanie przez MGMiŻŚ

Ministerstwo Energii

13.09

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków w Warszawie w siedzibie ministerstwa

Prezydent

13.09

„Startupy w Pałacu”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami startupów oraz inwestorów

14.09

Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w XII Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Płowdiw i Sofii w Republice Bułgarii, dzień pierwszy

15.09

Spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, dzień drugi

18.09

Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas której weźmie udział w Debacie Generalnej 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, wizyta potrwa do 22 września

Andrzej Duda w Nowym Jorku może ponownie spotkać się z Barackiem Obamą. Ostatni raz politycy rozmawiali na szczycie NATO w Warszawie, źródło: twitter.com/prezydentpl

Narodowy Bank Polski

13.09

NBP przedstawi bilans płatniczy za lipiec 2016 roku
NBP przedstawi informacje o inflacji bazowej w lipcu 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

13.09

Ruszą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień pierwszy. Spotkania odbędą się w Puławach

14.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień drugi. Spotkania odbędą się w Opolu Lubelskim i Kraśniku

15.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień trzeci. Spotkania odbędą się w Zamościu i Chełmie

16.09

Trwać będą spotkania Adama Bodnara z organizacjami społecznymi w województwie lubelskim, dzień czwarty. Spotkania odbędą się w Lublinie

Trybunał Konstytucyjny

13.09

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego spotkają się z członkami i ekspertami Komisji Weneckiej, przebywającymi w Polsce w związku z przygotowywanym na wniosek Sekretarza Generalnego Rady Europy raportem na temat nowej ustawy o Trybunale

15.09

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski o o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą prawa o zatrzymaniu prawa jazdy

Inne

12.09

Święto Wojsk Lądowych, obchodzone na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej z 1683 r.
Rocznica: Sejm PRL udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku, co pozwoliło zostać premierem RP pierwszemu niekomunistycznemu politykowi od II Wojny Światowej

14.09

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

15.09

Rocznica: W 2000 roku Sejm przyjął ustawę Kodeks spółek handlowych

16.09

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Rocznica: W 1988 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Europejską, późniejszą UE
Rocznica: W 1993 roku ostatni oddział wojsk, byłych sowieckich wówczas już rosyjskich opuścił Polskę

17.09

Światowy Dzień Sybiraka
Rocznica: W 1980 roku formalnie powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele

18.09

Rocznica: W 2001 roku Sejm przyjął ustawę Kodeks morski

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA