REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 13-19 marca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 13 marca 2017 09:30
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 13-19 marca 2017 r. W piątek (17 marca) w Baden-Baden spotka się elita ekonomiczna świata. (fot.:youtube.com)

Wicepremier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu, jako pierwszy polski minister ds. gospodarki, będzie uczestniczył w spotkaniu G20. Odbędzie się ono w Niemczech, w piątek (17 marca). Morawiecki jest gościem specjalnym spotkania. Zobaczcie co jeszcze się wydarzy w nadchodzących dniach.

Sejm

13.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej.

14.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II.
Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej.
Konferencja - Czy mediacja może odciążyć sądy?

16.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji.

17.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół Miłośników Ziemi Bydgoskiej.

18.03

Prace Komisji i ciał parlamentarnych.
Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.


Senat

14.03

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Infrastruktury,
- posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
- posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Infrastruktury,
- posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
- posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu,
- posiedzenie Komisji Obrony Narodowej,
- posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej.

Obrady Senatu RP, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej organizuje konferencję pt. „Rola obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w stanowieniu prawa miejscowego”.

15.03

Posiedzenie Senatu RP.

Prace komisji senackich:
- posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
- posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

16.03

Posiedzenie Senatu RP.


Rząd

13.03

Kancelaria Premiera RP przypomina, że niebawem przypada 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich.

W Rzymie, 25 marca 1957 roku, podpisano dwie umowy, traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, źródło: pixabay.com

14.03

Posiedzenie Rady Ministrów.

15.03

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

16.03

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14.03

Wiceminister kultury dr hab. Magdalena Gawin weźmie udział w London Book Fair i otworzy stoisko polskiej prezentacji, gościa honorowego targów.

15.03

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości wręczenia certyfikatów "Pomniki Historii", która odbędzie sie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

17.03

Wiceminister Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości z okazji rocznicy otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.03

Wicepremier Jarosław Gowin i dr Piotr Dardziński wezmą udział w "Welconomy Forum in Toruń".

14.03

Aleksander Bobko weźmie udział w debacie "Miejsce humanistyki w kulturze Polski współczesnej", Warszawa.

15.03

Spotkanie z rektorami szkół artystycznych. W spotkaniu udział weźmie wicepremier Jarosław Gowin. Kraków.

16.03

Ogólnopolska konferencja naukowa „Czy naukom humanistycznym potrzebna jest promocja?”.
Uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.
Wicepremier Jarosław Gowin spotka się z rektorami uczelni wyższych, Łódź.

17.03

Aleksander Bobko spotka się z władzami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ministerstwo Rozwoju

13.03

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w "Welconomy Forum in Toruń".

Mateusz Morawiecki odwiedzi Niemcy w piątek (17 marca), źródło: Sejm/sejm.gov.pl

14.03

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami start-upów oraz inwestorów, Warszawa.
Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emielewicz weźmie udział w Międzynarodowych Targach Meblarskich - Meble Polska 2017, Poznań.
Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński weźmie udział w debacie  „Rola komplementarnych instrumentów płatniczych w kształtowaniu zachowań konsumentów – na przykładzie kart przedpłaconych”, Warszawa.

15.03

Podsekretarz stanu w MR Paweł Chorąży weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki, Mszczonów.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w Forum Bankowym 2017, Warszawa.

16.03

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w gali wręczenia tytułu "Człowieka Roku" tygodnika Wprost, Warszawa.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego zespołu ds. funduszy UE. Tego samego dnia wraz podsekretarzem stanu Adamem Hamryszczakiem, spotka się z marszałkami, Warszawa.

17.03

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki weźmie udział w szczycie G20, Niemcy, Baden-Baden.
Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w Polish-Egyptian Business Forum, Warszawa,


Ministerstwo Obrony Narodowej

13.03

O godz. 17.00 w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych odbędzie się spotkanie z okazji 18 rocznicy wstąpienia Polski do NATO z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i zaproszonych gości zagranicznych.

Ostatnim wielkim spotkaniem NATO był szczyt Sojuszu w Warszawie, na zdjęciu Andrzej Duda i Barack Obama, źródło: Prezydent RP/twitter.com

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

13.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński otworzy V edycję konferencji "Forum Technologiczne 2017 – Forum Nowoczesnych Dostaw" poświęconą cyfryzacji usług pocztowych.
Spotkanie wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita w sprawie inwestycji infrastrukturalnych. W spotkaniu wezmą również udział: wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek i dyrektor oddziału GDDKiA w Kielcach, Krzysztof Strzelczyk.

15.03

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w seminarium "Dostępne budownictwo w perspektywie ekonomii społecznej". Poznań.
Konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz wiceministra Jerzego Szmita, podczas której zostaną ogłoszone oficjalne wyniki przewozów pasażerskich w polskich portach lotniczych w 2016 roku. W konferencji udział wezmą również Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Mariusz Szpikowski, Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".
Wiceminister Justyna Skrzydło spotka się z zarządem Stowarzyszenia ITS-Polska. Warszawa.

17.03

Minister Andrzej Adamczyk i wiceminister Tomasz Żuchowski wezmą udział w konferencji "Chcemy uczciwego budownictwa". Warszawa.

Prezydent

14.03

O godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu „Start-upy w Pałacu_edycja B2B”, Warszawa.
O godz. 17.00 w Belwederze Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski weźmie udział w debacie „Miejsce humanistyki w kulturze Polski współczesnej”, przygotowanej we współpracy z Fundacją Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa.

Trybunał Konstytucyjny

16.03

Sąd konstytucyjny ma zająć się Prawem o zgromadzeniach, które chce zbadań pod kontem konstytucyjności Prezydent RP. TK rozpozna wniosek w pełnym składzie.

Ryszard Petru na manifestacji. Prawo o zgromadzeniach znowelizowano w 2016 roku, opozycja uważa je za ograniczenie prawa do wyrażania poglądów na ulicy, źródło: Nowoczesna/twitter.com

Rzecznik Praw Obywatelskich

14.03

RPO organizuje Konferencję "Lokalne wsparcie w zdrowiu psychicznym”.
Zapadnie wyrok WSA w Warszawie w sprawie Białowieży. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.

16.03

Zostanie ogłoszony wyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPO.

17.03

Pracownicy biura RPO będą w Bydgoszczy, w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO.


Narodowy Bank Polski

13.03

NBP przedstawi Raport o inflacji za miesiąc marzec 2017 roku.

14.03

NBP przedstawi sytuację na rynku mieszkaniowym w IV kwartale 2016 roku.
NBP poda podaż pieniądza M3 na II kwartał 2017 roku.


Inne

13.03

Rocznica: W 2003 Rada Miasta ustanowiła 1 sierpnia Dniem Pamięci Warszawy.
Rocznica: W 2007 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis dotyczący utraty mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta i radnego w wyniku niezłożenia przez niego w terminie oświadczenia majątkowego jest niezgodny z Konstytucją.

14.03

Rocznica: W 2003 Sejm RP przyjął ustawę o stopniach i tytułach naukowych.

15.03

Światowy Dzień Praw Konsumenta.

Rocznica: W 2002 roku Sejm przyjął ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

17.03

Światowy Dzień Morza.

18.03

Europejski Dzień Mózgu.

19.03

Dzień Jedności Kaszubów.

Rocznica: Stan Wojenny. W 1981 Milicja i SB brutalnie interweniowały wobec delegatów "Solidarności" podczas sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy.
Rocznica: W 2004 Sejm przyjął ustawę Prawo celne.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA