REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 14 - 20 listopada 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 14 listopada 2016 11:00
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 14 - 20 listopada 2016 r. Posiedzenie Sejmu w połowie listopada to dwa dni wypełnione spotkaniami, w tym przesłuchaniami świadków przed komisją ds.Amber Gold. (fot.:Sejm/twitter.com)

• Ruszają ekshumacje w postępowaniu śledczym dotyczącym Smoleńska.
• W połowie tygodnia spotka się Sejm. Ruszy XXX posiedzenie izby VIII kadencji.
• W ramach dwóch dni obrad możliwe, że posłowie będą debatować o obietnicy Andrzeja Dudy obniżenia wieku emerytalnego. Będą też trwały przesłuchania przed komisją ds. Amber Gold.

Sejm

14.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Obrony Narodowej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Konferencja prasowa - W obronie sumienia

Odbędzie się w Sejmie posiedzenie Rady Ochrony Pracy

15.11

XXX Posiedzenie Sejmu

Plan obrad może ulec zmianie z powodu prac w komisjach i w wyniku decyzji Prezydium Sejmu

Obrady plenarne

- Sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Komisje sejmowe obradują w gmachu parlamentu przy ul. Wiejskiej w Warszawie, źródło: Sejm/twitter.com

Kancelaria Sejmu przewiduje, że w programie obrad plenarnych mogą się znaleźć następujące punkty:
- Projekt Andrzeja Dudy o obniżeniu wieku emerytalnego w Polsce do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet - Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii
- Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, poselskim projekcie ustawy uchylającej ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej
- Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
- Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaprezentowanych przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła Pani Premier Beacie Szydło w dniu 5 lipca 2016 r.

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Etyki Poselskiej
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
- Komisja Obrony Narodowej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości; Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Podkomisja stała do spraw turystyki
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
- Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego

Otwarcie wystawy "Bydgoszczanie przeciwko sowieckiemu symbolowi zniewolenia. Bydgoski listopad 1956 roku"

16.11

Będą trwały obrady plenarne

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami
- Komisja Finansów Publicznych
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Komisja Finansów Publicznych
- Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów; Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"; Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Parlamentarny Zespół ds. Sprywatyzowanych Szpitali
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
- Komisja Polityki Senioralnej

17.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Finansów Publicznych

Godło RP na lasce marszałkowskiej na sali obrad Sejmu, źródło: Sejm/twitter.com

18.11

Prace Komisji i zespołów parlamentarnych
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Senat

14.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

15.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Środowiska
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

16.11

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
- Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

Inauguracja wystawy „Ni przez pół służyć, ni przez pół miłować nie umiem… – życie i dzieło Henryka Sienkiewicza”

Rząd

15.11

Posiedzenie Rady Ministrów
Posiedzenie Komisji Ekonomicznej Rady Ministrów

17.11

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

18.11

Posiedzenie Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

17.11

Wiceminister Magdalena Gawin otworzy konferencję pt. „Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki Polskiej II połowy XX wieku” organizowaną przez SARP

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.11

Aleksander Bobko weźmie udział w 15-leciu PWSZ w Tarnobrzegu

16.11

- Piotr Dardziński weźmie udział w spotkaniu „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”
- Aleksander Bobko weźmie udział w czwartej gali międzynarodowego konkursu Prix Galien

17.11

Wicepremier, minister Jarosław Gowin weźmie udział w konferencji dot. Innowacyjności w gospodarce i energetyce europejskiej

18.11

Wicepremier, minister Jarosław Gowin i Teresa Czerwińska wezmą udział w posiedzeniu KRASP

Ministerstwo Rozwoju

14.11

Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w delegacji gospodarczej towarzyszącej oficjalnej wizycie Prezydenta RP w Szwajcarii. W spotkaniach będą również uczestniczyli przedstawiciele 5 start-upów

Ministerstwo Obrony Narodowej

14.11

W siedzibie MON w Warszawie odbędzie się, w obecności sekretarza stanu w MON Bartosza Kownackiego, podpisanie umowy na dostawę dwóch samolotów "małych" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)

Polscy politycy latają samolotami LOT. Stan taki panuje od 2010 roku, gdy odstąpiono od wykorzystania, po katastrofie smoleńskiej, TU-154M i samolotów JAK-40, źródło: MSZ/twitter.com

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

18.11

- Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w Gali „Polski Kompas 2016”, Warszawa
- Podsekretarz Stanu Elżbieta Bojanowska weźmie udział w konferencji pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”, Warszawa

19.11

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w zebraniu Prezydium Rady Dialogu Społecznego, Warszawa, Pałac Prezydencki

20.11

Minister Elżbieta Rafalska weźmie udział w uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niewidomych, Jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych „W Służbie Pokoleń” oraz 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych w Polsce pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Ministerstwo Energii

15.11

Podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Prezydent

14.11

Prezydent Andrzej Duda z Pierwszą Damą kontynuuje wizytę w Szwajcarii, która zaczęła się w niedzielę (14 listopada), dzień drugi

15.11

Wizyty prezydenta Dudy w Szwajcarii dzień trzeci, ostatni

Trybunał Konstytucyjny

15.11

- Sąd konstytucyjny o 9.00 będzie badał zgodność z Konstytucją ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób
- Sąd konstytucyjny o 13.00 będzie badał zgodność z Konstytucją możliwości zaskarżenia postanowienia o kosztach procesu orzeczonych po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny 

Narodowy Bank Polski

14.11

- Bank przedstawi Raport o inflacji za listopad 2016 roku
- Bank przedstawi Bilans płatniczy za październik 2016 roku

Rzecznik Praw Obywatelskich

16.11

- Pracownicy biura RPO będą przyjmować we Wrocławiu, wyjątkowo ich praca będzie trwała do 15.
- Kończy się konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na multimedialną interpretację Konstytucji, który organizuje biuro RPO

Inne

14.11

Na Wawelu odbędzie się ekshumacja śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Marii Kaczyńskich, więcej o tym przedsięwzięciu śledczych przeczytasz tutaj

Światowy Dzień Cukrzycy
Ogólnopolski Dzień Seniora

Rocznica: W 1990 roku w Warszawie podpisano traktat polsko-niemiecki potwierdzający granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej

15.11

Rocznica: W 1998 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie tzw. ślubów konkordatowych
Rocznica: W 2010 roku w prowadzono zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych

16.11

Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Polski Dzień Służby Zagranicznej

Rocznica: W 1964 roku Sejm PRL przyjął ustawę o Polskim Czerwonym Krzyżu
Rocznica: W 2007 roku został zaprzysiężony pierwszy rząd Donalda Tuska
Rocznica: W 2014 roku odbyły się wybory samorządowe
Rocznica: Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło

17.11

Międzynarodowy Dzień Studenta

Rocznica: W 2012 roku Janusz Piechociński został wybrany na prezesa PSL 

18.11

Rocznica: W 2002 roku Lech Kaczyński został zaprzysiężony na stanowisku prezydenta Warszawy
Rocznica: W 2011 roku został zaprzysiężony drugi rząd Donalda Tuska

19.11

Światowy Dzień Mężczyzn
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

Rocznica: W 1995 roku, w II turze wyborów prezydenckich Aleksander Kwaśniewski pokonał ubiegającego się o reelekcję Lecha Wałęsę
Rocznica: W 2009 roku Sejm RP przyjął ustawę o grach hazardowych
Rocznica: W 2012 roku Polska formalnie została członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA