REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 15-19 lutego 2016 r.

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 15 lutego 2016 13:44
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 15-19 lutego 2016 r. Senat zbierze się na 11. posiedzeniu. (fot.: senat.gov.pl)

W bieżącym tygodniu Senat pracuje nad budżetem. Rząd zajmie się zmianami w Karcie Nauczyciela, przyjmie plan Morawickiego. Premier Beata Szydło weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Macedonii i premierem Bułgarii.

Sejm

15.02

11:15 Konferencja prasowa - Przywrócić dialog w sprawach bezpieczeństwa narodowego

16.02

10:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców (sala 24/bud. G)

18.02

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30, Bydgoszcz)

Senat

17-19.02 - 11. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Początek posiedzenia 17 lutego 2016 r. o godz. 11.00.

1. Ustawa budżetowa na rok 2016

2. Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

3. Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

4. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

5. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

Komisje senackie

16.02 - Komisja Ustawodawcza

godz. 12.00, sala 217

Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej (druk senacki nr 79pop).

Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 35-lecia Niezależnego Zrzeszenia Studentów (druk senacki nr 80).  

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza

godz. 14.00, sala 217

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 83).

Komisja Zdrowia

godz. 14.00, sala 307

Informacja Ministra Zdrowia na temat terapii nieswoistych zapaleń jelit u dorosłych i dzieci.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 16.00, sala 182

Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Agrochemiczna obsługa rolnictwa”.

Projekt planu pracy komisji.

Komisja Ustawodawcza oraz  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 16.00, sala 217

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 45).

Komisja  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz  Komisja Ustawodawcza

godz. 16.30, sala 217

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druk senacki nr 46).

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk senacki nr 89, druki sejmowe nr 164, 210 i 210-A).

Komisja Obrony Narodowej

godz. 17.00, sala 179

Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej dotycząca planów legislacyjnych oraz zamierzeń politycznych resortu na 2016 rok.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 17.00, sala 176 - posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi Konradem Pawlikiem.

17.02

Komisja  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza

godz. 8.15, sala 182

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk senacki nr 47).

Komisja  Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 8.30, sala 307

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przyjęcia przepisów zmieniających Akt dotyczący wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – COM(2015) 636.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapewnienia możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści – wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie – COM(2015) 627.

Komisja  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 8.45, sala 176

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 88, druki sejmowe nr 202 i 228).

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany art. 217 Konstytucji RP, tj. dodanie wymogu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dla wprowadzenia podatku katastralnego lub podatku od wartości nieruchomości (P9-04/16).

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zwolnienia z kosztów sądowych przy wznowieniu postępowania w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucja przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie (P9-05/16).

Komisja Środowiska

godz. 9.00, sala 217

Nowy paradygmat energetyczny dla oczyszczalni ścieków w kontekście wypełnienia zobowiązań unijnych.

Komisja  Ustawodawcza, Komisja  Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 9.45, sala 182

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 73).

Rząd

15.02 - Prezes Rady Ministrów Beata Szydło weźmie udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Macedonii i premierem Bułgarii.

godz. 15.45 Powitanie Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło przez premiera rządu Republiki Czeskiej Bohuslava Sobotkę

godz. 16.10 Sesja plenarna szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej  

godz. 17.05 sesja plenarna szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej z prezydentem Macedonii i premierem Bułgarii

godz. 18.10 konferencja prasowa premierów Grupy Wyszehradzkiej,  prezydenta Macedonii i premiera Bułgarii

godz. 19.00 udział Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło w obiedzie wydawanym przez premiera rządu Republiki Czeskiej Bohuslava Sobotkę

16.02 Posiedzenie rządu

„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, zmiany w Karcie Nauczyciela

Inne

18.02 Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, poświęcone m.in. podatku od sprzedaży detalicznej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA