REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 lipca 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 17 lipca 2017 10:55
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 17 - 23 lipca 2017 r. Na zdjęciu 45. posiedzenie Sejmu. (fot.:Sejm RP/flickr.com/CC BY 2.0)

W tym tygodniu 46. posiedzenie Sejmu. Posłowie będą pracować ostatni raz przed wakacjami. W obradach m.in.: oskarżenie prywatne wobec posłów: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego. Polskę odwiedzą też Książę i Księżna Cambridge, następca tronu Wielkiej Brytanii.

Sejm zacznie prace jeszcze w poniedziałek (17 lipca) dwoma spotkaniami zespołów parlamentarnych. Potem główne prace 46. powiedzenia będą trwały w dniach 18, 19 i 20 lipca.

• W ramach prac Komisji śledczej ds. Amber Gold będą przesłuchani kolejni świadkowie.

• 19 lipca prezydent RP Andrzej Duda przyjmie w Warszawie prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomasa Bacha.

• 22 lipca minie rocznica zniesienia Stanu Wojennego w PRL.

Sejm

17.07

Prace ciał parlamentarnych

- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Motocyklistów i Quadowców.

- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim.

18.07

Pierwszy dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

- Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2016 roku.

- Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2016 r."

- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.

- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła.

- Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.

- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka, Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego, z dnia 7 marca 2017 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego.

- Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2016.

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie opiniować zmiany w ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

- Komisja Obrony Narodowej będzie pracować nad rządowym projektem ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

- Komisja Etyki Poselskiej na posiedzeniu zamkniętym rozpatrzy sprawy: posła Sławomira Nitrasa i jego wypowiedzi oraz zachowania podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej w dniu 7 czerwca 2017 r., posła Jacka Żalka, który w dniu 25 czerwca 2017 r. występował w programie „Woronicza 17” w stacji TVP Info.

- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży będzie opiniować dla Sejmu działalność Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w 2016 r.

- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha dwie osoby: Ireneusza Dylczyka, byłego dyrektora marketingu Jet Air oraz Mariusza Olecha.

- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny będzie pracować nad projektem rządowym o NGO, czyli nad propozycją Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

- Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie obradować nad poselskim projektem ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na połączonym spotkaniu z Komisją Spraw Zagranicznych będzie procedować pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między RP a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).  To porozumienie podpisano w Warszawie 9 marca 2017 r. i wymaga ratyfikacji.

- Zbierze się Komisja Polityki Senioralnej.

Otwarta zostanie wystawa "Bitwa Warszawska 1920 - 18. decydująca Bitwa w Dziejach Świata - Cud nad Wisłą".

Polska piechota II RP maszerująca na Bitwę Warszawską, źródło: wikimedia.org/domena publiczna

Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego organizuje konferencję poświęconą wystawie w Sejmie RP: Irak, Dłonią walczymy z terroryzmem i ekstremizmem, dłonią siejemy miłość i pokój w Ojczyźnie.

19.07

Drugi dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne

Najważniejsze prace komisji sejmowych
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Andrzeja Korytkowskiego, byłego prezesa firmy Finroyal Service oraz Danutę Jacuk-Plichtę.

- Pracować będzie Komisja ds. Petycji Sejmu.

- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłucha informacji z resortu cyfryzacji, w której zostanie przedstawiony stan prac nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

- Będzie pracować Komisja Gospodarki i Rozwoju.

- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wysłucha informacji z MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 r.

- Komisja Ustawodawcza będzie procedować przygotowanie projektu uchwały na podstawie wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.

- Komisja Spraw Zagranicznych zajmie się sprawą przedłożenia Prezydentowi RP do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

- Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu zamkniętym wysłucha informacji z MON na temat wyników Strategicznego Przeglądu Obronnego.

- Będzie obradować Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

20.07

Trzeci dzień 46. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji

Obrady plenarne

Sejm zaczyna 20 lipca wakacje parlamentarne.

21.07

Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.

Senat

17.07

W Senacie będzie pracować Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

18.07

- W Senacie będzie pracować Komisja Infrastruktury.

- Zbierze się Komisja Środowiska Senatu.

Sala Senatu RP, źródło: Senat RP/senat.gov.pl

Rząd

18.07

Posiedzenie Rady Ministrów.

19.07

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18.07

Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju.

20.07

Wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin spotka się z dyrektorami instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju

17.07

- Witold Słowik weźmie udział w otwarciu obwodnicy Inowrocławia.

- Paweł Chorąży weźmie udział w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, Supraśl.

19.07

Adam Hamryszczak weźmie udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu produkcyjnego Hutchinson, Dębica.

20.07

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w seminarium „Cyberbezpieczeństwo, Polska Dolina Krzemowa, Nowatorskie rozwiązania dronowe, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

17.07

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotka się z ministrem transportu Czech Danem Ťokiem. Rozmowy dotyczyć będą współpracy infrastrukturalnej.

Prezydent

17.07

Wizytę dyplomatyczną w Polsce złożą Książę i Księżna Cambridge. Williama i Catherine będzie gościć prezydent RP Andrzej Duda. Poniedziałek to pierwszy dzień wizyty.

Williama i Catherine, Książę i Księżna Cambridge w czasie swojego ślubu, źródło: flickr.com/CC BY-SA 2.0

18.07

Będzie trwała wizyta Williama i Catherine w Polsce, dzień drugi.

Więcej o wizycie Williama i Catherine przeczytasz tutaj

O godz. 12. prezydent Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą udział w uroczystym otwarciu Zakładu Radioterapii oraz zmodernizowanej Kliniki Onkologii.

19.07

O godz. 11. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda przyjmie prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasa Bacha.

Rzecznik Praw Obywatelskich

21.07

Pracownicy biura RPO będą czekać na interesantów w Bydgoszczy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Narodowy Bank Polski

21.07

NBP opublikuje informacje o podaży pieniądza M3 za czerwiec 2017 r.

NBP przedstawi informację o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych, stan na czerwiec 2017 r.

Inne

17.07

Rocznica: W 1986 roku miała miejsce ostatnia w PRL amnestia dla więźniów politycznych.

Rocznica: W 1989 roku Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, z Watykanem.

18.07

Rocznica: W 1974 roku Sejm PRL przyjął ustawę powołującą Fundusz Alimentacyjny.

19.07

Rocznica: W 1989 roku gen. Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd prezydenta PRL.

Generał Wojciech Jaruzelski w orędziu emitowanym w dniu 13 grudnia 1981 roku, kiedy koordynowana przez niego Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) wprowadzała stan wojenny, źródło: materiały archiwalne/domena publiczna

20.07

Rocznica: W 2001 roku Sejm RP przyjął ustawę o kredycie konsumenckim.

21.07

Rocznica: W 2010 roku Irena Lipowicz objęła urząd Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rocznica: W 1983 roku dokonała samorozwiązania Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), ciało utworzone w grudniu 1980 roku, które wprowadziło stan wojenny w PRL.

22.07

Rocznica: W 1983 roku Rada Państwa zniosła stan wojenny.

23.07

W Polsce Dzień Włóczykija.

Rocznica: W 2003 roku Sejm RP przyjął Ustawę o ochronie i opiece nad zabytkami.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA