REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18-24 kwietnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 18 kwietnia 2016 09:51
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 18-24 kwietnia 2016 r. 15. posiedzenie Senatu zaplanowano na 20 kwietnia. Fot. Senat

W bieżącym tygodniu zbierze się Senat, przedstawiciele parlamentu wezmą udział w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, Frans Timmermans przyjedzie z wizytą do Polski.

Sejm

18.04

2. część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

W dniach 18-22 kwietnia br. w Strasburgu zbierze się Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE). Z ramienia Sejmu i Senatu w obradach wezmą udział: posłowie - Iwona Arent, Włodzimierz Bernacki (przewodniczący delegacji), Tomasz Cimoszewicz, Grzegorz Janik, Daniel Milewski, Andżelika Możdżanowska, KillionMunyama, Arkadiusz Mularczyk, Agnieszka Pomaska, Krzysztof Sitarski, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski i Jacek Wilk oraz senatorowie - MargaretaBudner, Jarosław Obremski, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła.

Konferencja prasowa Koordynatora Zespołu Ekspertów ds. Problematyki Trybunału Konstytucyjnego

20.04

Konsultacje społeczne: Warunki działania i rozwoju start up w Polsce - jak je poprawić?

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366)

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Aula Lubrańskiego w budynku Rektoratu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. )

21.04

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366) (sala 118/bud. C)

Konsultacje społeczne - Rozwiązania w zakresie polityki przeciwdziałania narkomanii

Senat

18.04

„Obchody Milenium na uchodźstwie – w 50. rocznicę” – konferencja

19.04

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

20.04

15. posiedzenie Senatu

1. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

2. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

3. Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

4. Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

6. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czapskiego

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

24.04

Marszałek Senatu złoży wizytę w Niemczech

Rząd

22.04

1. Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  rejestracji  i  ochronie  nazw  i  oznaczeń  produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych  innych ustaw. (UC9)

Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2. Projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. (UC40)

Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (UC41)

Wnioskodawca: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

4. Projekt  rozporządzenia  Rady  Ministrów  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  zasad wynagradzania  pracowników  niebędących  członkami  korpusu  służby  cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

5. Projekt  uchwały  Rady  Ministrów  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”.

Wnioskodawca: Minister – Członek Rady Ministrów Beata Kempa

6. Projekt  uchwały  Rady  Ministrów  w  sprawie  powołania  Komisarza  Generalnego  Sekcji Polskiej Międzynarodowej Wystawy EXPO 2017 w Astanie w Republice Kazachstanu.

Wnioskodawca: Minister Rozwoju

Pozostałe

18.04 Rocznica pogrzebu pary prezydenckiej w Krakowie. Z tej okazji wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego na placu im. ojca Adama Studzińskiego

21.04 Frans Timmermans z wizytą w Polsce

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA