REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19 - 25 września 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 19 września 2016 09:26
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 19 - 25 września 2016 r. Manifestacja kobiet walczących o legalizację aborcji pod Sejmem. Wniosek w Sejmie będzie prezentować była poseł Barbara Nowacja. (fot.:twitter.com/barbaraanowacka)

• Tydzień pod znakiem debaty o aborcji. Posłowie będą czytać po raz pierwszy dwa obywatelskie projekty. Zaczyna się XXVI posiedzenie Sejmu.
• Część rządu odwiedzi Białystok w którym będzie debatować na Wschodnim Kongresie Gospodarczym.
• Prezydent kończy wizytę w Nowym Jorku i będzie przemawiał na zgromadzeniu ONZ.

Sejm

19.09

Komisje i zespoły parlamentarne
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Konferencje
Konferencja "Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich - realna możliwość czy utopia?" 

20.09

Komisje i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich
- Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych

21.09

XXVI Posiedzenie Sejmu

Obrady plenarne
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie zapobiegania katastrofom, klęskom żywiołowym i innym

Projekty dotyczące prawa o aborcji
- Projekt zaostrzający prawo aborcyjne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Joanna Banasiuk
- Projekt liberalizujący prawo aborcyjne
Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie.
Uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Barbara Nowacka

Projekty związane z prawem aborcyjnym były zapowiedziane w pierwszej połowie roku a podpisy zbierano pod mini wiosną i latem, źródło: wikipedia.org, domena publiczna

- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro, o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,
- Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego Programu Zwiększania Lesistości"
- Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji "Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015" w roku 2015

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Etyki Poselskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej
- Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych
- Komisja Ustawodawcza
- Podkomisja stała do spraw turystyki
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Gospodarki i Rozwoju; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Obrony Narodowej
- Podkomisja stała ds. finansów samorządowych
- Komisja Infrastruktury
- Parlamentarny Zespół ds. wspierania środowisk Dzieci Wojny
- Komisja Finansów Publicznych

22.09

XXVI Posiedzenie Sejmu

Odbędą się obrady plenarne, program obrad ustala Prezydium jest uzależniony od obrad dnia poprzedniego

Sejm przewiduje trzy dni posiedzenia w tym tygodniu, źródło: sejm.gov.pl

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych
- Parlamentarny Zespół do spraw Ładu Konstytucyjnego i Praworządności
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Komisja Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
-  Komisja Gospodarki i Rozwoju

23.09

Odbędą się obrady plenarne, program obrad ustala Prezydium

Komisje i zespoły parlamentarne
Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej

Senat

20.09

Komisje
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
- Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
- Komisja Środowiska
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

21.09

Komisje
- Komisja Środowiska
- Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich
- Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Wystawy
Rusza Wystawa „Żołnierze Oddziału «Zenona» 34. Pułku Piechoty AK”

22.09

Wystawy
Rusza Wystawa „Obrona Grodna w 1939 r.”

Rząd

22.09

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19.09

Wiceminister Teresa Czerwińska bierze udział w gali XV edycji konkursu European Language Label

20.09

III posiedzenie Zespołu ds. Funduszy UE, udział bierze wiceminister Teresa Czerwińska

21.09

Minister Jarosław Gowin weźmie udział w powołaniu Rady Narodowego Kongresu Nauki

22.09

Minister Jarosław Gowin weźmie udział we wręczeniu dyplomów stypendystom Fulbrighta

Ministerstwo Rozwoju

20.09

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu Międzyresortowego ds. Funduszy UE

21.09

- Wicepremier Mateusz Morawiecki weźmie udział w gali wręczenia nagród w Konkursie „Polski Przedsiębiorca 2015 Gazety Polskiej Codziennie”
- Wiceminister rozwoju Radosław Domagalski weźmie udział w posiedzeniu połączonych Komisji Sejmowych ds. UE i Rolnictwa. Tematem spotkania będzie Kompleksowa Gospodarczo-Handlowa Umowa UE – Kanada (CETA) oraz negocjacje Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji UE – USA (TTIP)

22.09

- Wicepremier Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Austrii. Towarzyszyć mu będzie wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W planach wizyty w Wiedniu są rozmowy z wicekanclerzem, ministrem gospodarki Reinholdem Mitterlehnerem oraz udział w Dniach Przemysłu
- Podsekretarz stanu Adam Hamryszczak będzie uczestniczył we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białystoku

Wschodni Kongres Gospodarczy odbywa się w Białymstoku po raz trzeci, źródło: PTWP

- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji "Przedsiębiorczość i rozwój regionalny - Wyzwania 2030" i jubileuszu 25-lecia Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Lublinie

23.09

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencja MSP „Boost Your Business”
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Małopolski na temat projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
- Podsekretarz stanu Paweł Chorąży weźmie udział w spotkaniu z mieszkańcami Podlasia na temat projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński weźmie udział w konsultacjach projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Skoczowie i Żywcu

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

MIB angażuje się w Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności (do 22 września)

19.09

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w otwarciu XIII międzynarodowej konferencji EURO-TRANS w Szczecinie, organizowanej w ramach obchodów 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu, a także w konferencji "Rozwój transportu i gospodarki morskiej w świetle uwarunkowań środowiskowych i przestrzennych". Tematem wystąpienia pana ministra będzie "Infrastruktura transportowa jako ważny warunek rozwoju kraju"
- Wicemister Tomasz Żuchowski weźmie udział w IV Kongresie Rewitalizacji Miast w Wałbrzychu

20.09

- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji dotyczącej systemu poboru opłat w Warszawie
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w konferencji prasowej dotyczącej m.in. zmian legislacyjnych w lotnictwie w Warszawie
- Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w posiedzeniu Senackiej Komisji Infrastruktury

21.09

-Wiceminister Jerzy Szmit spotka się z delegacją Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników IATA z udziałem przedstawicieli MIB, MSP, PAŻP, ULC w Warszawie

22.09

Wiceminister Justyna Skrzydło weźmie udział w seminarium MIB z okazji Międzynarodowego dnia bez Samochodu oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Mobilności

23.09

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

20.09

Wiceminister Marcin Zieleniecki weźmie udział w Obronie VI sprawozdania Polski z wykonania międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w Genewie, wizyta wiceministra potrwa do 22 września

21.09

Wiceminister Stanisław Szwed weźmie udział w konferencji „Rola, znaczenie i perspektywy rozwoju interwencji kryzysowej w przestrzeni społecznej”. Konferencja odbywa się w Sejmie

22.09

Wiceminister Elżbieta Bojanowska weźmie udział w 29. Międzynarodowej konferencji europejskich firm społecznych CEFEC w Łodzi, konferencja potrwa do 23 września

23.09

Wiceminister Marcin Zieleniecki weźmie udział w I spotkaniu Komisji Kodyfikacyjnej

Prezydent

19.09

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką będzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, podczas której weźmie udział w Debacie Generalnej 71. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Wizytę zaczął w niedzielę 18 września

20.09

Prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował wizytę w USA

21.09

Prezydent Andrzej Duda będzie kontynuował wizytę w USA

22.09

Prezydent Andrzej Duda zakończy wizytę w USA

Narodowy Bank Polski

20.09

Jednodniowe  posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

22.09

Narodowy Bank Polski opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej na wrzesień 2016

Inne

19.09
Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk

20.09
Posiedzenie Rady Mediów Narodowych

Rocznica: W 1991 roku w Gdańsku założono Związek Miast Bałtyckich

21.09
Międzynarodowy Dzień Pokoju, obchodzone przez ONZ od 1981 r., na arenie międzynarodowej od 2002

Dzień Służby Celnej

Rocznica: W 1997 roku Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) wygrała wybory parlamentarne

22.09
Międzynarodowy Dzień bez Samochodu

Rocznica: Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał rząd Ewy Kopacz w 2014 roku

Rocznica: W 1980 roku założono Niezależne Zrzeszenie Studentów (NSZ)

23.09
Święto Plonów, nazywane w tradycji ludowej Dożynkami

Rocznica: W 2005 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zadebiutowały akcje PGNiG

Rocznica: W 2001 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężyła koalicja SLD-UP

24.09

Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął wersję ówczesnego posła PiS Zbigniewa Ziobry jako ostateczny raport sejmowej komisji śledczej badającej tzw. aferę Rywina

25.09

Dzień Budowlańca

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA