REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 2-8 października 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 02 października 2017 09:35
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 2-8 października 2017 r. Stanisław Karczewski (PiS), jako Marszałek Sejmu, odpowiada za szereg działań podejmowanych w imieniu polskiego parlamentu, które są kierowane za granicę. Senat RP opiekuje się także Polonią. (fot.:youtube.com)

Sejm RP spotka się na następne posiedzenie w połowie października. W tym tygodniu posłowie będą pracować w komisjach i na spotkaniach zespołów. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski tymczasem leci do Dżakarty.

• W tym tygodniu aktywni będą też wiceministrowie resortu rozwoju - Jadwiga Emilewicz, Tadeusz Kościński i Jerzy Kwieciński mają bardzo napięty tydzień.

• W czwartek (5 października) przyjedzie do Warszawy prezydent Republiki Bułgarii Rumen Radew z małżonką.

 

Sejm

Następne posiedzenie Sejmu zostało zaplanowane na dni 10, 11,12,13 października br.

02.10

Komisja Polityki Senioralnej przy współudziale Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" organizuje w sejmie spotkanie pt. "Najpilniejsze potrzeby i oczekiwania seniorów".

Spotka się Parlamentarny Zespół ds. Utworzenia Przejścia Granicznego w Powiecie Włodawskim.

03.10

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych.
- Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej.
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej organizuje konferencję antysmogową

05.10

Będą pracować  Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Senat

02.10

Marszałek Senatu wraz z delegacją udaje się z oficjalną wizytą do Dżakarty

Odbędzie się spotkanie senator Barbary Borys-Damięckiej z młodzieżą polskiego pochodzenia z Ukrainy.

Senat RP w czasie obrad w dniu 28 września br, źródło: Senat RP/twitter.com

Rząd

03.10

Rada Ministrów RP spotka się i będzie pracować nad: Projektem ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeksem postępowania karnego oraz Projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy. Będą też omawiane sprawy bieżące.

Ministerstwo Rozwoju

02.10

- Mateusz Morawiecki weźmie udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz spotka się z firmami Scanway i Chomar. 
- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania”.
- MR informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) inicjuje program akceleracyjny dla start-upów w zakresie elektromobilności - Elektro ScaleUp.

03.10

- Tadeusz Kościński weźmie udział w spotkaniu poświęconemu „Przyszłości i bezpieczeństwu MŚP – wspólny cel w regionie CEE,” Warszawa.
- Jerzy Kwieciński weźmie udział w Kongresie Bankowości i Finansów Korporacyjnych, GPW w Warszawie.
- Odbędzie się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie dla kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Ich wartość całkowita to ok. 8,8 mld zł. Udział w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju wezmą Jerzy Kwieciński (wiceminister rozwoju), Witold Słowik (wiceminister rozwoju), Grzegorz Tobiszowski (wiceminister energii) i Przemysław Gorgol (p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych).

04.10

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w spotkaniu "Start-upy w Pałacu Prezydenckim".

05.10

Jerzy Kwieciński weźmie udział w Sympozjum Finansowym w Alpach, Austria.

Ministerstwo Obrony Narodowej

02.10

MON podkreśla pierwszą inaugurację roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych (AWL). W trakcie inauguracji odbędą się dynamiczne pokazy wyszkolenia wojskowego oraz występ chóru AWL.

Siły zbrojne Rzeczpospolitej, źródło: twitter.com/dgeneralnersz

Ministerstwo Energii

03.10

Podsekretarz stanu Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent RP

04.10

- O godz. 11.40 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas uroczystości Prezydent wręczy ordery i odznaczenia państwowe. Immatrykulowani zostaną studenci I roku i doktoranci.
- O godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w wydarzeniu Startupy w Pałacu – Globalnie.

05.10

Prezydent RP Andrzej Duda będzie gościł w Warszawie prezydenta Republiki Bułgarii Rumen Radew z Małżonką. Wizyta dyplomatyczna pary bułgarskiej jest oficjalna.

Trybunał Konstytucyjny

03.10

TK zajmie się sprawą tytułu egzekucyjnego i nadawania mu klauzuli wykonalności.

05.10

TK będzie badał sprawę kuratorów sądowych. dokładniej ich pozycji w procesie legislacyjnym. O rozpatrzenie prawa wnioskował prezydent RP.

Rzecznik Praw Obywatelskich

02.10

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Łodzi, w punkcie Przyjęć Interesantów RPO, Urząd Miasta.

05.10

W biurze RPO odbędzie się konferencja „Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowemu - potrzeba systemowej prewencji i deinstytucjonalizacji usług społecznych,” Warszawa.

06.10

Adam Bodnar będzie w Żyrardowie, gdzie o godz. 18.00 spotka się z mieszkańcami i zainteresowanymi jego działalnością.

Narodowy Bak Polski

02.10

NBP organizuje spotkanie "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2016", dzień pierwszy.

03.10

Będzie trwać spotkanie "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2016", dzień drugi.

Spotka się Rada Polityki Pieniężnej (RPP), dzień pierwszy spotkania

04.10

Będzie trwało posiedzenie RPP, dzień drugi

Inne

02.10

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

Rocznica: W 1940 r. Niemcy utworzyli getto warszawskie.

03.10

Święto Zjednoczenia Niemiec

04.10

Światowy Dzień Zwierząt

Światowy Dzień Onkologii

05.10

Światowy Dzień Nauczyciela

06.10

Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

07.10

Rocznica: W 1999 r. Sejm RP przyjął Ustawę o języku polskim.

08.10

Rocznica: W 1982 r. Sejm PRL przyjął ustawę o związkach zawodowych, tym samym formalnie delegalizując NSZZ „Solidarność”.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA