REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 czerwca 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 20 czerwca 2016 10:05
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 20-26 czerwca 2016 r. Polskę odwiedza Xi Jinping, prezydent Chińskiej Republiki Ludowej. (fot.:en.kremlin.ru)

• Pierwsza część tygodnia upłynie pod znakiem Państwa Środka i wizyty prezydenta ChRL nad Wisłą.
• W tym tygodniu też posiedzenie Sejmu, a na nim zaprzysiężenie nowego szefa NBP.
• Andrzej Duda odwiedzi Górny Śląsk.

Sejm

20.06

Trwa III część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Z ramienia Sejmu i Senatu w obradach biorą udział: posłowie - Iwona Arent, Włodzimierz Bernacki (przewodniczący delegacji), Grzegorz Janik, Daniel Milewski, Andżelika Możdżanowska, Killion Munyama, Arkadiusz Mularczyk, Jacek Osuch, Agnieszka Pomaska, Krzysztof Sitarski, Dominik Tarczyński, Krzysztof Truskolaski i Jacek Wilk oraz senatorowie - Jarosław Obremski, Aleksander Pociej i Andrzej Wojtyła

Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki
Podkomisja stała do spraw polityki społecznej

21.06

Trwa III część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

XXI Posiedzenie Sejmu VIII Kadencji

Złożenie przysięgi przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego
Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015

Komisja Gospodarki i Rozwoju
Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO
Komisja Etyki Poselskiej
Komisja Zdrowia
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Komisja do Spraw Petycji
Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk
Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
Podkomisja stała do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Finansów Publicznych
Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Komisja Infrastruktury
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

22.06

Trwa III część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Drugi Dzień Posiedzenia

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja do Spraw Służb Specjalnych
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Komisja Finansów Publicznych
Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Parlamentarny Zespół Górnictwa
Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie; Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
Komisja do Spraw Petycji
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Konferencja nt. rozwoju Mazowsza
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dolnośląski Zespół Parlamentarny
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Komisja Zdrowia
Komisja Infrastruktury;
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Podkomisja stała ds. mniejszości polskiej na Litwie
Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
Konferencja pt. Dzień rybaka i wędkarza
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
Parlamentarny Zespół ds. Onkologii
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży;
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja Polityki Senioralnej
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Obrony Narodowej
Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości
Komisja Gospodarki i Rozwoju
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

23.06

Trwa III część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Trzeci Dzień Posiedzenia

Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Debata: Węgiel - surowiec samych superlatywów? Trendy globalne
Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych
Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi;
Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

24.06

Trwa III część sesji 2016 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

25.06

Poselski Zespół na rzecz Nowej Konstytucji

Senat

21.06

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wraz z Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Otwartego Społeczeństwa organizuje konferencję pt. „Nowy impuls rozwoju – ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w administracji”

22.06

Odbędzie się posiedzenie seminaryjne Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone ochronie danych osobowych w kontekście nowych uregulowań unijnych.
Komisja Rodziny, Polityki Senioralanej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza
Posiedzenie Komisji Infrastruktury
Posiedzenia Komisji Ustawodawczej
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

23.06

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw, Człowieka
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Rząd

21.06

Posiedzenie Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

20.06

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński będzie przebywał z wizytą oficjalną w Republice Korei. Wizyta trwa do 24 czerwca

22.06

Sekretarz Stanu Jarosław Sellin weźmie udział w polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w Berlinie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

20.06

Podpisanie umowy między Rządem Rzeczpospolitej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym

22.06

Posiedzenie Zespołu ds. Oceny Czasopism Naukowych

23.06

Minister Jarosław Gowin spotka się z minister edukacji Ukrainy, Liliją Hrynewycz

24.06

Minister Jarosław Gowin z wizyta we Lwowie i Iwanofrankowsku, Pierwszy dzień wizyty

25.06

Minister Jarosław Gowin z wizyta we Lwowie i Iwanofrankowsku, Drugi dzień wizyty

Ministerstwo Rozwoju

20.06

Sekretarz stanu Jerzy Kwiecińśki uda się z wizytą do Tarnowa. Weźmie udział w 9. Forum Inwestycyjnym Nowe Technologie, posiedzeniu kapituły Konkursu Startup AWARD i gali wręczenia nagród w konkursie

Podsekretarz stanu Adam Hamryszczak weźmie udział w IV Forum Regionalnym Polska - Chiny

23.06

Wiceminister Adam Hamryszczak z wizytą w Rzeszowie

Sekretarz stanu Jerzy Kwiecińśki weźmie udział w spotkaniu w Ostrawie ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej ds. polityki spójności

Ministerstwo Energii

21.06

Sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

20.06

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk wezmą udział w ceremonii powitania w Polsce pierwszego pociągu na trasie Chiny – Europa pod zjednoczoną marką China Railway Express

Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w organizowanym przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych Forum Jedwabnego Szlaku

Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Piotr Stomma wezmą udział w konferencji "TEN-T Days 2016"

Wiceminister Piotr Stomma weźmie udział w spotkaniu Szefów Administracji ds. Transportu

21.06

Minister Andrzej Adamczyk spotka się z Komisarz ds. Transportu Violettą Bulc

22.06

Minister Andrzej Adamczyk weźmie udział w Polsko-Niemieckich Konsultacjach Międzyrządowych

23.06

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej

24.06

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w XV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20.06

Sekretarz stanu Jacek Bogucki będzie przebywał w Johannesburgu, gdzie odbędą się targi Africa’s Big Seven

Ministerstwo Obrony Narodowej

22.06

Odbędzie się spotkanie podsekretarza stanu Wojciecha Fałkowskiego z rektorami polskich uczelni wojskowych

25.06

Koncertem Inauguracyjnym na Trakcie Królewskim w Warszawie (ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza) rozpocznie się Trzeci Festiwal Orkiestr Wojskowych

Prezydent RP

23.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedzi Katowice, Tychy i Bieruń

Narodowy Bank Polski

21.06

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

23.06

Publikacja Minutes Rady Polityki Pieniężnej na czerwiec 2016

24.06

Posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego

Wizyty Dyplomatyczne

20.06

Drugi dzień wizyty Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce. Premier Beata Szydło spotka się z Xi Jinpingiem

21.06

Trzeci dzień wizyty Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce

Inne

20.06

Światowy dzień uchodźcy

25.06

Ruch Kukiz'15 zaprasza do Poznania na "Kukizowy Czerwiec" w 60-tą rocznicę wydarzeń z 1956 roku

26.06

Dzień zapobiegania narkomanii

Międzynarodowy dzień pomocy ofiarom tortur

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA