REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 lutego 2016 r.

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 22 lutego 2016 08:26
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 lutego 2016 r. Rząd ma przedstawić bilans pierwszych 100 dni. (fot. KPRM)

IPN udostępni dziennikarzom i naukowcom pierwszą część dokumentów dotycząca TW Bolka, rząd zapowiada podsumowanie 100 dni. Sejm zbiera się na 12. posiedzeniu, zakończy m.in. prace nad budżetem państwa. Oto najważniejsze wydarzenia bieżącego tygodnia.

Sejm

23.02

11:00 Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich

11:00 Otwarcie wystawy - towarzyszącej konferencji organizowanej z okazji V Światowego Dnia Chorób Rzadkich

11:30 Debata dotycząca energetyki jądrowej

12:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Praw Dzieci do obojga rodziców

12:00 "Alkohol i papierosy. Przemysł, państwo, polityki publiczne" - panel dyskusyjny

12:00 Otwarcie wystawy „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”\

24-26.02 12. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

24.02

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy – Kodeks wyborczy

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji 

Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

24.02

10:30 Parlamentarna Grupa Kobiet

11:15 Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości

11:45 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

15:00 Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego

16:00 Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców tzw."Polski powiatowo-gminnej"

25.02

11:00 Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej

12:00 Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

13:00 Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich

17:00 Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt

Komisje sejmowe

22.02

10.00 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

23.02

11:00 Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego

15:00 Komisja Finansów Publicznych

15:00 Komisja Gospodarki i Rozwoju

16:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

24.02

09:30 Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej

10:00 Komisja Finansów Publicznych

10:00 Komisja do Spraw Petycji

11:15 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11:15 Komisja Gospodarki i Rozwoju

11:15 Komisja Zdrowia

11:30 Komisja Etyki Poselskiej

11:30 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

12:00 Komisja Polityki Senioralnej

12:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

12:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

13:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

13:00 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

13:00 Komisja Łączności z Polakami za Granicą

14:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

14:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu

14:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

14:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

14:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

15:00 Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego

15:00 Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

16:00 Komisja Obrony Narodowej

16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

16:00 Komisja Finansów Publicznych; Komisja Spraw Zagranicznych  

16:30 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

17:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

17:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

18:00 Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

25.02

09:15 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich; Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

09:30 Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki

10:00 Komisja Finansów Publicznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10:00 Komisja Obrony Narodowej

10:30 Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

11:00 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

11:00 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

11:00 Komisja do Spraw Służb Specjalnych

12:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

12:00 Komisja do Spraw Petycji

12:30 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

14:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu

14:00 Komisja Gospodarki i Rozwoju

15:00 Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP)

15:00 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

15:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

15:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

16:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16:00 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

16:30 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

17:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

17:00 Komisja Spraw Zagranicznych

18:00 Komisja Infrastruktury

Senat

25.02

11:00 Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów

Rząd

23.02 Projekty: ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi z zasobów Skarbu Państwa, ustawy o efektywności energetycznej, nowelizacje: ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski oraz ustawy o publicznej służbie krwi

Inne

22-28.02 podsumowanie 100 dni rządu

22.02 godz. 12.00 IPN ma udostępnić pierwszą część dokumentów dotycząca TW Bolka

22.02 z wizytą w Pradze będzie przebywać Ryszard Petru (zaproszenie wicepremiera i ministra finansów Republiki Czeskiej Andreja Babisa)

26.02 Rada Krajowa PO wybierze sekretarza generalnego partii

27.02 godz. 13.00 Marsz Komitetu Obrony Demokracji, tym razem pod hasłem “My, Naród”. Marsz ruszy spod Stadionu Narodowego w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA